Tjänstlediga häradshövdingar. Följande ordinarie häradshövdingar åtnjuta på grund av offentligt uppdrag längre tjänstledighet.
    I Svea hovrätt: C. E. Bengtsson, greve H. Hamilton och N. Quennerstedt (vattenrättsdomare) samt H. Wistrand (adjungerad ledamot i hovrätten).
    1 Göta hovrätt: A. Åkerman (statsråd), H. von Sydow (vattenrättsdomare), H. Söderbaum och S. Bellinder (adjungerade ledamöter i hovrätten).
    I hovrätten över Skåne och Blekinge: F. Ahlgren (adjungerad ledamot i hovrätten).
    Härutöver åtnjuta under riksdagstiden ledamöterna av riksdagens första kammare H. Rogberg, K. G. I h. Borell, W. Linder och B. Petrén samt ledamoten av andra kammaren Th. af Ekenstam för utövandet av uppdraget såsom riksdagsman erforderlig ledighet.

 

    Vice häradshövdingarnas tjänstgöring. Följande vice häradshövdingar under Svea hovrätt uppehålla för närvarande häradshövdingämbetet i nedannämnda domsagor, nämligen O. Karlsson i Väster-Närkes doms. (hhvd. vattenrättsdomare), R. Seldén i Kalix doms. (hhvd. vattenrättsdomare), K. Jankei Medelpads östra doms. (hhvd. vattenrättsdomare), T. Brandt i Härjedalens doms. (ämb vakant), B. Jacobsson i Torneå doms. (hhvd tjl. för sjukdom), E. Forsblad i Mellansysslets doms. (hhvd. jordregisterarbete) och F.Wiberg i Sydöstra Hälsinglands doms. (hhvd. tjl. för sjukdom). L. Almqvist innehar förordnande som inskrivningsdomare i Södra Roslags doms. E. Young är förordnad biträda vid jordregisterarbetet inom Ovansiljans doms. F. Appelberg och E. Björkman äro vattenrättssekreterare i resp. Österbygdens och Söderbygdens vattendomstolar. H. Forsberg, B. Zetterstrand, G. Åberg och S. Luterkort äro t. f. revisionssekreterare. A. Söderberg innehar f. n. icke något förordnande.
    Följande vice häradshövdingar under Göta hovrätt uppehålla häradshövdingämbeten: C. E. Lagergren i Nordals och Sundals härads doms. (hhvd. vattenrättsdomare), J. Larsson i Hallands läns södra doms. (hhvd. statsråd), G. A. Ottosson i Mellersta Värends doms. (hhvd. adj. i hovr.), A. Arbman i Aspelands och Handbörds doms. (ämb. vakant), G. Glifenberg i Ölands doms. (hhvd. adj. i hovr.) och J. Wandén i Västra Värends doms. (hhvd tjl.på grund av sjukdom). Av övriga vice häradshövdingar under hovrätten är S. Odéen t. f. revisionssekreterare, C. A. Norelius, C. Lundmarker, Hj.Torell och G. Lundström adjungerade i hovrätten, H. Wullt vattenrättssekreterare samt B. Lundberg biträdande domare.
    Av vice häradshövdingarna under hovrätten över Skåne och Blekinge uppehåller C. Ehrenborg häradshövdingämbetet i Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads domsaga (hhvd. riksdagsman), och J. Molt utför arbete med avseende å jordregister i Ingelstads och Järrestads domsaga. K. Fagerlin är t. f. revisionssekreterare; P. Hansson och Herman Wickström äro adjungerade i hovrätten.