Kommunikationsdepartementet. K. M:t har 25 nov. 1965, med motsv. avsked för exp.chefen i kommunikationsdep. Lars Skiöld, förordnat tf exp.chefen i samma dep. Eskil Hellner till exp.chef i dep:t fr. o. m. 1 dec. 1965.

 

    Inrikesdepartementet. K. M:t har 24 sept. 1965 förordnat ass. i Svea hovr. Rune Berggren till dep.råd i inrikesdep. fr. o. m. 1 okt. 1965.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    15 okt. 1965 förordnat bitr. häradshövd. i Luleå domsaga Barbro Lindqvist att tv tjänstgöra såsom rev.sekr.;
    22 okt. 1965 förordnat tingsdomaren i Ångermanlands norra domsaga Torsten Dalhem att tv tjänstgöra såsom rev.sekr.;
    29 okt. 1965 förordnat ass. i Svea hovr. Sture Holmbergh att tv tjänstgöra såsom rev.sekr.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    15 okt. 1965 utnämnt tingsdomaren i Livgedingets domsaga Lars-Erik Cronholm till hovr.råd i Göta hovr. fr. o. m. 1 jan. 1966;
    5 nov. 1965 beviljat lagm. i Svea hovr. Roland Senndahl avsked med utg. av 1965;
    12 nov. 1965 utnämnt ass. i hovr. för Västra Sverige Birger Helling till hovr.råd i samma hovr.;
    25 nov. 1965 beviljat pres. i hovr. för Västra Sverige Maths Heuman avsked med utg. av mars 1966.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    15 okt. 1965 förordnat ass. i Svea hovr. Bernhard Krouthén att tv uppehålla ett tingsdomarämb. i Solna domsaga;
    22 okt. 1965 förordnat ass. i hovr. för Västra Sverige Åke Ihrfelt och ass. i Göta hovr. Harald Torgestam att uppehålla tingsdomarämb. i Älvdals och Nyeds domsaga, Ihrfelt fr. o. m. 1 jan. tv t. o. m. 31 maj 1966 och Torgestam fr. o. m. 1 juni 1966 tv så länge tingsdomaren i domsagan Gunnar Hellgren uppehåller häradshövd.ämb. i Marks domsaga;
    12 nov. 1965 förordnat hovr.rådet i Göta hovr. Börje Smedberg att fr. o. m. 1 jan. 1966 tv upphålla häradshövd.ämb. i Mellersta Värends domsaga;
    25 nov. 1965 förordnat ass. i hovr. för Nedre Norrland Tord Fahlander att tv uppehålla tingsdomarämb. i Ångermanlands norra domsaga.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    15 okt. 1965 utnämnt ass. i rr i Borås Bengt Lindeblad till rådm. i samma rr;
    19 nov. 1965 förordnat ass. i hovr. för Västra Sverige Kaj Grahn att tv t. o. m. 30 juni 1966 uppehålla ett rådm.ämb. i rr i Uddevalla;
    25 nov. 1965 utnämnt tingsdomaren i Gällivare domsaga Birger Lundström till rådm. i rr i Umeå fr. o. m. 1 jan. 1966.

 

    Fångvårdsanstalterna. K. M:t har 12 nov. 1965 beviljat krim.vårdsdir. i norra krim.vårdsräjongen K. F. Karlström avsked med utg. av 1965.

 

    Universiteten. K. M:t har 22 okt. 1965 utnämnt doc. vid universitetet i Uppsala Sven Larsson till preceptor i processrätt vid universitetet i Sthm fr. o. m. 1 jan. 1966.

 

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha 12 nov. 1965 antagits Stig Claesson, Tage Lundgren, Borås, Karl-Erik Mattsson och Lars Nilsson, Malmö, Ulf Henriksson, Skellefteå, och Olof Nyström, Sthm.

 

Trycklov 14/12 1965