Personalnotiser

Justitiedepartementet. Dep. chefen har 11 mars 1994 t. rättssakunnig i dep:t förordnat ass. i Svea hovr. Maud Bergkvist.

Hovrätterna. Svea hovrätt har t. hovr.ass. förordnat 23 mars 1994 fisk:a Anne Holm Gulati, Mikael Sedolin, Anders Wiehe o. Charlotta Wärbo.
    Hovrätten för Nedre Norrland har 25 mars 1994 t. hovr.ass. förordnat fisk.
Nils Pålbrant.

Tingsrätterna. Regeringen har 17 mars 1994 utnämnt ass. i Svea hovr. Alf Knutar att vara rådm. i Eskilstuna tr., s. d. förordnat tf. rådm. i Falu tr. Thomas Arvefors att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Södra Roslags tr., 24 mars utnämnt tf. rådm. i Malmö tr. Bengt Månsson att vara rådm. i tr., 30 mars utnämnt rådm. i Skövde tr. Jan Carrick att vara lagman i Hallsbergs tr., s. d. utnämnt o. förflyttat lagmannen i Sandvikens tr. Karl-Axel Bladh att vara lagman i Gävle tr.

Länsrätterna. Regeringen har 30 mars 1994 utnämnt byråchefen Hans-Erik Jonasson att vara lagman i lr. i Jönköpings län, 7 april utnämnt o. förflyttat lagmannen i lr. i Norrbottens län Tomas Attorps att vara lagman i lr. i Gävleborgs län.

Åklagarväsendet. Regeringen har 17 mars 1994 utnämnt byråchefen hos riksåklagaren Gunnel Lindberg att vara överåkl. vid statsåkl.mynd. f. speciella mål, s. d. utnämnt statsåkl. vid regionåkl.mynd. i Gävle Birgitta Nygren att vara överåkl. vid mynd.
    24 mars förordnat distriktsåkl. vid regionåkl.mynd. i Sthlm Nils Eric Schultz att
inneha långtidsvik. på en tjänst som statsåkl. vid samma mynd.

I detta häfte (s. 337–432) har medverkat bl. a.


Hans Danelius, justitieråd
Göran Dahlgren, assessor i kammarrätten i Göteborg Michael Bogdan, professor vid Lunds universitet Anders Knutsson, justitieråd och ordförande i Högsta domstolen Jonas Hartelius, generalsekreterare i Carnegiestiftelsen Göran Lambertz, kansliråd i justitiedepartementet Ingemar Persson, rättssakkunnig i justitiedepartementet Lars Rydén, jurist hos Stadshypotek AB