Hovrätternas divisionsindelning. Hovrättsledamöternas nuvarande indelning till tjänstgöring å de olika divisionerna angives här nedan. De ledamöter, vilka åtagit sig insamling och urval av rättsfall att refereras i Svensk Juristtidning, var och en å den division han tillhör, hava utmärkts med en stjärna.
    Svea hovrätt:
    I div.: hovrättsråden von Heijne, Weidenhielm och Appelberg* samt assessorerna fiskalen frih. Staël von Holstein och Aschan.
    II div.: hovrättsråden greve von Rosen, Billman och frih. Nordenskjöld, häradshövdingen von Knorring samt assessorn Mörner*.
    III div.: hovrättsråden Wästfelt, von Oelreich och Grönwall, häradshövdingen Wistrand samt e. o. assessorn Afzelius*.
    IV div.: hovrättsråden Hansson, Renström och frih. Bennet*, rådmannen Lundblad samt e. o. assessorn Zetterstrand.
    V div.: hovrättsråden Hörstadius, Strömman och Glimstedt, assessorn Sandberg * samt e. o. assessorn Rönquist.
    VI div.: hovrättsråden Andersson och Lemke, assessorerna Lindhagen* och Geijer samt e. o. assessorn Kinnander.
    VII div.: hovrättsråden Lagerbielke, frih. von Rosen och af Geijerstam*, assessorerna Ström och Bendz samt e. o. assessorn G. Holmberg.
    VIII div.: hovrättsråden Kiellander och S. Holmberg*, assessorerna Bjurner och Wieselgren samt e. o. assessorn Johansson.
    Göta hovrätt:
    I div.: hovrättsråden frih. Wrede, Edsberg, Rydin och Aurell samt assessorn Björklund*.
    II div.: hovrättsråden Romberg, Lejman, Hjertén * och Grönhagen samt e. o. notarien Bellinder.
    III div.: hovrättsråden Nordin, Forsén, Fischer och Olsén samt assessorn Palmgren*.
    IV div.: hovrättsråden Zetterberg, Kellgren och Ericsson, assessorn Lawski* och e. o. notarien Waller.
    Hovrätten över Skåne och Blekinge:
    I div.: t. f. presidenten Kallenberg, hovrättsråden Schartau, Stenberg och Beskow* samt assessorn Gamstorp.
    II div.: hovrättsråden Bruzelius, Strandberg och Ljungman, assessorn Larson* och e. o assessorn Ekberg