Juridiska föreningen i Uppsala, som ägt bestånd sedan 1844, har hittills under detta år sammanträtt tre gånger. Angående sammanträdet den 4 febr. 1916 lämnas meddelande i föregående notis. Den 17 mars höll professor Franz von Liszt från Berlin föredrag om »Die Aufgabe des Strafrichters der Zukunft». Vid föreningens sammanträde den 7 april inledde hovrättsrådet K. Schlyter en diskussion om rättegångsreformen.

FÖRENINGSMEDDELANDEN. 205    Föreningens styrelse utgöres av professor T. Engströmer, ordf., e. o. hovrättsnotarien F. Sterzel, v. ordf., e. o. hovrättsnotarien F. W. Killander, sekr., jur. stud. N. A. L. Anderson, v. sekr., e. o. hovrättsnotarien A. H. Montelius, bibliotekarie, varjämte häradshövdingen A. Olivecrona är föreståndare för platsförmedlingsbyrån och såsom medlemmar i frågeutskottet fungera e. o. hovrättsnotarierna P. von Ehrenheim, E. Säll, H. E. Berglund, E. H. Stenbeck och S. P:son Wetter samt jur. stud. C. Westring, A. H. Sundström, Å. Hammarskjöld, N. Quensel, S. Wachtmeister och C. H. Carlborn.