Förslag till häradshövdingämbeten. På förslag till lediga häradshövdingämbetena i Villands och Östra Göinge härads domsaga samt Torna och Bara härads domsaga har hovrätten över Skåne och Blekinge d. 26 maj 1916 uppfört i första rummet e. o. notarien jur. kand. V. Hydén, i andra rummet t. f. revisionssekreteraren K. G. Andersson samt i tredje rummet t. f. revisionssekreteraren jur. kand. M. O. E. Wallén. Inga andra sökande hade anmält sig hos hovrätten.
    Göta hovrätt har d. 19 maj 1916 vid upprättandet av förslag till åter besättande av häradshövdingämbetet i Kinds och Redvägs härads domsaga uppfört i första rummet e. o. notarien Hydén, i andra rummet e. o. notarien jur. kand. J. V. Hagstrand samt i tredje rummet t. f. revisionssekreteraren Andersson. Såsom sökande hos hovrätten hade därjämte anmält sig t. f. revisionssekreteraren Wallén och e. o. notarien jur. kand. B. C. O. Wijkmark. Vid förslagets upprättande erhöll Hydén 12 eller alla röster till första rummet, Hagstrand 8 röster till andra och 4 till tredje rummet, Andersson 4 till andra och 6 till tredje rummet samt Wallén 2 till tredje rummet.
    De sökandes meriter framgå av följande sammandrag:

Namn                                                      Andersson

Födelsetid                                               1870 20/4

Tid för juridisk examen                       1899 15/12

Förvaltat domarämbete                       4 år 4 månader 5 dagar

Antal ting eller tingssammanträden  47

Adjunktion i hovrätt                              4 år 3 månader 15 dagar

Revisionssekreterarförordnande       7 månader 12 dagar

Övriga meriter                                       Jordregisterarbete 1 månad 17 dagar; t. f. rådman 1 år 12 dagar.


Namn                                                      Hagstrand

Födelsetid                                               1877 17/2

Tid för juridisk examen                        1900 14/9

Förvaltat domarämbete                        8 år 11 månader 15 dagar

Antal ting eller tingssammanträden  89

Adjunktion i hovrätt                              1 år 22 dagar

Revisionssekreterarförordnande       T. f. fiskal 1 månad 5 dagar; t. f. advokatfiskal 2 dagar

Övriga meriter                                     

 

 


Namn                                                      Hydén

Födelsetid                                              1872 29/8

Tid för juridisk examen                      1898 13/12

Förvaltat domarämbete                        9 år 5 månader 22 dagar

Antal ting eller tingssammanträden  91

Adjunktion i hovrätt                              1 år 3 månader 6 dagar

Revisionssekreterarförordnande      T. f. fiskal 1 månad 3 dagar; t. f. advokatfiskal 13 dagar

Övriga meriter                           Namn                                                      Wallén

Födelsetid                                              1878 13/12

Tid för juridisk examen                      1901 14/12

Förvaltat domarämbete                       7 år 8 månader 28 dagar

Antal ting eller tingssammanträden  77

Adjunktion i hovrätt                              1 år 8 månader 15 dagar

Revisionssekreterarförordnande     

Övriga meriter           


Namn                                                      Wijkmark

Födelsetid                                              1876 18/7

Tid för juridisk examen                      1901 14/9

Förvaltat domarämbete                    5 år 10 månader 1 dag

Antal ting eller tingssammanträden  60

Adjunktion i hovrätt                             2 år 4 månader

Revisionssekreterarförordnande      T. f. fiskal 1 år 6 månader. Jordregister-arbete 4 månader 6 dagar.

Övriga meriter           


Hrr Hagstrand, Hydén, Wallén och Wijkmark hava alla tillika tjänstgjort i hovrätt såsom amanuenser och vid protokollet.