348 NOTISER.    Dödsfall. D. 28 juni 1916 avled civilassessorn vid Stockholms rådhusrätt Ernst Ludvig Krœpelien. Född d. 2 oktober 1869 i Aby, Kvillinge socken, avlade han 1887 mogenhetsexamen i Norrköping och 1896 juris utriusque kandidatexamen i Uppsala. Till civilassessor utnämndes han 1913.
    D. 18 juli 1916 avled i Hedemora f. häradshövdingen i Jämtlands västra domsaga Sten Julius Geete. Född d. 27 december 1843 i Stockholm, blev han student i Uppsala 1862 samt avlade examen till rättegångsverken 1865. År 1869 utnämndes han till vice häradshövding och 1878 till häradshövding i Jämtlands västra domsaga, från vilken befattning han 1912 tog avsked.

    Juridiska examina. Juris utriusque licentiatexamen har den 23 maj 1916 vid Uppsala universitet avlagts av Carl Gustaf Ihrfors, västm.-dala, f. i Skellefteå 1/6 1876, mogenhetsex. i Västerås 26/5 1895, jur. utr. kandex. i Uppsala 31/1 1903, t. f. länsnotarie i Västmanlands län 6/10 1909. Juris kandidatexamen har under vårterminen 1916 avlagts

vid Uppsala universitet
den 31 jan. 1916 av:    

    Fredrik Wilhelm Knutsson Killander, göteb., f. i Stockholm 28/8 1893, studentex. i Göteborg v. t. 1911. — Torsten Emanuel Svensson, göteb., f. i Göteborg 10/4 1892, studentex. därstädes v. t. 1910. — Göran Jacob Theodor Tersmeden, sörm.-närke, f. i Näsby, Örebro län 3/4 1889, mogenhetsex. i Örebrov. t. 1907. — Nestor Daniel Gotthold Troëng, västm.-dala, f. i Ludvika, Kopparbergs län 26/2 1890, mogenhetsex. i Uppsala v. t. 1908. — David Urban A:son Åberg, gästr.-häls., f. i Loos, Gävleborgs län 25/5 1891, studentex. i Gävle v. t. 1910;

den 11 mars 1916 av:

    Karl Johan Sigurd Brolin. gästr.-häls., f. i Söderhamn 18/10 1892, studentex. i Uppsala v. t. 1911. — Nils Wilhelm Gustaf Cervin, smål., f. i Ö. Thorsås, Kronobergs län 26/8 1892, studentex. i Växiö v. t. 1910. — Hampus Wilhelm Ekenstam, östg., f. i Brunnsby, Östergötl. län 16/6 1885, mogenhetsex. i Linköping v. t. 1906. — Erik Gunnar Hellström. östg., f. i Norrköping 23/5 1893, studentex. därstädes v. t. 1911. — Rolf Uno Ygberg, göteb., f. i Göteborg 5/9 1888, mogenhetsex. därstädes v. t. 1909;

den 13 april 1916 av:

    Gustaf Bertil Ihrman, västm.-dala, f. i Kopparbergs stadsförs. 20/1 1891, studentex. i Falun v. t. 1910. — Rudolf Teodor Larsson, värml., f. i Norrbärke, Kopparbergs län 6/9 1885, mogenhetsex. i Karlstad v. t. 1906. — Erik Gustaf Lené, söderm.-närke, f. i Östersund 6/10 1888, mogenhetsex. i Örebro v. t. 1907. — Henning Lindskog, smål., f. i Elghult, Kronobergs län 14/1018 91, studentex. i Karlskrona v. t. 1910. — Johan Julius Lindström, östg., f. i St. Malm, Södermanlands län 8/7 1888, mogenhetsex. i Norrköping v. t. 1907. — Tor Yngve Ludvigs, göteb., f. i Göteborg 23/6 1891, studentex. därstädes v. t. 1910. — Knut Karl Folke Malmar, stockh., f i Karlshamn 14/718 90, mogenhetsex. i Stockholm v. t. 1909. fil. kand. 30/5 1913. — Yngve Romanus Stenström, sörm.-närke, f. i Hallsberg, Örebro län 9/5 1891, studentex. i Örebrov. t. 1912. — Sune Adalbert Johan P:son Wetter, smål., f. i Stockholm 2/51894, studentex. därstädes v. t. 1911;

den 30 maj 1916 av:

    Orvar I. V. Bäcksin, göteb., f. i Göteborg 8/7 1892, studentex. därstädes 24/5 1911. — Orvar Emil Frodi, göteb., f. i Göteborg 14/9 1891, studentex. därstädes 11/6 1910. — Louis Carl Gerhard Etienne de Geer, frih., stockh., f. i Eaux-Vives 22/12 1887, mogenhetsex. i Genève 17/10 1907, student i Uppsalah. t. 1909. — Ragnar Hugo Ferdinard Gyllensvärd, smål., f. i Växiö 11/81 891, studentex. därstädes h. t. 1909, fil. kand. 25/10 1911. — Edvin Gösta Hjorthuppl., f. i Wiksta förs., Uppsala län 13/5 1890, studentex. i Uppsala 2/6 1911. —Jonas Olof Teodor Landahl, östg., f. i Skärvs förs., Skaraborgs län 21/3 1888, studentex. i Norrköping 10/6 1897. — Pontus Gerhard Andreas Larsson, söderm.-närke, f. i Karlskoga, Örebro län 19/12 1891, studentex. i Örebro 20/5 1910. — Nils Torsten Lundmark, söderm.-närke, f. i Örebro 10/7 1891. stu-

NOTISER. 349dentex. därstädes 19/5 1910. — Erik Daniel Schmeling, smål., f. i Grennaförs., Jönköpings län 13/5 1891, mogenhetsex. därstädes 3/6 1909. — Bror Arvid Söderbaum, östg., f. i Linköping 9/8 1888, studentex. därstädes 16/6 1906. — Erik Albert Emanuel Wettercrantz, uppl., f. i Uppsala 24/4 1892, studentex. därstädes 30/5 1911;

vid Lunds universitet:
den 31 jan. 1916 av;

    Erik Anton Brodin, klm., f. i Kalmar 26/2 1887, mogenhetsex. därstädes 14/12 1907. — Tage Harald Lindau, mlm., f. i Malmö 17/5 1894, studentex. därstädes 8/6 1910. — Nils Gunnar Reinhold Rosén, hb., f. i Malmö 7/8 1888, mogenhetsex. i Hälsingborg 13/6 1907. — Seth Adolf Ragnar Vasser, bl., f.i Karlskrona 21/11 1890, studentex. därstädes 24/5 1910. — Hugo Georg LudvigWickström, mlm., f. i Skurup 6/11 1892, studentex. i Malmö 1/6 1911;

den 18 april 1916 av:

    Henning Arvid Konrad Banndorf, bl., f. i Karlskrona 3/1 1887, mogenhetsex. därstädes 30/5 1908. — Joel Krister Halvar Lech, hb., f. i Kvistofta 15/9 1894, studentex. i Hälsingborg 7/6 1911. — Ture Johan Molt, yst., f. i Löderup 9/6 1890, studentex. i Ystad 7/6 1910. — Samuel Nissalowitz, mlm., f. i Malmö 2/10 1892, studentex. därstädes 31/5 1911;

 

den 31 maj 1916 av:

    Johan Thorsten Israel Bengtsson, smål., f. i Refteled 24/10 1893, studentex. i Jönköping 15/5 1911. — Christian Ernst Günther, kr., f. i Stockholm 5/12 1886, studentex. därstädes 16/5 1904, fil. kand. i Lund 15/9 1909. — Einar Henrik Heimer, hb., f. i Torekov 15/9 1892, studentex. i Hälsingborg 7/6 1911. Ove Gustav Gabriel Hesselgren, hb., f. i Landskrona 24/1 1894, studentex. därstädes 6/6 1912. — Knut Hilding Nilsson, hb., f. i Riseberga 31/7 1889, studentex. i Hälsingborg 16/6 1910. — Nils Reuter, ld., f. i Gärdstånga 16/3 1884, mogenhetsex. i Lund 2/6 1904. — Lage Fabian Wilhelm Staël von Holsteinld., f. i Stockholm 15/4 1886, mogenhetsex. i Uppsala 6/3 1903, fil. kand. därstädes 14/9 1905, fil. lic. därstädes 15/9 1908, fil. d:r därstädes 18/12 1909, kansliex. i Stockholm 22/4 1911, docteur en sciences politiques i Bryssel 25/3 1912, student i Lund 12/9 1913. — Carl Axel Waldemar Wiens, mlm., f. i Malmö 16/6 1892, studentex. därstädes 8/6 1910;

vid Stockholms högskola:

den 31 jan. 1916 av:

    Einar Natanael Bergh, f. i Ryssby förs., Kronobergs län 22/7 1890, studentex. i Växiä 1/6 1910, kansliex. i Stockholm 31/5 1912. — Bengt Fredrik Björkman, f. i Södertälje 10/7 1893, studentex. i Stockholm 14/5 1912. — Harry Wilhelm Robert Enell, f. i Stockholm 18/4 1893, studentex. därstädes 15/5 1911. — Adolf Carl Filip von Krusenstierna, f. 8/11 1891, studentex. i Gävle 30/5 1910. — Sven Johan Efraim Olsson Nordeberg, f. i Stockholm 13/9 1891, studentex. därstädes 12/5 1910. — Sven Axel Martin Runnqvist, f. i Elghult, Kronobergs län 26/4 1891, studentex. i Kalmar 19/5 1910;

 

den 4 mars 1916 av:

    Harald Ludvig Bernhard von der Burg, f. i Stockholm 6/10 1891, studentex. därstädes 26/5 1910. — Arvid Josef Dahlin, f. i Stockholm 19/12 1886, mogenhetsex. i Vänersborg 27/5 1907. — Josef Wilhelm Frænckel, f. i Stockholm 21/3 1892, studentex. därstädes 18/5 1910. — Ove Gustaf Lundin, f. i Jönköping 26/2 1893, studentex. därstädes 15/5 1911. — Allan Magnus Hugo Tigerschiöldf. i Stockholm 19/9 1891, studentex. därstädes 17/5 1910. — Karl Yngve Vendelf. i Karlstad 24/3 1895, studentex. i Linköping 14/12 1912. — Carl Gösta TeodorWennerholm, f. i Stockholm 19/4 1894, studentex. därstädes 13/5 1911;

den 15 april 1916 av:

    Richard Henning Roland von der Burg, f. i Stockholm 7/2 1893, studentex. därstädes 12/5 1911. — Gustav Erik Eksell, f. i Kisa, Östergötlands län 1894, studentex. i Linköping 30/5 1912. — Anders Mauritz Gullstrandf. i Stockholm 22/9 1891, studentex. därstädes 12/5 1910. — Johan Martin

350 NOTISER.Kastengren, f. i Eskilstuna 7/6 1891, studentex. i Örebro 195 1910. — Nils Robert Rettig, f. i Stockholm 18/10 1892, studentex. därstädes 12/5 1911;

den 29 maj 1916 av:

    Tor Axel Berggren, f. i Ströms förs., Västernorrlands län 5/10 1889, studentex. i Härnösand 6/6 1908. — Karl Gustaf Hjärne, f. i Långsele, Västernorrlands län 19/4 1892, studentex. i Stockholm 14/5 1910. — Karl Gustaf Ljunggren, f. i Jönköping 21/2 1889, studentex. i Lund 27/5 1907. — Hugo Axel Lars Wennerholm, f. i Stockholm 5/7 1893, studentex. därstädes 13/5 1911. — Torsten Wolff, f. i Göteborg 16/6 1894, studentex. i Stockholm 14/5 1912.
    Juris kandidatexamen har alltså avlagts: vid Uppsala universitet av 30, vid Lunds universitet av 17 och vid Stockholms högskola av 23 personer.
    Kansliexamen har under vårterminen 1916 avlagts: vid Uppsala universitet av fem, vid Lunds universitet av fem och vid Stockholms högskola av fyra personer.