Hovrätternas divisionsindelning. Hovrätternas indelning till tjänstgöring å de olika divisionerna tills vidare under höstsessionen angives här nedan. De ledamöter, vilka åtagit sig insamling och urval av rättsfall att refereras i Svensk Juristtidning, var och en å den division han tillhör, hava utmärkts med en stjärna.

    Svea hovrätt.
    I div.: hovrättsråden D. von Heijne, C. Weidenhielm och G. Appelberg*samt assessorerna frih. A. Staël von Holstein och E. Kellberg. — T. f. fiskal: O. Montelius. Notarie: H. Åström.
    II div.: hovrättsråden greve G. von Rosen, J. Billman och frih. H. Nordenskjöld, assessorn W. Aschan* och e. o. assessorn R. Lundbergh. — T. f. fiskal: N. Wult von Steyern. Notarie: F. Drake.
    III div.: hovrättsråden C. G. Wästfelt, A. von Oelreich och F. Grönwall, assessorn Chr. Mörner* och e. o. assessorn B. Zetterstrand. — T. f. fiskal: G. Ramstedt. Notarie: E. A. Lindgren.
    IV div.: hovrättsråden R. Hansson, A. Renström och frih. F. Bennet*,assessorn A. Afzelius och e. o. assessorn P. Aastrup. — T. f. fiskal: H. Leijon. Notarie: C. Lundquist.
    V div.: hovrättsråden G. W. Hörstadius, T. Strömman och H. Glimstedt, assessorn E. Geijer* och e. o. assessorn G. Kinnander. — T. f. fiskal: E. Drangel. Notarie: N. Petterson.
    VI div.: hovrättsråden C. Andersson och J. H. Lemke, häradshövdingen C. S. Ridderstad samt assessorerna B. Sandberg* och A. Lindhagen. — T. f.fiskal: H. Forssman. Notarie: E. Ljungberg.
    VII div.: hovrättsråden J. Lagerbielke, frih. H. von Rosen och O. af Geijerstam*, assessorerna S. Ström och G. Holmberg samt e. o. assessorn E. Rönquist. — Notarie: S. Ihrfelt.
    VIII div.: hovrättsråden L. Kiellander och S. Holmberg*, assessorerna B.Wieselgren och S. Bjurner samt e. o. assessorn G. A. Johansson. — T. f. notarie N. Elliot.

    Göta hovrätt.
    I div.: hovrättsråden frih. H. Wrede, C. Edsberg, C. Rydin och B. Aurell* samt e. o. assessorn E. Sandström. — T. f. fiskal: K. Levinson. Notarie: W. Lavén.
    II div.: hovrättsråden A. Romberåg, R. Lejman, H. Hjertén* och I. Grönhagen samt assessorn J. C. Herrlin. — T. f. fiskal: O. Löthner. Notarie: L. Ohlin.
    III div.: hovrättsråden A. Nordin, G. Fischer och A. Olsén, assessorn B. Palmgren* och e. o. assessorn S. Odéen. — T. f. fiskal: N. von Sydow. Notarie: A. Linderholm.
    IV div.: hovrättsråden H. Zetterberg, E. Kellgren och C. M. Ericsson, assessorn H. Waller* och e. o. assessorn C. V. Lundmarker. — T. f. fiskal: E. Bergendal. Notarie: I. Wieslander.

NOTISER. 351Hovrätten över Skåne och Blekinge.
    I div.: t. f. presidenten F. Kallenberg, hovrättsråden T. Ljungman och JStenberg, assessorn P. Gamstorp* och e. o. assessorn S. Ekberg. — T. f. fiskal: Å. Hartelius. Notarie: S. Söderholm.
    II div.: hovrättsråden S. Bruzelius, E. Schartau och G. Beskow* samt assessorerna frih. T. Hummerhielm och A. Larsson. — T. f. fiskal: J. Alsén. Notarie: E. Ahlgren.