Dödsfall. Den 20 sept. 1916 avled i Östersund borgmästaren därstädes Kristoffer Isidor von Stapelmohr. Född d. 27 mars 1849 i Östra Skrukeby, Östergötlands län, avlade han mogenhetsexamen i Linköping d. 11 juni 1868 samt ex. till rättegångsverken d. 22 maj 1872. Till borgmästare utnämndes han 1879.
    Den 29 sept. 1916 avled i Jönköping hovrättsrådet i Göta hovrätt Claes Gustaf Edsberg. Född d. 28 sept. 1862 i Karlstad, där han avlade mogenhetsexamen d. 6 juni 1881, studerade E. i Uppsala, där han d. 19 okt. 1887 avlade jur. kand.ex. Utnämnd till v. häradshövding 1891, befordrades han till fiskal i Göta hovrätt 1898, till assessor 1900 samt till hovrättsråd 1910.
    Den 10 okt. 1916 avled i Stockholm f. d. häradshövdingen i Södra Hälsinglands domsaga Gustaf Holm. Född d. 20 aug. 1826 i Uppsala, avlade han därstädes v. t. 1849 examen till rättegångsverken. Till v. häradshövding utnämndes han 1852 och till häradshövding 1873.
    Den 18 okt. 1916 avled i Uppsala rådmannen i Sundsvall Johan David af Sandeberg. Född d. 22 mars 1858 i Skara, avlade han mogenhetsexamen i Uppsala d. 23 maj 1877 samt examen till rättegångsverken därstädes d. 14 sept. 1883. Till rådman utnämndes han 1913.
    Den 10 nov. 1916 avled i Lund hovrättsrådet i Göta hovrätt Ernst Hjalmar Konstantin Forsén. Född i Lund d. 26 febr. 1866, avlade han därstädes mogenhetsexamen d. 5 juni 1885 samt examen till rättegångsverken d. 30 maj 1890. 1893 utnämndes han till v. häradshövding och 1900 till fiskal i Göta hovrätt. Till assessor befordrades han 1903 och till hovrättsråd 1909.
    Den 12 nov. 1916 avled i Kisa f. d. häradshövdingen i Kinda och Ydre härads domsaga Fredrik Axel Hugo Hedenstierna. Född i Jönköping d. 13 okt. 1836, blev han d. 12 dec. 1855 student i Uppsala, där han 1860 avlade ex. till rättegångsverken. Han utnämndes 1862 till v. häradshövding och 1880 till häradshövding.

    Förslag till häradshövdingämbete. På förslag till lediga häradshövdingämbetet i Stockholms läns västra domsaga har Svea hovrätt d. 29 sept. 1916 uppfört i första rummet t. f. revisionssekreteraren K. G. Andersson, i andra

NOTISER. 459rummet e. o. notarien jur. kand. V. Hydén samt i tredje rummet e. o. notarien jur. kand. J. V. Hagstrand. Såsom sökande hos hovrätten hade därjämte anmält sig e. o. notarien B. C. O. Wijkmark.