Dödsfall. D. 6 dec. 1916 avled i Stockholm ledamoten av Sveriges advokatsamfund Carl August Leczinsky. Född d. 24 mars 1867 i Lit, Jämtlands län, avlade han mogenhetsex. i Östersund d. 25 maj 1886, varpå han studerade i Uppsala, där han d. 29 maj 1893 avlade ex. till rättegångsverken. Efter några års tjänstgöring vid olika ämbetsverk i huvudstaden öppnade han 1907 advokatbyrå därstädes. Ar 1910 blev han ledamot av Sveriges advokatsamfund.
    D. 4 jan. 1917 avled i Stockholm rådmannen därstädes Lars Johan (John)Petersson. Född d. 30 juli 1869 i Stockholm, där han d. 17 maj 1887 avlade mogenhetsex., studerade P. i Uppsala, där han d. 12 dec. 1890 avlade ex. till rättegångsverken. Till rådman utnämndes han 1909.
    D. 12 jan. 1917 avled, såsom i ovanstående dödsruna meddelats, justitierådet Herman Billing. Född d. 16 sept. 1849 i Onnestad, Kristianstads län, blev han 1868 student i Lund, där han d. 14 dec. 1872 avlade fil. kand. ex.samt d. 30 nov. 1875 jur. utr. kand. ex. Efter utnämning till v. häradshövding år 1877 blev han 1886 stadsnotarie vid Stockholms rådhusrätt, där han utnämndes till rådman 1891. Samma år blev B. ledamot av Nya lagberedningen, 1894 av lagbyrån samt 1896 av skandinaviska checkkommittén. I). 18aug. 1897 utnämndes han till justitieråd. Vid Lunds universitet kreeradesB. d. 31 maj 1900 till juris hedersdoktor.

 

    Avsked. K. M:t har d. 15 dec. 1916 beviljat hovrättsrådet i Svea hovrätt greve G. P. von Rosen nådigt avsked från hovrättsrådsämbetet från och med d. 1 jan. 1917.

 

    Utnämningar och förordnanden. K. M:t har utnämnt:
    d. 1 dec. 1916 till häradshövding i Stockholms läns västra domsaga revisionssekreteraren Karl Gustaf Theodor Borell;

 

NOTISER. 93    s. d. till revisionssekreterare hovrättsrådet i Svea hovrätt, ledamoten av de blandade domstolarna i Egypten, jur. kand. Axel Erik Mathias Sjöborg;
    d. 8 dec. 1916 till hovrättsråd i Göta hovrätt fiskalen och assessorn i hovrätten Carl Cervin;
    d. 13 jan. 1917 till justitieråd efter avl. justitierådet H. Billing f. d. justitierådet Axel Gustaf Sven Borgström;
    d. 20 jan. 1917 till hovrättsråd i Göta hovrätt fiskalen och assessorn i hovrätten Hartvig Bertil Fredrik Palmgren.
    K. M:t har förordnat:
    d. 15 dec. 1916 kriminalassessorn i Stockholms rådhusrätt, auditören Eduard Ploman att från och med d. 1 jan. 1917 tillsvidare vara auditör vid den genom K. M:ts beslut d. 17 dec. 1915 inrättade särskilda krigsrätten även som att under åren 1917—1920 vara vice krigsdomare i samma krigsrätt;
    d. 30 dec. 1916 till assessorer i Svea hovrätt e. o. notarierna i hovrätten Philipp Joseph Aastrup och Ragnar Sigfrid Lundbergh;
    s. d. krigsdomaren i regementskrigsrätten vid Bohusläns regemente, borgmästaren Gustaf Sixten Neiglick att åren 1917—1920 tillika vara krigsdomare i regementskrigsrätten vid Västgöta regemente samt vice krigsdomare i regementskrigsrätten vid Bohusläns regemente;
    s. d. rådmannen Karl Schultz Rasmussen att åren 1917—1920 tillika vara vice krigsdomare i regementskrigsrätten vid Västgöta regemente;
    d. 26 jan. 1917 till assessorer i hovrätten över Skåne och Blekinge e. o. notarierna Seve Ellenis Ekberg och Åke Hartelius.