Juridiska examina h. t. 1916. Juris licentiatexamen har d. 5 dec.1916 vid Lunds universitet avlagts av Carl Wilhelm Ulf Kuylenstierna, smål.,f. i Växjö 14/12 1889, mogenhetsex. därst. 17/5 1907, jur. kand. i Lund 15/9 1911. För juris doktorsgrad disputerade K. härefter d. 15 dec. 1916 på grund av en avhandling med titel: »Om rekognitionsskogar och under bruk skatteköpta hemman med särskild hänsyn till å desamma förbehållna enskilda rättigheter.»
    Juris kandidatexamen har under höstterminen 1916 avlagts
vid Uppsala universitet
den 15 sept. 1916 av:
    Claes Adolf Hjalmar Westring, smål., f. i Stockholm 30/1 1893, studentex.därst. 13/5 1911. — Inge Lindholm, värml., f. i Karlstad 22/6 1892, studentex.därst. 6/6 1911. — Henry Leopold Ruben, stockh., f. i Karlskrona 5/2 1888.mogenhetsex. i Stockholm 13/5 1907. — Bror Carl Lundberg, gestr.-hels., f. i Ockelbo 27/7 1891, mogenhetsex. i Gävle 22/5 1909;

 

NOTISER. 95den 4 nov. 1916 av:
    Nils Rudolf Piehl, stockh., f. i Stockholm 25/3 1892, studentex. därst. v. t.1910. — Karl Fredrik Ferdinand Ljungholm, gotl., f. i Visby 14/3 1893, studentex. därst. v. t. 1911;
den 15 dec. 1916 av:
    Oskar Otto Elias Ceverin, västg., f. i Mariestad 10/6 1890, mogenhetsex. i Skara 10/6 1909. — Carl Gunnar Hagendahl, sörml., f. i Örebro 27/4 1893, studentex. därst. 9/6 1911. — Johan Olof Odencrants, smål., f. i Borås 28/8 1891, mogenhetsex. i Göteborg 25/5 1909. — Axel Anders Jakob Bergström, f. i Vänersborg 2/12 1892, studentex. därst. 26/5 1911;
vid Lunds universitet
den 15 sept. 1916 av:
    Tage Ragnar Sigismund Östergren, västg., f. i Karlskrona 11/3 1890, studentex. i Lund 28/5 1909, fil. kand. ex. därst. 27/10 1911. — Harry Torsten Johannes Rosén, krist., f. i Hälsingborg 5/10 1891, mogenhetsex. i Kristianstad 27/5 1910. — Oscar Wilhelm Erik Krook, krist., f. i Hörby 25/5 1890, mogenhetsex. i Lund 1/6 1909. — Kurt Hilding Westrell, yst., f. i Ystad 29/10 1889, mogenhetsex. därst. 18/5 1907;
den 3 okt. 1916 av:
    Per William Sephus Friis, ld., f. i V. Kärrstorp 31/12 1888, mogenhetsex. i Lund 6/12 1907;
den 6 nov. 1916 av:
    Nils Petterson, göteb., f. i Göteborg 26/11 1893, studentex. därst. 10/6 1912.Georg Linse, ld., f. i Hyby 19/6 1893, studentex. i Lund 31/5 1912. — PerJohan Kjellman, göteb., f. i Halmstad 26/11 1892, studentex. därst. 3/6 1910. —Bertil Zacharias Öhlin, västg., f. i Böne 10/10 1889, studentex. i Skara 20/5 1911.Emil Julius Nilsson, yst., f. i Blentarp 17/2 1887, mogenhetsex. i Ystad 21/51906. — Albin Lindeberg, ld., f. i Lund 7/4 1890, mogenhetsex. därst. 28/5 1909.Birger Axelsson Lundberg, smål., f. i Kalmar 23/11 1890, mogenhetsex. iVäxjö 10/1 1909;
den 15 dec. 1916 av:
    Karl Persson, göteb., f. i Tronninge 27/8 1893, studentex. i Halmstad 25/51912. — Erik Theodor Fornmark, mlm., f. i Malmö 2/10 1893, studentex. därst.17/6 1912.
Vid Stockholms högskola
den 16 sept. 1916 av:
    Carl Eduard Francke, f. i Stockholm 2/3 1891, studentex. därst. 26/5 1910.Carl Göran von Rosen, f. i Stockholm 11/3 1893, studentex. därst. 12/5 1911;
den 8 nov. 1916 av:
    Axel Fredrik Carlos Adlercreutz, f. i Stockholm 26/1 1890, studentex. därst.19/5 1908. — Birger Johan Adolf Roos, f. i Karlskrona /6 1894, studentex. iStockholm 14/5 1912. — Ivar August Åkerfeldt, f. i Stockholm 7/5 1890, studentex. därst. 13/5 1910;
den 15 dec. 1916 av:
    Ernst Svante Hellstedt, f. i Eskilstuna 25/12 1892, studentex. i Stockholm 13/5 1912. — Hugo Andreas Emanuel Morén, f. i Örebro 28/6 1891, studentex. iStockholm 12/5 1910. — Folke Sunesson Wennerberg, f. i Stockholm 10/7 1892, studentex. därst. 14/5 1910. — Johan Olof Westerståhl. f. i Göteborg 22/6 1884, studentex. i Stockholm 20/5 1901. — Sonja Branting-Westerståhl, f. i Stockholm 15/9 1890, studentex. därst. 22/5 1909. — Per Torsten Wiesel, f. i Växjö10/4 1889, studentex. därst. 18/5 1907. — Axel Gustaf Alarik Wigert, f. i Stockholm 13/5 1892, studentex. i Örebro 19/5 1910.
    Juris kandidatexamen har alltså avlagts: vid Uppsala universitet av 10, vidLunds universitet av 14 och vid Stockholms högskola av 12 personer.
    Kansliexamen har under höstterminen 1916 avlagts: vid Uppsala universitetav 2 och vid Lunds universitet av 3 personer.