Tyska strafflagsreformen. Enligt meddelande sistlidne maj från Reichsjustizamt till riksdagen skulle kommissionsförslaget till ny strafflag (jfr http://svjt.se/svjt/1918/226) inom departementet då företagas till överarbetning för tillgodogörande av krigstidens erfarenheter. Därvid komme hänsyn att tagas ej minst till »die Umwertung der Persönlichkeit während des Krieges und das wünschenswerte Vertrauen zwischen Staat und Volk», d. ä. till tidslägets återverkan på socialpolitiska och statsborgerliga förhållanden. Härefter kommer förslaget,vars hittills uteblivna offentliggörande väckt en viss ovilja och åtskilliga utläggningar om avsiktligt hemlighetsmakeri, omsider att av departementet utgivas från trycket. (Jfr Deutsche Strafrechts-Zeitung 1918 s. 195.)

 

 

1 Jfr för övrigt strävandet att för vissa även svåra brott skapa en i det allmänna uppfattningssättet icke vanhedrande art av frihetsstraff (custodia honesta) samt vidare reaktionen emot ådömandet och speciellt bekant görandet av särskilt vanfrejdsstraff.