Nedre justitierevisionen. K. M:t har d. 25 okt. 1918 utnämnt konstituerade revisionssekreteraren, hovrättsrådet i Svea hovrätt Knut Emanuel Björn Lundvall till revisionssekreterare samt konstituerat förordnade revisionssekreteraren, hovrättsrådet i Göta hovrätt Carl Cervin att fr. o. m. d. 1 nov. 1918 tills vidare med egen rotel förestå ett revisionssekreterarämbete.

 

    Justitiekanslersämbetet. K. M:t har d. 6 dec. 1918 förklarat sekreteraren hos justitiekanslersämbetet Sten Agnar Constantin Fallenius fr. o. m. d. 1 jan. 1919 vara expeditionssekreterare hos nämnda ämbete.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    d. 25 okt. 1918 utnämnt revisionssekreteraren friherre Adam Johan Christian Giertta till hovrättsråd i Svea hovrätt fr. o. m. d. 1 nov. 1918;
    d. 1 nov. 1918 förordnat e. o. notarien Jan Wilhelm Smith till assessor i Göta hovrätt; samt
    d. 13 dec. 1918 utnämnt konstituerade revisionssekreteraren Alvar Elis Rodhe till hovrättsråd i hovrätten över Skåne och Blekinge.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    d. 18 okt. 1918 beviljat rådmannen i Stockholm Allan Cederborg begärt avsked från rådmansämbetet fr. o. m. d. 1 nov. 1918 samt
    d. 6 dec. 1918 utnämnt hovrättsrådet August Johan Ludvig Stenberg tillborgmästare i Ystad.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har d. 25 okt. 1918 förordnat e. o. notarien Harald Wullt att fr. o. m. d. 1 nov. 1918 vara vice häradshövding vid Göta hovrätt.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har d. 6 dec. 1918 till vattenrättssekreterare från d. 1 jan. 1919 t. v. under tre år förordnat: vid Norrbygdens vattendomstol vice häradshövdingen R. W. Seldén, vid Mellanbygdens e. o. hovrättsnotarien K. G. H. Andersson, vid Österbygdens e. o. assessorn i kammarrätten N. F. von Sydow, vid Söderbygdens hovrättsassessorn A. V. Rundqvist och vid Västerbygdens vice häradshövdingen H. Wullt.

 

 

 

 

 

NYUTKOMNA BETÄNKANDEN M. M.

 

Från justitiedepartementet:
    Betänkande med förslag till tillfälliga åtgärder för stävjande av spekulationen vid handel med jordbruksegendom m. m. Sthm 1918. Marcus. 4:o. 121 s. (Avg. d. 2 maj 1918 av Axel Östergren, Nils Wohlin, Th. Hermelin.)
    Betänkande med förslag till lag om förvaltning av bysamfälligheter och därmed jämförliga samfällda ägor och rättigheter. Sthm 1918. Norstedt. 4:o. 181 s. (Avg. d. 1 juni 1918 av Carl Cederström, Karl Grubbström, Yngve G. Wisén.)
    Lagberedningens förslag till revision av giftermålsbalken och vissa delar av ärvdabalken IV. Förslag till giftermålsbalk m. m. Sthm 1918. Norstedt.

 

400 ÖVERSIKTER.4:o. 723 s. (Avg. d. 31 aug. 1918 av Hjalmar Westring, Birger Ekeberg, Karl Tiselius, Emilia Broomé, Einar Stenbeck.)
    Betänkande angående vissa ändringar i hovrätternas arbetssätt och löneförhållanden m. m. Sthm 1918. Marcus. 4:o. 150 s. (Avg. d. 4 okt. 1918 av Gustaf Appelberg, Birger Aurell, Gunnar Beskow, John Tjerneld.)
    Betänkande med förslag till revision av fattigvårds- och utskyldsstrecken. Sthm 1918. Marcus. 4:o. 118 s. (Avg. d. 14 nov. 1918 av Nils Alexanderson, Karl Hildebrand, Adolf Janson, Viktor Larsson.)