Göteborgsavdelningen av Sveriges advokatsamfund har vid sammanträde den 7 januari 1918 sedan förutvarande styrelseledamöterna hrr Mannheimer och Almstrand undanbett sig återval, till styrelse utsett hrr Carl Palm, ordförande, Sam de Maré, vice ordförande, och Erik Leman. Till suppleanter utsågos hrr Hugo Wikström och Folke Jörgensen.
    Avdelningen har vid justitieborgmästaren Erik Tranas och rådman E. J.Grenanders avgång till vardera såsom en minnesgåva överlämnat en silverbägare med inskription.

 

    Sveriges advokatsamfunds avdelning för Skåne och Blekinge harvid sammanträde den 7 december 1917 till styrelseledamöter utsett hrr O. Hedenskog, ordförande, M. Waldenström och C. Livijn samt till deras suppleanter hrr C. Håkansson, jämväl sekreterare och kassaförvaltare, samt B. de Maréi Karlskrona. Vid mötet uttalades som önskemål, att till samfundet hörande Malmö-advokater måtte i fråga om bevakning av mål i Skånska hovrätten tillämpa gemensam taxa, 20 kr. för vademål och 15 kr. för besvärsmål.