Svea hovrätt. K. M:t har
    d. 31 dec. 1917 till hovrättsråd i Svea hovrätt utnämnt assessorerna Nils Ragnar von Koch, John Arthur Samuelson, Johan Samuel Ström, Sixten Hadar Ivanoff Kylander, Carl Olof Apelstam och Seth Otto Gustaf C:son Bjurner; samt
    d. 21 dec. 1917 till assessorer i Svea hovrätt förordnat e. o. notarierna Hugo Götrik Emil Leijon och Nils Einar Lennart Vult von Steyern.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har d. 31 dec. 1917 utnämnt e. o. hovrättsnotarien jur. kand. Birger Garl Otto Wijkmark till häradshövding i Nordmarks domsaga.
    På ansökan har K. M:t d. 14 jan. 1918 beviljat häradshövdingen i Marks, Vedens och Bollebygds härads domsaga Johan Henrik Olaus Wold avsked från häradshövdingämbetet.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har d. 25 jan. 1918 utnämnt rådmannen i Halmstad jur. kand. Georg Fredrik Bissmark till borgmästare i nämnda stad.
    D. 9 febr. 1918 har K. M:t på ansökan beviljat rådmannen i Stockholm John Fredrik Hammarberg avsked fr. o. m. d. 1 mars 1918.

 

    Krigsrätterna. K. M:t har förordnat:
    d. 7 dec. 1917 rådmannen i Landskrona auditören Karl Adolf Ferdinand Lindquist att tills vidare vara auditör vid den särskilda krigsrätt, som jämliktnådigt beslut d. 17 dec. 1915 skall vara inrättad i Landskrona;
    d. 14 dec. 1917 kronofogden, krigsdomaren Ulrik Georg Hellgren att fr. o. m.d. 1 jan. 1918 t. v. vara auditör dels vid regementskrigsrätterna vid Norrbottens regemente och Bodens ingenjörkår ävensom vid den krigsrätt, undervilken den i Boden förlagda avdelningen av Boden—Karlsborgs artilleriregemente lyder, dels ock vid den i Boden enligt K. M:ts beslut d. 17 dec. 1915 inrättade särskilda krigsrätt;
    d. 25 jan. 1918 häradshövdingen i Gällivare domsaga Albert Birger Malmström att fr. o. m. d. 1 febr. 1918 till utgången av år 1922 vara krigsdomare i regementskrigsrätterna vid Norrbottens regemente och Bodens ingenjörkår även som i den krigsrätt, under vilken den i Boden förlagda avdelningen av Boden—Karlsborgs artilleriregemente lyder;
    s. d. Malmström att fr. o. m. d. 1 febr. 1918 till utgången av år 1920 vara krigsdomare, och stadsfogden i Luleå, vice krigsdomaren Carl Albert August Bexell att under nämnda tid vara vice krigsdomare i den enligt K. M:ts beslut d. 17 dec. 1915 inrättade särskilda krigsrätten i Boden.