NOTISER. 61    Hovrätternas divisionsindelning. Hovrätternas indelning till tjänstgöring å de olika divisionerna är tills vidare under vårsessionen följande.
    Svea hovrätt:
    I div.: hovrättsråden D. von Heijne, G. Appelberg* och frih. A. Staël von Holstein, häradshövdingen O. D. Krook och e. o. assessorn E. Drangel. — T. f.fiskal: O. Hæggström. Notarie: H. Åström.
    II div.: hovrättsråden C. G. Wästfelt, A. von Oelreich och F. Grönwall, assessorn N. von Steyern* och e. o. assessorn E. Björkman. — T. f. fiskal: G. Siljeström. Notarie: E. A. Lindgren.
    III div.: hovrättsråden R. Hansson, A. Renström och frih. F. Bennet, assessorn R. Lundbergh* och e. o. assessorn H. Forsberg. — T. f. fiskal: A. Rosengren. Notarie: C. Lundquist.
    IV div.: hovrättsråden G. W. Hörstadius, J. A. Billman och S. Bjurnersamt e. o. assessorerna docenten H. Wikander* och A. Johansson. — T. f. fiskal: T. Liljestrand. Notarie: F. Drake.
    V div.: hovrättsråden C. Andersson, J. H. Lemke och S. Ström*, assessorn H. Forssman och e. o. assessorn Th. Sjöfors. — T. f. fiskal: H. Elliot. Notarie: E. Ljungberg.
    VI div.: hovrättsråden J. Lagerbielke, frih. H. von Rosen och O. af Geijerstam*, assessorerna Ph. Aastrup och H. Leijon samt e. o. assessorn G. Ramstedt.— Notarie: F. Ihrfelt.
    VII div.: hovrättsråden L. Kiellander, Th. Strömman och H. Glimstedt, assessorn O. Montelius och e. o. assessorn E. Rönquist. — T. f. fiskal: J. Sjögren. Notarie: N. Petterson.
    VIII div.: hovrättsråden Chr. Weidenhielm och S. Holmberg*, assessorn Chr. Mörner samt e. o. assessorerna I. H. Almqvist och I. Kramer. — Notarie: N. Elliot.
    Göta hovrätt:
    I div.: hovrättsråden frih. H. Wrede, C. M. Ericsson och C. Rydin*, assessorn O. Löthner och e. o. assessorn C. E. Lagergren. — T. f. fiskal: A. Söderberg. Notarie W. Laven.
    II div.: hovrättsråden A. Romberg, R. Lejman, H. Hjertén och B. Aurell* samt assessorn K. Levinson. — T. f. fiskal: B. Mallmén. Notarie: L. Ohlin.
    III div.: hovrättsråden A. Nordin, G. Fischer, A. Olsén och B. Palmgren* samt e. o. assessorn J. Smith. — T. f. fiskal: H. Ljungholm. Notarie: A. Linderholm.
    IV div.: hovrättsråden H. Zetterberg, E. Kellgren och I. Grönhagen, assessorn J. Herrlin och e. o. assessorn E. Bergendal*. — T. f. fiskal: K. H. Wöhler.Notarie: I. Wieslander.
    Hovrätten över Skåne och Blekinge:
    I div.: hovrättsråden S. Bruzelius och E. Schartau, assessorerna S. Ekberg*, J. Alsén och A. Bundqvist. — T. f. fiskal: C. Ehrenborg. Biträdande fiskal: E. Magnusson. Notarie: S. Söderholm.
    II div.: hovrättsråden F. Kallenberg, T. Ljungman och G. Beskow*, assessorn Å. Hartelius och e. o. assessorn K. Fagerlin. — T. f. fiskal: E. Bæckström. Biträdande fiskal: N. Lundblad. Notarie: E. Kock.

 

    Juridiska examina h. t. 1917. Juris licentiatexamen har d. 15 dec.1917 vid Uppsala universitet avlagts av Alvar Henning Montelius, smål., f. i Stockholm 2/9 80, studentex. i Växjö 23/5 99, fil. kand. 13/12 02, ex. till rättegångsv. 31/1 05, jur. kand. 28/5 14. För juris doktorsgrad disputerade M. d. 8 febr. 1918 på grund av en avhandling med titel »Om försöksläransobjekt».
    Juris kandidatexamen har under höstterminen 1917 avlagts
vid Uppsala universitetden 15 sept. 1917 av:
    Per Jacobsson, västm.-dala, f. i Tanums förs., Göteb. o. Bohus 1. 5/2 94, studentex.i Västerås 12/6 12. — Carl Hjalmar Carlborn, söderm.-närke, f. i Kristianstad 20/1 94, studentex. därst. 28/5 12. — Per Viktor Permansson, norrl., f. i Borgsjö, Västernorrl.

 

* Sv. J. T:s ombud för insamling och urval av rättsfall.

 

62 NOTISER.1. 6/11 85, studentex. i Sundsvall 29/5 96 — Uno Gottfrid Hasselblad, söderm.närke, f. i Eskilstuna 11/3 92, studentex. i Västerås 12/6 12. — Tito Giulio Augusto Linnell, gästr.-häls., f. i Bollnäs, Gävleb. 1. 25/5 95, studentex. i Stockholm 10/5 13. — Karl Emanuel Zuhr, söderm.-närke, f. i Tammela, Finland, 7/10 93, studentex. i Stockholm 9/5 13. — Nils Teodor Ljunggren, göteb., f. i Morlanda, Göteb. och Bohus 1. 3/9 93, studentex. i Göteborg 10/6 12, fil.kand. 15/12 14. — Anders Emanuel Öster, värml., f. i N. Finnskoga, Värml. 1.19/10 88, studentex. i Karlstad 23/5 06. — Folke Georg Odqvist, västg., f. i Fristads förs., Älvsb. 1. 10/1 90, studentex. i Vänersborg 16/6 10. — Carl Fredrik Hellström, sthm, f. i Stockholm. 9/5 90, studentex. därst. 18/5 08.Bengt Atle Nylund, gästr.-häls., f. i Järbo, Gävleb. 1. 4/11 85, studentex. i Uppsala 31/5 05;
den 3 nov. 1917 av:
    John Lennart Bratt, smål., f. i Växjö 8/10 93, studentex. därst. 21/5 12.Iwar Alexis Hedenlund, värml., f. i Malungs förs., Kopparb. 1. 3/1 95, studentex. i Örebro 17/5 12. — Charles Pierre Backman, kalm., f. i Kalmar 20/7 92, studentex. därst. 19/5 10. — Svante Einar Rolander, västg., f. i Brålanda förs., Älvsb. 1. 18/1 91, studentex. i Vänersborg 3/6 09, kansliex. i Uppsala h. t. 12;
den 15 dec. 1917 av:
    Carl Birger Cornell, norrl., f. i Sköns förs., Västernorrl. 1. 5/7 91, studentex. i Sundsvall 23/5 10. — Gösta Oldenburg, sthm, f. i Stockholm 2/5 93, studentex. därst. 12/5 1911. — Carl Harald Viktor Schneider, söderm.-närke, f. i Kristianstad 18/6 92, studentex. i Örebro 19/5 10. — John Ivar Fredrik Hessius, göteb., f. i Göteborg 11/12 93, studentex. därst. 10/6 12. — Herman Laurentius Norrby, gottl., f. i Eke förs., Gottl. 1. 27/2 87, studentex. i Visby 5/6 09. — Ivar Conrad Herbert Ullman, göteb., f. i Göteborg 8/1 92, studentex. därst. 22/5 11. —Erik Martin Rudolf Sandén, västg., f. i Lidköping 12/7 93, studentex. i Skara 15/6 12. — Oskar Adelsohn, värml., f. i Karlstad 24/5 94, studentex. därst. 20/5 12.Nils Erik Helge Mattsson, östg., f. i Linköping 10/4 93, studentex. därst. 14/6 11;
vid Lunds universitetden 15 sept. 1917 av:
    Karl Bengt Hilding Brodén, göteb., f. i Göteborg 20/6 91, studentex. därst.7/12 10. — Johan Oliver Öhnell, smål., f. i Jäla förs., Skarab. 1. 21/7 84, mogenhetsex. i Skara 1/6 07, fil. kand. 15/12 10. — Johan Adolf Gunnar Dahlman, mlm., f. i Malmö 22/6 95, studentex. därst. 15/5 13. — Johannes OlofWaldemar Gadd, Id., f. i Öja förs., Gottl. 1. 9/10 87, studentex. i Visby 13/6 07.Gösta Sture Johansson, blek., f. i Karlskrona 10/2 94, studentex. därst. 23/5 12;
den 30 nov. 1917 av:
    Ragnar Gustav Valdemar Allmér, smål., f. i Algutsboda förs., Kronob. 1.18/1 92, studentex. i Växjö 20/5 12. — Gustav Moritz Björkholtz, mlm., f. i Trelleborg 13/12 92, studentex. i Malmö 31/5 11. — Knut Siggesson Ulfsparre, smål., f. i Göddelöfs förs., Malm. 1. 6/7 92, studentex. i Lund 28/5 10;
den 15 dec. 1917 av:
    Ernst Gregor Braune, mlm., f. i Gerdslövs förs., Malm. 1. 13/3 93, studentex. i Malmö 2/6 11. — Emanuel Edlund, hälsingb., f. i Landskrona 26/3 93, studentex. därst. 6/6 12. — Carl Henry Ehrnfrid Ljunggren, krist., f. i Kristianstad 22/10 93, studentex. därst. 29/5 12. — Ernst Gunnar Oskar Ingemarsson, smål., f. i Ås förs., Jönk. 1. 2/7 94, studentex. i Växjö 7/1 13. — Nils Rudolf Pommer, hälsingb., f. i Skummeslövs förs., Hallands 1. 16/2 93, studentex. i Hälsingborg 3/6 11. — Sven Axel Mauritz Wiegert, smål., f. i Göteborg 22/7 92, studentex. i Växjö 17/6 11;
vid Stockholms högskoladen 15 sept. 1917 av:
    Einar Lindström, f. i Öregrund 15/5 94, studentex. i Göteborg 10/6 12, kansliex. i Sthm 30/1 15. — Erik Fritiof Holmstrand, f. i Arbrå förs., Gävleb. 1.2/2 93, studentex. i Örebro 18/5 12. — Johan Birger Björklöf, f. i Sthm 1/7 92,studentex. därst. 11/5 12. — Olov Stig Wollmar Orre, f. i Linköping 23/8 93,

 

NOTISER. 63studentex. i Sthm 14/5 12. — Karl Arvid Swartling, f. i Härnösand 20/7 93, studentex. i Sthm 12/5 11. — Herbert Fagerström, f. i Jönköping 21/10 92, studentex.därst. 16/5 11;
den 3 nov. 1917 av:
    Ivar Elon Skantze, f. i Göteborg 26/2 93, studentex. därst. 23/5 11. — Erik Brändström, f. i Sthm 1/10 92, sjöofficersex. 11/11 13. — Sven Wilhelm Knutson Björkenstam, f. i Simtuna förs., Västm. 1. 18/10 91, studentex. i Örebro 8/6 11.Thorsten Gustaf Magnus Henning Grönfors, f. i Lund 8/8 88, studentex. i Sthm13/5 07;
den 15 dec. 1917 av:
    Gösta Adolf Stenbeck, f. i By förs., Värml. 1. 18/8 93, studentex. i Karlstad 21/5 12. — Carl Tage Hultman-Boye, f. i Sthm 8/12 93, studentex. i Djursholm 19/5 13. — Carl Efraim Löwgren, f. i Mariestad 14/4 87, studentex. i Skara 10/610. — Karl Ivar Fredriksson, f. i Strängnäs 25/2 91, studentex. i Sthm 12/12 13. Cyril James Axel Holm, f. i Sthm 16/4 94, studentex. därst. 18/5 12. — Erik Emanuel Jolin, f. i Sthm 26/1 92, studentex. därst.1 12/5 10. — Albert Gunnar Hedelius, f. i Göteborg 24/6 95, studentex. Sthm 9/5 13. — Sigge Leksén, f. i Lekåsa, Skarab. 1. 24/10 89, studentex. i Sthm 13/12 09. — Valter Kleve Hultin, f. i Vasa, Finland 18/2 93, studentex. i Djursholm 25/5 12.
    Juris kandidatexamen har alltså avlagts: vid Uppsala universitet av 24, vid Lunds universitet av 14 och vid Stockholms högskola av 19 personer.