Rådhusrätterna. K. M:t har
    d. 28 febr. 1919 beviljat avsked dels åt borgmästaren i Lidköping Carl Adolf Erland von Hofsten, dels ock åt borgmästaren i Skövde Ernst Rudolf Wilhelm Hedenstierna;
    d. 14 mars 1919 utnämnt civilassessorn i Stockholms rådhusrätt, krigsdomaren Victor Fredrik Holmberg till rådman i Stockholm; samt
    d. 28 mars 1919 till borgmästare i Strängnäs utnämnt rådmannen därstädes Carl Filip Österholm.

 

    Hovrätternas divisionsindelning. Hovrätternas indelning till tjänstgöring å de olika divisionerna är tillsvidare under vårsessionen följande.
    Svea hovrätt.
    Första huvudavdelningen:
    Hovrättsrådet Wästfelts division: hovrättsråden C. G. Wästfelt, A. von Oelreich och F. W. Grönwall samt e. o. assessorerna A. Johansson och K. Jancke. T. f. fiskal: T. Brandt. Notarie: E. A. Lindgren.
    Hovrättsrådet Hanssons division: hovrättsråden R. Hansson, A. Renström och S. Ström", häradshövdingen O. D. Krook och e. o. assessorn J. Sjögren.T. f. fiskal: T. Petersson. Notarie: C. Lundquist.
    Hovrättsrådet Hörstadius' division: hovrättsråden G. W. Hörstadius, J. A. Billman och H. Wikander*, assessorn G. Ramstedt och e. o. assessorn E. Björkman. T. f. fiskal: W. Hemberg. Notarie: F. Drake.
    Hovrättsrådet Anderssons division: hovrättsråden C. Andersson, J. H. Lemke och friherre A. Staël von Holstein*, assessorn E. Drangel och e. o. assessorn A. V. Rosengren. T. f. fiskal: E. Wisén. Notarie: N. M. Elliot.
    Hovrättsrådet Strömmans division (VIII div.), tillika vattenöverdomstol: hovrättsråden T. Strömman och friherre A. Giertta, assessorn C. Mörner* samt e. o. assessorerna H. Åström och H. G. Forsberg. T. f. notarie: J. Tersmeden.
    Andra huvudavdelningen:
    Hovrättsrådet Lagerbielkes division (VII div.): hovrättsråden J. Lagerbielke, O. af Geijerstam* och friherre F. Bennet, assessorerna H. Leijon och G. Siljeström samt e. o. assessorn H. Elliot. Notarie: F. Ihrfelt.
    Hovrättsrådet Kiellanders division: hovrättsråden L. Kiellander och H. Glimstedt, assessorn O. Hæggström* samt e. o. assessorerna G. Åberg och N. Berlin. T. f. fiskal: G. Broms. Notarie: N. Petterson.
    Hovrättsrådet Weidenhielms division: hovrättsråden C. Weidenhielm, friherre H. von Rosen och S. Bjurner, e. o. assessorerna T. Liljestrand* och E. Lind. T. f. fiskal: H. W. Guldberg. Notarie: E. Ljungberg.
    Göta hovrätt.
    I div.: hovrättsråden frih. H. Wrede och C. M. Ericsson, häradshövdingen C. H. G. Cederschiöld, assessorn O. Löthner och e. o. assessorn H. Ljungholm*. T. f. fiskal: G. Ihrfelt. Notarie: W. Lavén.
    II div.: hovrättsråden A. Romberg, H. Hjertén och B. Aurell*, assessorn J. Smith och vice häradshövdingen A. de Verdier. T. f. fiskal: H. Sjögren. Notarie: L. Ohlin.
    III div.: hovrättsråden A. Nordin, G. Fischer och A. Olsén, häradshövdingen J. Zetterstedt och e. o. assessorn K. H. Wöhler*. T. f. fiskal: J. Wandén.Notarie: A. Linderholm.

 

* Betyder Sv. J. T:s ombud för insamling och urval av rättsfall.

138 ÖVERSIKTER.    IV div.: hovrättsråden H. Zetterberg, R. Lejman och B. Palmgren*, assessorn E. Bergendal och vice häradshövdingen C. A. Norelius. T. f. fiskal: greve H. Spens. Notarie: I. Wieslander.
    Extra div.: hovrättsråden E. Kellgren och C. Rydin*, häradshövdingen A. Roos, assessorn J. Herrlin och vice häradshövdingen S. Bellinder. T. f. fiskal: H. Hellichius. T. f. notarie: G. Lundström.
    Hovrätten över Skåne och Blekinge.
    I div.: hovrättsrådet S. Bruzelius, häradshövdingen C. Ahlgren, vice häradshövdingen M. Wallén, rådmannen J. Bjerstedt och e. o. assessorn N. Lundblad*. T. f. fiskal: E. Stenmarck. Notarie: S. Söderholm.
    II div.: hovrättsråden F. Kallenberg och T. Ljungman, rådmannen S. Tillström, e. o. assessorerna C. Ehrenborg och E. Sandberg*. T. f. fiskal: I. Wieslander. Notarie: E. Kock.
    Extra div.: hovrättsråden E. Schartau och G. Beskow*, professor V. Lundstedt, assessorn Å. Hartelius, vice häradshövdingen P. Hansson. T. f. fiskal: S. Petersson. T. f. notarie: E. Magnusson.
    Biträdande fiskaler: E. Young och H. Nohrlander.