NOTISER. 221    Rådhusrätterna. K. M:t har:
    d. 23 maj 1919 beviljat borgmästaren i Visby Carl Julius Theodor Een avsked från borgmästarämbetet från och med d. 1 sept. 1919; samt
    d. 30 maj 1919 till rådman i Stockholm utnämnt civilassessorn, krigsdomaren Arwid Gustaf Hernblom.

 

    Juridiska examina vårterminen 1919. Till juris doktor har d. 31 maj 1919 vid Lunds universitet utnämnts jur. lic. Eric Carlqvist, klm. (se http://svjt.se/svjt/1919/61).
    Juris licentiatexamen har avlagts vid Uppsala universitet: d. 24 april 1919 av Fredrik Julius Christian Sterzel, sthm, f. i Chemnitz d. 21/1 90, mogenhetsex. i Sthm 18/5 08, fil. kand. ex. i Uppsala 28/5 12, jur. kand. ex. därst. 15/3 13; samt d. 28 maj 1919 av Karl Siegfried Mat, f. i München d. 25/12 90, mogenhetsex. i Sthm 15/5 09, jur. kand. ex. därst. 15/12 14.
    Juris kandidatexamen har under vårterminen 1919 avlagts
vid Uppsala universitet
den 31 jan. 1919 av:
    Carl Johan Ljunggren, sthm, f. i Sthm 24/4 93, studentex. därst. 12/5 11. — Gustaf Frithiof Wiklundh, västm.-dala, f. i Sthm 15/11 93, studentex. i Västerås 30/5 11 — Carl Folke Theodor Benjamin Grill Tersmeden, söderm.-närke, f. i Örebro 24/2 92, studentex. därst. 9/6 11;
den 8 mars 1919 av:
    Carl August Rundqvist, sthm, f. i Sthm 12/11 94, studentex. därst. 14/5 12. — Bernhard Klas Hjalmar Bergström, norrl., f. i Umeå 29/6 92, studentex. därst. 26/5 1f — Gustaf Sverker Groth, östg., f. i Hästveda förs., Kristianst. l. 21/1 90, studentex. i Norrköping 16/6 08;
den 12 april 1919 av:
    Folke Andersson Rudewall, östg., f. i Asby förs., Österg. l. 12/3 95, studentex. i Linköping 14/6 13. — Carl Johan Bertil Julin, söderm.-närke, f. i Viby förs., Örebro l. 14/10 95, studentex. i Örebro 22/5 14. — Carl Hegardt, göteb., f. i Göteborg 2/2 96, studentex. därst. 11/6 14. — Sven Arne Swedberg, västm.-dala, f.i Hosjö förs., Kopparb. l. 1/6 94, studentex. i Falun 30/5 13.
den 28 maj 1919 av:
    Hans Fredrik Klinghammer, smål., f. i Jönköping 12/12 93, studentex. därst. 7/6 12. — Jöns Gustaf Konrad Svensson, smål., f. i Rydaholms förs., Jönk. l. 1/2 95, studentex. i Växiö 7/6 13. — Gösta Herman Fredrik Strandell, göteb.,f. i Strömstad 10/1 95, studentex. i Uppsala 24/5 13. — Erik Henning Ljunggren, göteb., f. i Morlanda förs., Göteb. och Boh. I. 10/12 94, studentex. i Göteborg 3/613. — Enar Cyprianus Sahlin, västm.-dala, f. i Vika förs., Kopparb. l. 26/9 92, studentex. i Falun 22/5 11. — Per Johan Lehndal, västm-dala, f. i Gagnef förs., Kopparb. l. 21/6 89, studentex. i Uppsala 3/6 12. — Nils Olof Rudman Bergenstråhle, uppl., f. i Sala 13/11 94, studentex. i Uppsala 24/5 13. — Daniel Gotthold Johannes Wessén, östg., f. i Hågby förs., Österg. l. 27/10 96, studentex. i Linköping 18/5 14. — Halvar Gustaf Fredrik Lundberg, norrl., f. i Sthm 19/8 94, studentex. därst. 13/5 13.
vid Lunds universitet:
den 31 jan. 1919 av:
    Herman Teodor Baagøe, Id, f. i Virke förs., Malmöh. l. 8/7 95, studentex. i Lund 3/6 14. — Nils Olof Bärnheim, hb, f. i Skepparslövs förs., Kristianst. l. 21/10 94, studentex. i Hälsingborg 26/5 13. — Escil Wiclund, Id, f. i Sidensjöförs., Västern. l. 14/2 91, studentex. i Lund 9/6 14. — Nils Olof Wiedel, Id, f. i Maglarps förs., Malmöh. I. 27/5 95, studentex. i Lund 8/6 14;
den 18 mars 1919 av:
    Josua Bourghart, krist., f. i Vinslövs förs., Kristianst. l. 17/2 93, studentex. i Lund 18/12 13.—Axel Iwar Albert Haynez, hb., f. i Hinnervds förs., Kronobergsl. 17/12 93, studentex. i Hälsingborg 80/5 14;
den 12 april 1919 av:
    Agdur Fredrik Eugen Kullenberg, mlm., f. i Skurups förs., Malmöh. l. 18/11 93, studentex. i Malmö 7/6 12;

222 NOTISER.den 1 maj 1919 av:
    Thor Fabian Baltzar Gynnerstedt, klm., f. i Bällö förs., Jönköp. l. 15/6 95,studentex. i Kalmar 4/6 13, fil. kand. ex. i Lund 28/10 15. — Ernst Georg Uddenberg, hb., f. i Höganäs förs., Malmöh. l. 15/9 93, studentex. i Hälsingborg 6/611, fil. kand. ex. i Lund 29/5 14.
den 31 maj 1919 av:
    Sigurd Edvard Dahlrup, mlm., f. i Limhamns förs., Malmöh. l. 19/11 92, studentex. i Lund 15/6 11. — Gustaf Axel Wilhelm Eriksson, göteb., f. i Halmstad 12/9 95, studentex. därst. 9/6 14. — Jacob Simon Gustafson, smål., f. i Linderåsförs., Jönköp. l. 29/9 90, studentex. i Linköping 14/6 11. — Arthur Wilhelm Göhrn, Id, f. i Lund 14/5 94, studentex. därst. 24/5 13. — Sigfrid Alexander Fredrik Lindström, bl., f. i Nättraby förs., Blek. l. 19/7 90, studentex. i Karlskrona 9/6 06, fil. kand. ex. i Lund 27/5 09, fil. lic. ex. i Uppsala 30/10 12.— Carl Fredrik Magnus von Rosen, hb., f. i Hälsingborg 21/6 94, studentex. därst. 30/5 14. — Petrus Emanuel Olsson, hb., f. i Örkelljunga förs., Krist. l. 29/9 92, studentex. i Lund 16/6 13. — Yngve Gustaf Ferdinand Sjöstrand, smål., f. i Linköping 19/3 87, mogenhetsex. därst. 13/6 08. — Magnus Eric Sigurd Sundberg, smål., f. i Angelstads förs., Kronob. l. 2/12 88, mogenhetsex. i Växjö 2/6 08. —Arvid Oscar Torold, bl., f. i Karlskrona 12/8 94, studentex. därst. 2/6 13, fil.kand. ex. i Lund 31/10 16.
vid Stockholms högskola:
den 31 jan. 1919 av:
    Bengt Nilsson, f. i Sthm 18/1 94, studentex. därst. 14/5 12. — Sigurd Olof Vilhelm Ekman, f. i Sthm 27/7 92, studentex. i Djursholm 25/5 12. — John Filip Gustafsson, f. i Hönsås förs., Österg. l. 5/10 88, mogenhetsex. i Linköping 13/608, fil. kand. ex. i Uppsala 15/12 16. — Nils Bengt Sebastian Skarin, f. i Sthm 14/5 93, studentex. därst. 13/5 11;
den 12 april 1919 av:
    Knut Elis Elliot, f. i Karlskrona 15/8 97, studentex. därst. /6 15. — Carl Johannes Lindahl, f. i Seglora förs., Älvsb. l. 12/1 96, studentex. i Göteb org 2/614. — Felix Erik Erlandsson Fahlbeck, f. i Lund 24/5 93, studentex. i Sthm 14/5 12, fil. lic. ex. i Uppsala 1915;
den 28 maj 1919 av:
    Edvard Ludvig Hanberg, f. i Alnö förs., Västern. l. 12/8 90, studentex. i Sundsvall 23/5 10. — Torsten Olof Söderberg, f. i Stockholm 4/11 94, studentex. därst./5 13. — Gunnar Alf Kewenter, f. i Sthm 12/4 96, studentex. i Djursholm 16/514. — Johan Gustav Julius Daelander, f. i Boatorp förs., Kronob. l. 26/7 80, mogenhetsex. i Växjö 1901. — John Fritiof J:son Bjarme, f. i Långsele förs., Västern. l. 31/5 90, studentex. i Sthm 13/12 09. — Carl Patric Ossbahr, f. i Sthm8/12 93, studentex. därst. 11/5 12. — Elin Rydeberg, f. i Ryssby förs., Kronob. l. 9/7 90, studentex. i Sthm 17/5 10, fil. kand. ex. i Uppsala 27/9 13, efterprövn. till fil. kand. ex. därst. maj 1915.