LAGRÅDET


har nedannämnda dagar år 1919 avgivit utlåtanden rörande följande till lagrådet remitterade lagförslag:

Mars 24. Förslag till lag om inskränkning för viss tid i rätten att bortföra stråfoder m. m. Föredragande: chefen för lagavdelningen dr M. Fehr.

April 2. Förslag till förordning om ändrad lydelse av 30, 31, 35 och 39 §§ i förordningen d. 11 okt. 1907 ang. tillverkning av brännvin m. m. Föredragande: t. f. byråchefen K. S. Levinson.

ÖVERSIKTER 223April 16. Förslag till lag om ändrad lydelse av 35 § i lagen d. 17 juni 1916 om försäkring för olycksfall i arbete. Föredragande: byråchefen N. R. von Koch. Maj 8. Förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § 17:o) i lagen d. 26 maj 1909 om K. M:ts regeringsrätt. Föredragande: revisionssekreteraren N. E. Gadde.                                                                                                                               Maj 30. Förslag till giftermålsbalk m. m. Föredragande: hovrättsrådet. N. E. Stenbeck och revisionssekreteraren K. Tiselius.