Valordning för borgmästarval. K. M:t har d. 13 juni 1919 fastställt ny valordning för borgmästarval i Lund. Enligt denna valordning tillkommer varje röstande en röst med bestämmelse om proportionell sammanräkning enligt en metod, som påminner om den vid riksdagsmannaval för den fria gruppen stadgade.
    K. M:t har d. 27 juni 1919 fastställt, att vid borgmästarval i Sundsvall varje röstande skall äga en röst.

 

    Återbesättande av borgmästartjänster. K. M:t har d. 19 juni resp. 4 juli 1919 förklarat hinder icke möta mot återbesättande i vanlig ordning av de ledigblivna borgmästarbefattningarna i Skövde och Piteå, dock med sedvanligt förbehåll beträffande borgmästarens skyldighet att i samband med en allmän omorganisation av underrätterna eller magistraterna övergå till annan befattning.

 

    Dödsfall. Den 30 juni 1919 avled i Gävle häradshövdingen Daniel Conrad Fredrik von Schulzenheim. S., som var född i Fellingsbro, Örebro län, d. 13 dec. 1852, avlade mogenhetsexamen i Örebro 1872 och jur. utr. kand. examen i Uppsala 1878, blev v. häradshövding 1880 samt utnämndes 1900 till häradshövding i Gästriklands domsaga.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    d. 6 juni 1919 till assessor i Svea hovrätt förordnat e. o. notarierna därstädes John Ernst Sjögren och Trygve Liljestrand samt
    d. 13 juni 1919 till assessor i hovrätten över Skåne och Blekinge förordnat e. o. notarien därstädes Nils Waldemar Lundblad.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    d. 13 juni 1919 till vice häradshövding vid hovrätten över Skåne och Blekinge förordnat e. o. notarien Louis Wilhelm Casper Ehrenborg;
    d. 19 juni 1919 dels transporterat till häradshövding i Bräkne härads domsaga häradshövdingen i Västerbottens södra domsaga Axel Gabriel Adam Reuterskiöld samt till häradshövding i Sunnervikens domsaga häradshövdingen i Gärds och Albo domsaga, f. d. revisionssekreteraren Ivar Arthur Koch, dels ock utnämnt vice häradshövdingen juris utriusque kandidaten Magnus Oskar Elias Wallén till häradshövding i Älvdals och Nyeds domsaga; samt
    d. 11 juli 1919 beviljat häradshövdingen i Uppsala läns norra domsaga, f. d. hovrättsrådet jur. dr Gustaf Ribbing avsked från häradshövdingämbetet f. o. m. d. 17 juli 1919.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har d. 27 juni till borgmästare i Ängelholm utnämnt t. f. borgmästaren därstädes Gustaf Viktor Berg von Linde.