Hovrätterna. K. M:t har
    d. 31 dec. 1918 till hovrättsråd i Svea hovrätt transporterat hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Bekinge, konst. revisionssekreteraren Alvar Elis Rodhe och utnämnt docenten vid Uppsala universitet jur. dr Hugo Christian Wikandersamt till hovrättsråd i hovrätten över Skåne och Blekinge transporterat hovrättsrådet i Svea hovrätt, konst. revisionssekreteraren John Arthur Samuelson;
    s. d. till assessorer i Svea hovrätt förordnat e. o. notarierna Erik Gustaf Herman Siljeström och Olof Ivarsson Hæggström; samt
    d. 14 febr. 1919 till hovrättsråd i hovrätten över Skåne och Blekinge utnämnt expeditionschefen assessorn Bror Carl Hasselrot.

 

    Vattenöverdomstolen. K. M:t har d. 17 jan. 1919 förordnat kammarrådet Axet Jonas Julius Klockhoff att tillsvidare t. o. m. utgången av år 1921 vara ledamot av vattenöverdomstolen.

 

    Domsagorna. K. M:t har d. 19 dec. 1918 beviljat häradshövdingen i Älvdals och Nyeds domsaga Karl Gustaf Arrhenius avsked från häradshövdingämbetet fr. o. m. d. 1 jan. 1919; och
    d. 31 dec. 1918 till häradshövding i Luggude domsaga transporterat riksdagens militieombudsman, häradshövdingen i Sunnervikens domsaga Axel Reinhold Östergren.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har d. 7 febr. 1919 till borgmästare i Malmö utnämnt rådmannen därstädes, vice häradshövding Hans Brodin.

 

    Juridiska examina höstterminen 1918. Juris licentiatexamen har d.14 nov. 1918 vid Lunds universitet avlagts av Eric Carlqvist, klm., f. i Gävle 6/2 84, studentex. därst. 19/5 04, jur.kand.ex. i Uppsala 30/5 09. För juris doktorsgrad disputerade C. d. 29 nov. 1918 på grund av en avhandling med titel "Studier i den äldre svenska bevisrättens utveckling med särskild hänsyn till institutet erkännande".

 

    Juris kandidatexamen har under höstterminen 1918 avlagts

 

vid Uppsala universitet
den 14 sept. 1918 av:
    Edvard Karl Samuel Söderberg, uppl., f. i Uppsala 29/11 87, studentex. därst. 28/5 07, fil. kand. ex. 16/9 12. — Georg Klas Bernhard Kjällgren, västg., f. i Härjaförs., Skaraborgs l. 18/4 94, studentex. i Skara 7/6 13. — Johan Henrik Göransson, västm.-dala, f. i Falun 23/6 92, studentex. därst. 19/5 11. — Gunnar Olov Malmros, västg., f. i Borås 12/4 94, studentex. i Halmstad 25/5 12. — Torsten Vilhelm Andersson, norrl., f. i Råneå förs., Norrb. l. 3/5 93, studentex. i Luleå 8/6 12. — Gustaf Robert Eldh, västg., f. i Lidköping 27/7 92, studentex. i Skara 20/5 11, fil. mag. 14. — Erik Gabriel Leijonhufvud, sthm, f. i Sthm 14/1 93, studentex. i Uppsala 2/6 11. — Kristian Fredrik von Sydow, västg., f. i Vänersborg 26/3 96, studentex. därst. 29/5 14. — Erik Melcher Schering Wachtmeister, söderm.-närke, f. i Bärbo förs., Söderml. l. 14/7 92, studentex. vid Lundsbergsskola 7/6 11. — Hans Axel Vilhelm Hjalmarsson Bennich, sthm, f. i Sthm 2/495, studentex. vid Lundsbergs skola 23/5 12;

62 NOTISER.den 2 nov. 1918 av:
    Ebbe Gustaf Einar Bring, smål., f. i Skara 2/2 88, studentex. i Växjö 1/6 08.Johan Olof Dahlberg, norrl., f. i Ytterlännäs förs., Västernorrl. l. 12/9 93, studentex. vid Lundsbergs skola 23/5 12. — Knut Harald Håkansson, östg., f.i Norrköping 19/9 95, studentex. därst. 10/6 13. — Olof Edvard Törnwall, smål., f. i Dänningslanda förs., Kronob. l. ⅞ 93, studentex. i Växjö 7/6 13. — Erik Olov Dofsén, västm.-dala, f. i Munktorps förs., Västm. l. 21/12 96, studentex. i Örebro 22/5 14. — Erik Gustaf Svensson Beling, gästr.-häls., f. i Hille förs., Gävleb. l. 23/11 93, studentex. i Gävle 23/5 13. — Per Martin Olsson, gästr.-häls., f. i Torsåkers förs., Gävleb. l. 13/5 93, studentex. i Gävle 23/5 11. — Karl Oskar Robert Nordenadler, göteb., f. i Norsjö förs., Västerb. l. 4/8 93, studentex. i Göteborg 5/6 12;
den 14 dec. 1918 av:
    Gustaf Gyllenstierna, sthm, f. i Brunnsby förs., Malmöhus l. 30/9 91, studentex. i Hälsingborg 17/6 10. — Tore Vilhelm Olof Strandberg, söderm.-närke, f. iÖrebro 14/2 96, studentex. därst. 22/5 14. — Einar Oskar Alexander Thorwall, västm.-dala, f. i Fläckebo förs., Västm. l. 30/4 91, studentex. i Västerås 4/609. — Gustaf Alfred J:son Ebenfelt, västg., f. i Hova förs., Skarab. l. 17/5 90, studentex. i Lund 8/6 12, kansliex. i Uppsala 28/5 14. — Nils Anders Levin A:son Myrmark, söderm.-närke, f. i Stockholm 1/10 95, studentex. i Sthm 9/5 13;
vid Lunds universitet:
den 14 sept. 1918 av:
    Nils Gustaf Simonsson, kalm., f. i Nybro förs., Kalmar l. 27/7 81, studentex.i Lund 5/12 04. — Konrad Persson, yst., f. i Ystad 26/11 95, studentex. därst. 1/6 14. — Sven Axel Martin Nordlund, krist., f. i Kristianstad 6/10 95, studentex. därst. 28/5 12;
den 2 nov. 1918 av:
    Helge Ernst Hjalmar Forkman, ld., f. i Kjävlinge förs., Malmöh. l. 27/11 95, studentex. i Lund 4/6 14. — Fritz Harald Nils Bauer, mlm., f. i Malmö 13/897, studentex. därst. 5/6 15. — Wilhelm Edvard Viktor Hederström, ld, f. iLund 4/8 96, studentex. därst. 3/6 14;
den 14 dec. 1918 av:
    Ivar August Vilhelm Leopold Falck, yst., f. i Ystad 15/6 88, studentex. i Lund 28/5 06, kansliex. därst. 31/1 16. — Knut August Hagenow, ld, f. i Dalbyförs., Malmöh. l. 8/3 91, studentex. i Lund 28/5 09. — Sture Malmgren, mlm., f. i Malmö 29/8 90, studentex. därst. 14/12 09. — Karl Thorsten Persson, krist., f. i Kristianstad 21/7 96, studentex. därst. 30/5 14. — Hans Gustaf Beck-Friis, ld, f. i Jäder förs., Söderm. l. 3/12 93, studentex. i Lund 30/5 12, fil. kand. ex.därst. 28/10 14. — Karl Erik Emanuel Rosenqvist, blek., f. i Växjö 3/7 94, studentex. i Karlskrona 24/5 12;
vid Stockholms högskola:
den 14 sept. 1918 av:
    Carl Magnus Isidor Lundström, f. i Sthm 10/1 95, studentex. därst. 10/5 13.Carl Fredrik Birger Lundin, f. i Sthm 17/5 95, studentex. därst. 20/5 13. —Ivar Alrik Lagergren, f. i Östhammar 30/12 92, studentex. i Hudiksvall 24/5 12.Olov Alsén, f. i Kristianstad 30/12 94, studentex. därst. 29/5 12, kansliex. 15/914. — Karl Sigurd Torsten Nilsson Gihl, f. i Stora Kopparbergs förs., Stora Kopparb. l. 6/1 89, studentex. i Uppsala 22/5 07, fil. dr därst. 31/5 13. —Ralph Henning Dickson, f. i Viby förs., Örebro l. 10/6 95, studentex. i Örebro22/5 14;
den 2 nov. 1918 av:
    Sten-Erik von Hohenhausen Geete, f. i Östersund 29/6 88, studentex. därst.1/6 07. — Gustaf Porse von Hohenhausen Geete, f. i Östersund 15/7 92, studentex. därst. 9/6 11, diplomerad från Handelshögskolan i Sthm 21/6 13. — Knut Richard Thyberg, f. i Sunne förs., Värmlands l. 6/11 96, studentex. i Karlstad8/6 14. — Einar Leonard Nicolaus Thorén, f. i Sthm 9/2 92, studentex. därst.15/5 11;
den 14 dec. 1918 av:
    Ragnar Fredrik Ohlsson, f. i Bräkne-Hoby förs., Blekinge l. 13/7 91, student-

NOTISER. 63ex. i Kristianstad 29/5 12. — Gustav Jalmar Teodor Karlgren, f. i Jönköping 16/7 97, studentex. därst. 17/5 15. — Harald Johan Oskar Löwenberg, f. i Visby 25/11 95, studentex. i Sthm 10/5 13. — Sven Salmonson, f. i Sthm 12/6 96, studentex. därst. 13/5 14. — Anders Venzel Mattsson, f. i Foss förs., Göteb.- och Bohus l. 13/12 91, studentex. i Göteborg 10/6 12. — Carl Mauritz Edvard Wijnbladh, f. i Sthm 21/9 95, studentex. därst. 16/5 14.
    Juris kandidatexamen har alltså avlagts: vid Uppsala universitet av 23, vid Lunds universitet av 12 och vid Stockholms högskola av 16 personer.
    Kansliexamen har under höstterminen 1918 avlagts: vid Uppsala universitet av 4, vid Lunds universitet av 2 och vid Stockholms högskola av 5 personer.