Hovrätterna. K. M:t har
    d. 19 mars 1920 till assessorer i Göta hovrätt förordnat e. o. notarierna Hans Fredrik Ljungholm och Karl Hellmuth Wöhler;
    d. 23 mars 1920 till hovrättsråd i Svea hovrätt utnämnt fiskalerna Emil Theodor Vitell, Gunnar Martin Edvard Bendz och Arthur Lindhagen;
    d. 23 mars 1920 till hovrättsråd i Göta hovrätt utnämnt fiskalen Johannes Magnus Carl Anders Herrlin; samt
    d. 26 mars 1920 till assessor i Svea hovrätt förordnat andre kanslisekreteraren Nils Johan Berlin.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har d. 30 mars 1920 utnämnt civilassessorn i Stockholms rådhusrätt Frans August Lind till rådman i Stockholm.

 

    Jordkommissionen. Chefen för justitiedepartementet har d. 12 april 1920 på därom gjorda framställningar entledigat häradshövdingen N. Wihlborg och hovrättsrådet T. B. Wieselgren från dem meddelade uppdrag att vara, Wihlborg ordförande och ledamot samt Wieselgren ledamot i jordkommissionen samt har i stället förordnat revisionssekreteraren J. Hansson att vara ordförande och ledamot samt hovrättsrådet M. Ehrenborg att vara ledamot i kommissionen.

 

    Processkommissionen. Att såsom sakkunnig i processkommissionen deltaga i överläggningar om principerna för den blivande domstolsorganisationen m. m. har K. M:t d. 12 april 1920 efter statsrådet Olof Nilsson, vilken avsagt sig uppdraget, förordnat ledamoten av riksdagens andra kammare lokomotiveldaren H. V. Leo.

 

    Hovrätternas divisionsindelning. Hovrätternas indelning till tjänstgöring å de olika divisionerna är tills vidare under vårsessionen följande:
Svea hovrätt:
Första huvudavdelningen:
    Hovrättsrådet Wästfelts division: hovrättsråden C. G. Wästfelt, A. von Oelreich och F. W. Grönwall, assessorn G. Siljeström samt e. o. assessorn K. Lamm." T. f. fiskaler: B. Scherdin och S. Turén. Notarie: E. A. Lindgren.
    Hovrättsrådet Hanssons division: hovrättsråden R. Hansson, A. Renström och S. Ström*, assessorn J. Sjögren samt e. o. assessorn O. Karlsson. T. f. fiskaler: H. W. Guldberg och A. T. Salén. Notarie: C. Lundquist.
    Hovrättsrådet Hörstadius' division: hovrättsråden G. W. Hörstadius, J. A Billman och H. Wikander*, assessorn G. Ramstedt och e. o. assessorn E. Björkman. T. F. fiskaler: P. Poss och B. Hammarskjöld. Notarie: F. Drake.
    Hovrättsrådet Anderssons division: hovrättsråden C. Andersson och friherre A. Staël von Holstein*, assessorn A. V. Rosengren samt e. o. assessorerna A. Johansson och W. Hemberg. T. f. fiskaler: T. Petersson och G. Broms. Notarie: N. M. Elliot.
    Hovrättsrådet Strömmans division, tillika vattenöverdomstol: hovrättsråden T. Strömman och friherre A. Giertta, häradshövdingen N. Quennerstedt, assessorn C.Mörner* samt e. o. assessorn H. G. Forsberg. Ledamot av vattenöverdomstolen enligt K. M:ts förordnande: kammarrådet A. Klockhoff. Notarie: H. Åström. T. f. fiskal vid vattenöverdomstolen: B. Scherdin.

 

* Betyder Sv. J. T:s ombud för insamling och urval av rättsfall.

NOTISER. 125Andra huvudavdelningen:
    Hovrättsrådet Lagerbielkes division: hovrättsråden J. Lagerbielke, O. af Geijerstam* och friherre F. Bennet, assessorerna H. Elliot och E. Lind samt e. o. assessorn F. Appelberg. Notarie: F. Ihrfelt.
    Hovrättsrådet Kiellanders division: hovrättsråden L. Kiellander, H. Glimstedt och C. O. Apelstam, assessorn O. Hæggström* samt e. o. assessorn G. Åberg. T. f. fiskal: B. Jacobsson. T. f. notarie: E. J. Nilsson.
    Hovrättsrådet Weidenhielms division: hovrättsråden C. Weidenhielm, friherre H. von Rosen och S. Bjurner, assessorn T. Liljestrand* och e. o. assessorn N. J. Berlin. T. f. fiskal: E. Hernlund. Notarie: E. Ljungberg.
Göta hovrätt:
    I div.: hovrättsråden friherre H. Wrede och C. M. Ericsson, häradshövdingen T. Colleen, assessorn O. Löthner och vice häradshövdingen C. A. Norelius*. T. f. fiskaler: G. Lundström och O. Lundin. Notarie: W. Lavén.
    II div.: hovrättsråden A. Romberg, H. Hjertén och B. Aurell*, assessorn J. Smith och e. o. assessorn S. H. Hellichius. T. f. fiskaler: G. lhrfelt och R. Gyllenswärd. Notarie: L. Ohlin.
    III div.: hovrättsråden A. Nordin, G. Fischer och A. Olsén, häradshövdingen H. Söderbaum och vice häradshövdingen J. Larson*. T. f. fiskaler: H. Sjögren och R. Petré. Notarie: A. Linderholm.
    IV div.: hovrättsråden H. Zetterberg, R. Lejman och B. Palmgren, assessorerna S. Bellinder och K. Wöhler*. T. f. fiskaler G. Glifenberg och E. G. Hellström. Notarie: I. Wieslander.
    Extra div.: hovrättsråden E. Kellgren, C. Rydin och J. Herrlin, häradshövdingen A. Roos och assessorn H. Ljungholm*. T. f. fiskal: J. Wandén. T. f. notarie: B. Öhlin.
Hovrätten över Skåne och Blekinge:
    I div.: hovrättsråden S. Bruzelius och A. Strandberg, häradshövdingen F. Ahlgren, assessorn E. Sandberg* och stadsassessorn H. Sandell. T. f. fiskaler: S. Petersson och H. Ericsson. Notarie: S. Söderholm.
    II div.: hovrättsråden F. Kallenberg och T. Ljungman, assessorerna Å. Hartelius och N. Lundblad* samt v. häradshövdingen C. Ehrenborg. T. f. fiskaler: H. Wickström och H. Falck. Notarie: E. Kock.
    Extra div.: hovrättsråden E. Schartau och G. Beskow*, rådmannen J. Bjerstedt, v. häradshövdingen P. Hansson och e. o. assessorn I. Wieslander. T. f. fiskaler: H. Nohrlander och J. Molt. T. f. notarie: E. Magnusson.