Dödsfall. D. 28 april 1920 avled i Lund rådmannen Emil Charpentier. C., som var född i Sölvesborgs landsförs. d. 10 juli 1861, avlade mogenhetsex. i Kalmar 1880 samt hovrättsex. i Lund 1886. Efter att hava tjänstgjort såsom auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge blev C. 1889 vice häradshövding och 1894 rådman i Lund.
    D. 4 maj 1920 avled i Stockholm f. d. kanslirådet Georg Carlson. Född i Göteborg d. 30 nov. 1849, avlade C. mogenhetsex. i Karlskrona 1868 samt hovrättsex. i Lund 1873. C. utnämndes 1876 till vice häradshövding, d. 14 mars 1884 till fiskal och d. 21 nov. s. å. till assessor i Göta hovrätt. Efter att hava tjänstgjort såsom t. f. revisionssekreterare till 1886, utnämndes C. sistnämnda år till kansliråd och byråchef i justitiedepartementet, i vilken egenskap han utgav den svenska rättsstatistiken, tills denna vid C:s avskedstagande överflyttades till statistiska centralbyrån.

 

    Den nye justitieministern i Norge, statsminister Otto Bahr Halvorsen, är född d. 28 maj 1872, blev cand. jur. 1896 och har sedan 1903 varit höiesteretsadvokat. H. har varit stortingsman för Kristiania sedan 1913 och högerns ledare i stortinget samt stortingspresident sedan 1918.

 

    Danmarks nye justitieminister Svenning Rytter, som d. 5 maj 1920 utnämndes till justitieminister i ministären Neergaard, är född d. 19 jan. 1875 i Veddum å Jylland, blev student 1894 och cand. jur. 1900. Åren 1903—1910 var R. assistent vid det juridiska laboratoriet vid Köpenhamns universitet, blev 1904 assistent i justitieministeriet, var 1911—1918 amtman å Färöarna och utnämndes 1918 till assessor i Landsover- samt Hof- og Stadsretten i Köpenhamn. Vid folketingsvalen i år valdes R. till medlem av folketinget såsom representant för partiet »Venstre».

 

    Processkommissionen. K. M:t har d. 14 maj 1920 förordnat presidenten i Svea hovrätt juris doktorn Hjalmar Westring att tills vidare vara ordförande samt d. 21 maj 1920 hovrättsassessorn Nils Vutt von Steyern att tills vidare vara sekreterare i processkommissionen.