Rådhusrätterna. K. M:t har
    d. 31 dec. 1919 till borgmästare i Visby utnämnt rådmannen därstädes Sigurd Hjalmar Sverker Torpadie; samt
    d. 20 febr. 1920 utnämnt till borgmästare i Skövde rådmannen därstädes Claes Rudolf Ekman och till borgmästare i Piteå jur. kand. David Julius Markström.

 

    Nya medlemmar i Sveriges advokatsamfund. År 1919 hava i Sveriges advokatsamfundet intagits följande nya medlemmar nämligen i Stockholm: Dick Bergman, Ivan Brehmer, Harald William Dahlin, Albert Lindner, Knut Littorin, Ernst Fredrik Wilhelm Nathorst-Böös, Henry Leopold Ruben, Adolf Schumacher, Albert Sellman, Hugo Stenbeck, Ragnar Ståhl, Gunnar Wallberg och Sune Adalbert Johan P:son Wetter; i Göteborg: Sten Bernhard Forssblad och Karl Axel Vinge; i Hässleholm: Hugo Ahde; i Uppsala: Harald Paulson samt i Ystad: Chr. Boisen.

 

    Juridiska examina höstterminen 1919. Juris licentiatexamen har d. 13 dec. 1919 vid Lunds universitet avlagts av Erik Robert Lindahl, sm., f. i Sthm 21/11 91, studentex. därst. 13/5 10, fil. kand. ex. i Lund 26/10 12 och jur. kand. ex. därst. 27/5 14. För juris doktorsgrad disputerade L. d. 13 dec. 19 på grund av en avhandling med titel »Die Gerechtigkeit der Besteuerung. Eine Analyse der Steuerprinzipien auf Grundlage der Grenznutzentheorie».
    Vid juridiska fakulteten i Uppsala hava för juris doktorsgrad disputerat: d. 29 nov. 1919 jur. lic. Fritz Sterzel på grund av en avhandling med titel »Bidrag till läran om bedrägeribrottet» och d. 6 dec. 1919 jur. lic. Siegfried Matz på avhandlingen »Om underdomarens materiella processledning i svensk ordinär civilprocess.»
    Juris kandidatexamen har under höstterminen 1919 avlagts
vid Uppsala universitet
den 1 nov. 1919 av:
    Benkt Paul Rudhe, söderm.-närke, f. i Lindes förs. 3/3 88, studentex. i Örebro 11/6 07, kansliex. vid Stockholms högskola 11. — Harald Lindell, östg., f. i Hedvigs förs., Östergötl. 1. 1/2 93, studentex. i Norrköping 16/6 11;
den 13 dec. 1919 av:
    Sten Vallqvist, västg., f. i Viske, Skarab. 1. 19/10 95, studentex. i Skara 27/5 14. — Gustaf Erik Almén, östg., f. i Skenninge 24/8 93, studentex. i Linköping 14/6 11. — Nils Fredrik Hampus Berencreutz, sthm, f. i Sthm 5/10 91, studentex. därst. 14/5 09, fil. kand. 1/11 13;
vid Lunds universitet
den 15 sept. 1919 av:
    Gustav Harry Gunnar Densloe, bl., f. i Karlskrona 5/6 96, studentex. därst. 2/6 13;
den 31 okt. 1919 av:
    Eric Frances Gordon Gauffin, ld., f. i Chindwara (Indien) 17/10 94, studentex. i Sthm 18/5 11, fil. kand. ex. i Lund 29/5 15. — Carl Axel Uno Skoog, bl., f. i Karlshamn 27/4 97, studentex. i Växjö 21/5 15. — Sven Adolf Julius Stenfors, bl., f. i Karlskrona 21/6 94, studentex. därst. 28/5 14. — Leo Wohlstein, mim., f. i Schlüttenhofen 24/10 97, studentex. i Malmö 5/6 15;
den 15 dec 1919 av:
    Hugo Robert Backman, krist., f. i Malmö 1/7 97, studentex. i Kristianstad 21/5 15. — Karl Gustaf Amandus Bengtsson, ld, f. i Malmö 14/6 94, studentex. i Lund 7/12 14. — Ragnar Georg Albert Folin, smål., f. i Långasjö förs., Kronob. l. 5/ 95, studentex. i Växjö 22/5 15. — Gunnar Nilsson, ld, f. i Bosjöklostersförs., Malmöh, l. 23/3 98, studentex. i Lund 29/5 15. — Johan Olof Sandberg, kalm., f. i Köpings förs., Kalmar l. 21/9 88, studentex. i Kalmar 8/6 11;

62 ÖVERSIKTER.vid Stockholms högskola
den 15 sept. 1919 av:
    Oscar Edward Rettig, f. i Gävle 29/12 94, studentex. därst. 13. — Per Johan Karl Gavelius, f. i Uppsala 18/1 92, studentex. i Sthm 12/5 10. — Allan Oscar Ragne Carlsten, f. i Sthm 22/5 94, studentex. därst. 11/5 12;
den 1 nov. 1919 av:
    John August Nils Pape, f. i Hälsingborg 2/4 89, studentex. därst. 3/6 12. — Alf Ivar Ewerlöf, f. i Gävle 4/8 92, studentex, därst. 17/6 12. — Nils Fredrik Möllerstedt, f. i Sthm 11/5 93, studentex. därst. 18/5 12, kansliex. 15/9 17 . — Gustaf Adolf Wallén, f. i Linköping 2/11 92, studentex. därst. 14/6 11. fil. kand. Ralph Oskar Ludvig Evers, f. i Göteborg 11/1 94, studentex. därst. 2/6 13.Karl Ennen Halldor, f. i Sthm 17/9 96, studentex. därst." 12/5 15;
den 15 dec. 1919 av:
    Svante Johan Gustaf Ericsson, f. i Sthm 21/7 97, studentex. därst. 12/5 15. — Gösta Tor Adolf Widell, f. i Göteborg 9/4 96, studentex. därst. 3/6 14. — Sten Jakob Helge Heurgren, f. i Neder Kalix förs., Norrb. l. 5/6 92, studentex. i Örebro 9/6 11. — Jonas Enar Alard Lundström, f. i Örtofta förs., Malmöh l. 21/2 93, studentex. i Sthm 12. — Bengt David von Heijne, f. i Sthm 13/6 96, studentex. därst. 13/5 12. — Gösta Engzell, f. i Halmstad 14/2 97 studentex. i Skövde 31/5 15. — Hilding Konstantin Brändström, f. i Luleå 9/8 93, studentex. därst. 30/5 11. — Erik Anton Johansson, f. i Sthm 13/11 94, studentex. därst. 13/5 14. Conrad Erik Hæger, f. i Fuxerna förs., Älvsb.l. 12/9 95, studentex. i Vänersborg 27/5 14. — Johan Paul Pettersson, f. i Göteborg 19/1 95, studentex. därst. 2/6 14. — Bertil Hasselrot, f. i Sthm 25/5 94, studentex. därst. 14/5 14. — Gunnar Arvid Nilson, f. i Skara 2/10 94, studentex. därst. 7/6 13.
    Juris kandidatexamen har alltså avlagts: vid Uppsala universitet av 5, vid Lunds universitet av 10 och vid Stockholms högskola av 21 personer.
    Kansliexamen har under höstterminen 1919 avlagts: vid Uppsala universitet av 7, vid Lunds universitet av 6 och vid Stockholms högskola av 4 personer.