UR SVENSKA TIDSKRIFTER.


    Statsvetenskaplig tidskrift 1921 hft 2: Nils Herlitz, Ett och annat om självstyrelsens betydelse i svensk förvaltningshistoria (s. 65—83); Helge Granfelt, Trippelallianstraktaten av år 1882. Dess tillkomst och betydelse (s. 84—100); Nore B. Tenow, X-metoden (s. 101—106).
    Svenska stadsförbundets tidskrift 1921 hft 2 — 4: Albert Petersson, Stadsplanelagskommitténs betänkande. I—II (s. 59—70, 113—132); W. Hallin, Förslagen till ny brandskyddslagstiftning (s. 169—177).
    Tidskrift för den svenska pensionsförsäkringen 1921 hft 3—5: Förslag till ändringar i pensionsförsäkringslagen I—II (s. 42—48, 61—67); F. B-d, Det nya danska lagförslaget om invaliditetsförsäkring (s. 49—53); Pensionsförsäkringens utveckling (s. 85—86); S-s, Den engelska arbetslöshetsförsäkringen (s. 89—92).
    Nordisk försäkringstidskrift 1921 hft 2: Wilh. Graneli, Reglering av brandskada å fabriksvarulager (s. 187—195); Anth. Norstraum, Luftfartforsikring (s. 196—214); O. Østergaard, I vilken Udstrækning er Reassurandørerne pligtige til at deltage i det reassurerende Selskabs Tab? (s. 215—226).
    Sociala meddelanden 1921 hft 3—6: Förslag i fråga om kvinnors tillträde till statstjänst (s. 218—223); Fylleriförseelserna och deras orsaker under fjärde kvartalet 1920 (s. 325—334); Emigrationen år 1920 (s. 335—337); Socialstyrelsens utlåtande om kvinnors tillträde till statstjänster (s. 337—339); Wilhelm Jansson, Reformer inom den tyska socialförsäkringen (s. 361—363); Socialstyrelsens förslag angående förhandlingsordning för statens tjänstemän ( s. 407—412); Erik Sjöstrand, Ny engelsk lag om arbetslöshetsförsäkring (s. 429—430); Gunnar Löwegren, Franskt förslag till socialförsäkringslag (s. 434—436); Fylleriförseelserna och deras orsaker under första kvartalet 1921 (s. 497—502).
    Arbetarskyddet 1921 hft 15: Den sociala olycksfallsförsäkringen i Förenta Staterna (s. 11—15); S-ll, Den svenska socialförsäkringen jämte några riktlinjer för dess framtida utveckling (s. 16—17); Ett danskt uttalande om den svenska socialförsäkringen (s. 17—19); Reformer inom den tyska socialförsäkringen (s. 129—133); A. E., Några intryck av sociala företeelser i Italien (s. 133—135).