Juridiska examina vårterminen 1921. Juris licentiatexamen har d. 25/4 vid Lunds universitet avlagts av förste kanslisekreteraren i jordbruksdepartementet Curt Victor Rohtlieb, östg., f. i Sthm 3/9 80, studentex. därst. 20/5 99, jur. kand. ex. i Uppsala 27/5 04. För juris doktorsgrad disputerade R. d. 30/521 på grund av en avhandling med titel »Gränsproduktiviteten hos jordbrukets produktionsfaktorer, en kritik av jordproduktivitetslagen».
    Juris kandidatexamen har under vårterminen 1921 avlagts


vid Uppsala universitet
den 31 jan. 1921 av:


    Åke David Sjögren, smål., f. i Jönköping 30/10 97, studentex. därst. 18/5 15.Gustaf Martin Frithiof Mellbin, uppl., f. i Uppsala 17/10 96, studentex. därst. 22/5 15. — Per Erik Folke Arnander, östg., f. i Linköping 29/1 99, studentex. därst. 18/5 17. — Eric Gustaf Gillis Dunberger, göteb., f. i Göteborg 4/12 95, studentex. därst. 3/6 14. — Carl Andreas Sture Constan: Brück, östg., f. i Norrköping 6/3 98, studentex. därst. 16/5 16;


den 4 mars 1921 av:


    Vincent Zaméo Schmidt, västg., f. i Istorps förs., Älvsb. I., 10/9 96, studentex. i Sthm 14/5 14;


den 22 april 1921 av:


    Erik Gustaf Berg, uppl., f. i Uppsala 25/6 93, studentex. därst. 24/5 13. — Carl Henry Efraim Anckarman, östg., f. i Ukuna förs., Kalm. 1. 9/12 89, studentex. i Västervik 6/6 11. — Tage Bertil H:son Rabe, göteb., f. i Veddingeförs., Hallands 1. 11/10 89, studentex. i Halmstad 14/6 11;


den 30 maj 1921 av:


    Stig Ödmark, norrl., f. i Härnösand 5/4 97, studentex. i Uppsala 22/5 15. — Sven Arvid Torpe, västg., f. i Björkäng förs., Skarab. 1. 5/4 89, studentex. i Skara 10/6 09. — Carl Boris Hakon Palm, göteb., f. i Göteborg 2/3 95, studentex. därst. 2/6 14. — Lennart Arvid Vilhelm Rappe, smål., f. i Jätte förs., Kronob. l. 9/3 97, studentex. i Växjö 18/5 16. — Erik Olof Leonard Behm, norrl., f. i Näsförs., Jämtl. l. 13/5 90, studentex. i Östersund 28/5 09;


vid Lunds universitet
den 31 jan. 1921 av:


    Sven August Gerhard Gesterling, göteb., f. i Enslövs förs., Hallands l., 4/10 99, studentex. i Lund 7/6 17. — Hans Yngve Waldemar Krumlinde, göteb., f. i Falköping 2/3 97, studentex. i Uddevalla 2/6 15. — Nils Yngve Gustaf Malmqvist, mlm., f. i Malmö 17/5 96, studentex. därst. 2/6 14. — Arthur Lorentz Ramfors, hb., f. i Västra Karup, Krist. l. 22/5 95, studentex. i Hälsingborg 3/6 15. — Lilly Catharina Henrietta Sterner, hb., f. i Hälsingborg 14/9 95, studentex. i Malmö 11/6 14. — Hans Gustaf Vilhelm Åkesson, smål., f. i Stenbrohults förs., Kronob. l., 6/6 96, studentex. i Lund 7/12 14;


den 12 mars 1921 av:


    Ivan Sture Henning Dahlin, mlm., f. i Burlövs förs., Malmöh. l., 6/3 93, studentex. i Malmö 1/6 11. — Ingeborg Maria Ingvar, yst., f. i Östra Hobyförs., Krist. l., 15/6 96, studentex. i Lund 10/6 15. — Adolf Martin Hammar, hb., f. i Engelholm 25/2 96, studentex. i Lund 16/6 13;


den 16 april 1921 av:


    Hugo Victor Olsson, hb., f. i Örja förs., Malmöh. l. 10/9 94, studentex. i Landskrona 19/5 13. — Oskar Arild Danielsson, krist., f. i Kristianstad 7/2 91,

 

NOTISER. 243studentex. därst. 27/5 10, fil. ämb.-ex. 15/12 14. — Einar Engelbrekt Stenberg, bl., f. i Karlshamn, 26/1 83, studentex. i Lund 6/6 03;


den 31 maj 1921 av:


    Gunnar Andersson, hb., f. i Högseröds förs. Malmöh. 1. 13/11 93, studentex. i Lund 13/6 12. — Karl Arvid Torsten Burrau, ld., f. i Höörs förs., Malmöh. l. 20/1 98, studentex. i Lund 6/6 16. — Gunnar Kristian Dalgren, hb., f. i Höganäs förs., Malmöh. l. 2/8 97, studentex. i Hälsingborg 3/6 16. — Erland Hagéus, bl., f. i Nättraby förs., Blek. l. 11/11 93, studentex. i Karlskrona 29/5 14.Carl Herved Kockum, bl., f. i V. Sallerups förs., Malmöh. l. 26/9 95, studentex. i Karlskrona 29/5 14. — Karl Hugo Lindberg, smål., f. i Eksjö 8/12 87, mogenhetsex. i Linköping 6/6 07. — Bror Carl-Gustaf Lindgren, göteb., f. i Halmstad 25/12 88, studentex. i Lund 22/5 07. — Knut Ragnar Möller, yst., f. i Ystad 1/12 96, studentex. därst. 31/5 16. — Harald Johan Vendel Nordholm, västg., f. i Böne förs., Älvsborgs l. 3/7 97, studentex. i Skara 7/6 15. — Johan Albert Waldt, hb., f. i Hälsingborg 7/9 93, studentex. därst. 4/6 12, fil. kand. i Lund 30/1 15. — Per Ivan Örtengren, värml., f. i Gunnarsnäs förs., Älvsb. l. 8/4 93, studentex. i Lund 29/5 15.


vid Stockholms högskola
den 31 jan. 1921 av:


    Johan Magnus Robert Borgström, f. i Sthm 7/6 96, studentex. därst. maj 1915. — Knut Eric Liliequist, f. i Landskrona 13/1 94, studentex. i Lund 18/6 15. — Sigurd Axel Ahlmark, f. i Sthm 22/4 93, studentex. därst. 15/5 11;


den 12 mars 1921 av:


    Ragnar Adolf Öhman, f. i Sthm 30/3 98, studentex. i Djursholm 13/5 16. — Karl Harry Sahlström, f. i Sthm 30/3 96, studentex. därst. 11/5 15. — Lilly Rosaura Lundgren, f. i Sthm 3/11 94, studentex. därst, 18/5 14. — Ivar Wilhelm Sjögren, f. i Uppsala 12/6 97, studentex. i Sthm 11/6 16. — Lennart Alfred Gustaf Sellman, f. i Sthm 15/1 95, studentex. därst. 14/5 14;


den 16 april 1921 av:


    Sven Adolf Hultman, f. i Sthm 14/11 96, studentex. därst. 10/5 15. — Gösta Welander, f. i Ragunda förs., Jämtl. l., 13/4 96, studentex. i Sundsvall 22/5 15.Nils V. Wennerholm, f. i Sthm 30/12 97, studentex. därst. 10/5 16. — Axel Anton Gösta Estreen, f. i Sthm 23/11 94, studentex. därst. 14/5 14. — Nils Olof Axel Norbeck, f. i Sthm 18/7 96, studentex. därst. 14/5 14;


den 28 maj 1921 av:


    Gustaf Torsten P:son Caap, f. i Wara 22/2 96, studentex. i Norrköping 15/5 16. — Per Axel Olof Rune, f. i Västervik 13/2 98, studentex. därst. 20/5 16. — Curt Lorentz Arvid Ossiansson Ekdahl, f. i Hälsingborg 16/9 98, studentex. i Djursholm 13/5 16. — Harald Josef Källander, f. i Sköns förs. Västern. l., 20/1 95, studentex. i Sthm 13/5 14. — Aron Nils Gustaf Schedin, f. i Sthm 10/7 99, studentex. därst. 12/5 17, fil. kand. 30/5 19. — Oskar Wilhelm Cornelius Jenrik, f. i Malmö 13/12 93, studentex. i Sthm 2/6 14. — Bo Rudolf Frick, f. i Jönköping 1/10 94, studentex. därst. 10/6 13. — Bengt Oskar Thuresson Björkbom, f. i Piteå 31/8 96, studentex. i Sthm 12/5 15. — Erik Wilhelm Ludvigsson Bremberg, f. i Umeå 24/5 92, studentex. i Sthm 31/5 12. — Nils Ove Henning Bruce, f. i Burlövs förs., Malmöh. l. 12/5 98, studentex. i Sthm 10/5 16. — Birger Henrik Nordmark, f. i Luleå 24/1 95, studentex. i Umeå 26/5 13, fil. ämb. ex. 29/516. — Axel Reinhold Eilard, f. i Vänersborg 9/5 94, studentex. i Göteborg 19/1214. — Folke Wärn, f. i Sundsvall 5/10 90, studentex. därst. 26/5 09. — Sixten Fredrik Digby Carlborg, f. i Tannums förs., Bohus l., 22/8 91, studentex. i Göteborg 31/5 11. — Johan Elis Ek, f. i Västerås 29/2 92, studentex. därst. 31/5 13. Ivar Strahl, f. i Sthm 13/3 99, studentex. därst. 10/5 17.
    Juris kandidatexamen har alltså avlagts: vid Uppsala universitet av 14, vid Lunds universitet av 23 och vid Stockholms högskola av 29 personer. Kansliexamen har under vårterminen avlagts vid Uppsala universitet av 3, vid Lunds universitet av 2 och vid Stockholms högskola av 9 personer.