UR GRANNLÄNDERNAS TIDSKRIFTER.

 

    Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland 1921 hft 3—4: O. Hj. Granfelt, Förslag till ny strafflag (s. 135—148); R. A. Wrede, Finländsk familje- och arvsrätt (s. 149—156); Juridiska föreningens förhandlingar 1920 (s. 157—174): Rättsfall (s. 175—178, 260—261); Åke Holmbäck, Ett genmäle (s. 179—187; jfr s. 277); O. Hj. Granfelt, Friherre Rabbe Axel Wrede såsom processualist (s. 193—200); Ernst Estlander, Friherre R. A. Wredes deltagande i det politiska livet (s. 201—230); Knut Tallqvist, Fornassyriska lagar (s. 231—259); A. W. Gadolin, Anm. av KARL BENCKERT: Bidrag till inteckningsinstitutets historia (s. 262—276).
    Tidsskrift for Retsvidenskab 1921 hft 1—2: FRANCIS HAGERUP † (s. 1—2); Östen Undén, Om tillbehör till fastighet enligt svensk rätt (s. 3—18); Henry Ussing, Forsikrerens Regresret (s. 19—106); Per Augdahl, Om virkningen av svig paa gyldigheten av tinglige overforingsretshandler (s. 107—123); Oversigt over de nordiske Landes Lovgivning i 1920 (Danmark, Sverige, Finland s. 124—147); N. V. Boeg, Anm. av RIKARD KLEEN: Kodificerad framställning i mellanfolklig rätt (s. 148—149); E. Kallenberg, Anm. av H. MUNCH PETERSEN: Den danske Retspleje I—V (s. 150—165); Frantz Dahl, Afdøde fremmede Retslærde (s. 166— 171).
    Norsk Retstidende 1921 hft 14—25: E. Broch, Farskapsdom (s. 209—210); Nicolay L. Bugge, Avtalelovens § 25 (s. 211—215, jfr s. 369—372).