Förslag till häradshövdingämbete. På förslag till lediga häradshövdingämbetet i Luggude domsaga har hovrätten över Skåne och Blekinge d. 15 sept. 1921 uppsatt vice häradshövdingarna Karl Johan Lorentz Fagerlin, Sven Bellinder och Carl Fredrik Söderström i nu nämnd ordning.
    De å förslaget uppförda sökandenas tjänstemeriter voro följande. Fagerlin: jur. utr. kand. 30/3 1904; t. f. domhavande sammanlagt 6 år 10 mån. 1 dag; t. f. fiskal 1 år 3 mån. 15 d.; t. f. advokatfiskal 2 mån. 7 d.; adjunktion i hovrätt 1 år 6 mån. 26 d.; t. f. rev. sekr. 2 år 9 mån. Bellinder: jur. utr. kand. 7/4 1904; t. f. domh. 8 år 3 mån. 6 d.; adj. i hovrätt 4 år 4 d. Söderström: jur. utr. kand. 31/1 1903; t. f. domh. 9 år 3 mån. 12 d.; jordregisterarbete 8 mån. 8 d.; adj. i hovrätt 2 år 1 mån. 6 d.
    Övriga sökande voro vice häradshövdingarna H. Wickström (t. f. domh. 8 år 21 d.; jordregisterarbete 11 mån. 18 d.; t. f. fiskal 10 mån. 9 d.; adj. i hovrätt 1 år 8 mån. 24 d.); C. E. Lagergren (t. f. domh. 9 år 10 mån 27 d.; t. f. fiskal 8 mån. 23 d.; adj. i hovrätt 1 år 28 d.) och E. Björkman (t. f. domh. 7 år 5 mån. 9 d.; adj i hovrätt 2 år 5 mån. 26 d.; t. f. vattenrättsdomare 3 mån. 7 d.; vattenrättssekr. sedan 10 juli 1920).

 

    Lunds rådhusrätt. K. M:t har d. 7 juli 1921 utnämnt tillförordnade revisionssekreteraren, hovrättsassessorn Pehr Ernst Gamstorp att fr. o. m. d. 1 aug. 1921 vara borgmästare i Lund.
    Stadsfullmäktige i Lund hava på sammanträde d. 18 sept. 1921 utsett: till civilrådman t. f. civilrådmannen Hj. Forsberg, till brottmålsrådman e. o. hovrättsnotarien O. Magnusson och till magistratsrådman länsnotarien G. Sandahl.

 

    Gemensam borgmästare i Säter och Hedemora. K. M:t har d. 30 juli 1921 utnämnt borgmästaren i Hedemora Gustaf Emanuel Winqvist att tillika vara borgmästare i Säter.

 

    Lediga notarieplatser i domsagorna. I följande domsagor hava lediga notarieplatser anmälts hos redaktionen.
    Medelpads östra: förste notarieplatsen att genast tillträdas. Adr. häradsh. E. Dahl, Sundsvall.
    Piteå: förste och andre notarieplatserna. Tillträde genast. För förste notarien möjligen tillfälle till särskilda förmåner. Adr. häradsh. H. Åberg, Piteå.
    Nora: andre notarieplatsen att genast tillträdas. Adr. häradsh. Carl Berglund, Nora.
    Fryksdals: förste notarieplatsen att genast tillträdas. Adr. häradsh. Ernst von Sydow, Sunne.
    Åkerbo, Bankekinds och Hanekinds: förste notarieplatsen att genast tillträdas. Adr. häradsh. Carl Åstrand, Linköping.
    Gotlands norra: förste notarieplatsen fr. o. m. d. 1 jan. 1922. Förmåner utöver lönen enl. överenskommelse. Adr. häradsh. Aug. Toll, Visby.
    Lysings och Göstrings: andre notarieplatsen att genast tillträdas. Adr. häradsh. Er. Petersson, Mjölby.
    Vadsbo norra: andre notarieplatsen att genast tillträdas. Adr. häradsh. O. T. Jansson, Mariestad.
    Södra Asbo och Bjäre: förste notarieplatsen att genast tillträdas. Fri bostad med värme och lyse. Adr. t. f. domhavanden, tingshuset, Ängelholm.
    Västra Hälsinglands: andre notarieplatsen att genast tillträdas. Fri bostad med värme, lyse och städning. Adr. häradsh. Hj. Himmelstrand, Ljusdal.
    Jämtlands östra: andre notarieplatsen att genast tillträdas. Förste notarien kan påräkna avlöning, utöver stadgat arvode, till ett belopp av 800 kr. Adr. häradsh. A. T. Larsson, Östersund.
    Borås: andre notarieplatsen att genast tillträdas. Adr. häradsh. Jean Braconier, Borås.
    Själevads och Arnäs: förste och andre notarieplatserna att genast tillträdas. Fri bostad i tingshuset. Adr. häradsh. Anders Hult, Örnsköldsvik.