Vice häradshövdingarnas tjänstgöring. Följande vice häradshövdingar under Svea hovrätt upprätthålla för närvarande häradshövdingämbetet i nedannämnda domsagor, nämligen G. Alvin i Torneå doms. (hhvd tjl. för sjukdom), Th. Brandt i Piteå doms. (ämb. vakant), E. Dahl i Medelpads östra doms. (hhvd. vattenrättsdomare), B. Jacobsson i Västerbottens mellersta doms. (hhvd. riksdagsman), K. Jancke i Jämtlands västra doms. (hhvd. adj. i hovr.), O. Karlsson i Västernärkes doms. (hhvd. vattenrättsdomare), C. Söderström i Hedemora doms. (hhvd. vattenrättsdomare) och S. Luterkort i Södra Roslags doms. (hhvd. upptagen av jordregistret). Vice häradshövdingarna H, Forsberg och B. Zetterstrand äro t. f. revisionssekreterare, F. Appelberg och G. Åberg adjungerade i hovrätten samt E. Björkman och R. Seldén vattenrättssekreterare.
    Följande vice häradshövdingar under Göta hovrätt uppehålla häradshövdingämbeten: A. Arbman i Hammarkinds m. fl. härads doms. (hhvd. riksdagsman), C. E. Lagergren i Nordals, Sundals och Valbo doms. (hhvd. vattenrättsdomare), C. Lundmarker i Kinds och Redvägs doms. (hhvd. adj. i hovr.), R. Spens i Norra Möre och Stranda doms. (hhvd. offentligt uppdrag), Hj. Torelli Hallands södra doms. (hhvd. riksdagsman) och A. de Verdier i Björkekinds m. fl. härads doms. (ämb. vakant). Vice häradshövdingen S. Odéen är t. f. revisionssekreterare; S. Bellinder, J. Larson, C. A. Norelius och G. Ottosson äro adjungerade i hovrätten och H. Wullt är vattenrättssekreterare.
    Av vice häradshövdingarna under Skånska hovrätten uppehåller C. Ehrenborg häradshövdingämbetet i Södra Åsbo och Bjäre doms. och H. Åberg d:o i Luggude doms. (i båda fallen har hhvd. kommittéuppdrag); K. Fagerlin är t. f. revisionssekreterare; P. Hansson och Herman Wickström äro adjungerade i hovrätten.

 

    Biträdande domare. Svea hovrätt har till biträdande domare till årets slut förordnat: d. 17 jan. 1921 i Södertörns domsaga e. o. notarien Axel Martin Åström och d. 4 febr. 1921 i Södra Roslags domsaga fr. o. m. 18/2 1921 e. o. notarien Herbert Fagerström.
    Göta hovrätt har d. 31 dec. 1920 till biträdande domare för tiden 1/1—30/4 1921 förordnat: i Östra Värends domsaga e. o. notarien P. G. Lindström och i Askims, Hisings och Sävedals domsaga e. o. notarien Herbert Ullman.
    Hovrätten över Skåne och Blekinge har till biträdande domare i Frosta och Eslövs domsaga förordnat e. o. notarien B. Lundberg.

 

    Hovrätternas divisionsindelning. Hovrätternas indelning till tjänstgöring å de olika divisionerna är tills vidare under vårsessionen följande:
Svea hovrätt: Första huvudavdelningen:
    Hovrättsrådet Wästfelts division: hovrättsråden C. G. Wästfelt och F. Grönwall, assessorn K. Lamm* samt e. o. assessorerna H. Körlof och B. Scherdin. T. f. fiskaler: O. Bäcksin och E. Hörstadius. Notarie: A. Lindgren.
    Hovrättsrådet Hanssons division: hovrättsråden R. Hansson och S. Ström, assessorn J. Sjögren samt e. o. assessorerna E. Forssblad och B. Hammarskjöld. T. f. fiskaler: K. Hedström och G. Hagendahl. Notarie: C. Lundquist.
    Hovrättsrådet Hörstadius' division: hovrättsråden W. Hörstadius, A. Billman och S. Bjurner, assessorn N. Berlin* samt e. o. assessorn P. Poss. T. f. fiskaler: S. Turén och O. Odencrants. Notarie: F. Drake.
    Hovrättsrådet Anderssons division: hovrättsråden C. Andersson, friherre A. Staél von Holstein* och A. Johansson, assessorna W. Hemberg och T. Petersson. T. f. fiskaler: J. Tersmeden och P. Santesson. Notarie: N. Elliot.
    Hovrättsrådet von Oelreichs division, tillika vattenöverdomstol: hovrättsråden A. von Oelreich, friherre A. Giertta och C. Mörner,* häradshövdingen N. Quennerstedt samt e. o. assessorn F. Appelberg. T. f. fiskal: J. Tersmeden. Notarie: E. Magnusson. I vattenöverdomstolen tjänstgör kammarrådet A. Klockhoff.

 

* Betyder Sv. J. T:s ombud för insamling och urval av rättsfall.

54 NOTISER.    Hovrättsrådet. Strömmans division: hovrättsråden T. Strömman och A. Renström, häradshövdingen S. Ridderstad, assessorn A. Rosengren* samt e. o. assessorn R. Broms. T. f. notarie: Swartling. Under hovrättsrådet Strömmans tjänstledighet tjänstgör e. o. assessorn F. Sterzel.
Andra huvudavdelningen:
    Hovrättsrådet Lagerbielkes division: hovrättsråden J. Lagerbielke, O. af Geijerstam* och friherre F. Bennet, assessorerna H. Elliot och E. Lind samt e. o. assessorn A. T. Salén. Notarie: F. Ihrfelt.
    Hovrättsrådet Kiellanders division: hovrättsråden L. Kiellander, H. Glimstedt och C. Apelstam* samt e. o. assessorerna G. Åberg och F. Wiberg. T. f. fiskaler: K. Pfeiffer och N. Piehl. Notarie: E. J. Nilsson.
    Hovrättsrådet Weidenhielms division: hovrättsråden C. Weidenhielm och friherre H. von Rosen, assessorn T. Liljestrand* samt e. o. assessorerna H. Guldberg och L. Almqvist. T. f. fiskaler: P. von Ehrenheim och F. V. Killander. Notarie: E. Ljungberg.
Göta hovrätt:
    I div.: hovrättsråden friherre H. Wrede och C. M. Ericsson, häradshövdingen O. Bergfeldt, assessorn O. Löthner och e. o. assessorn H. Sjögren.* T. f. fiskaler: R. Gyllensvärd och E. Severin. Notarie: W. Lavén.
    II div.: hovrättsråden A. Romberg, A. Olsén och J. Herrlin, assessorerna K. Wöhler* och S. H. Hellichius. T. f. fiskaler: R. Petré och R. Larsson. Notarie: L. Ohlin.
    III div.: hovrättsråden A. Nordin, G. Fischer och B. Aurell,* vice häradshövdingen C. A. Norelius och e. o. assessorn G. Ihrfelt. T. f. fiskaler: G. Glifenberg och B. Öhlin. Notarie: A. Linderholm.
    IV div.: hovrättsråden H. Zetterberg, R. Lejman och B. Palmgren, assessorn S. Bellinder* och vice häradshövdingen G. Ottosson. T. f. fiskaler: J. Wandén och O. Lundin. Notarie: I. Wieslander.
    Extra div.: hovrättsråden E. Kellgren, C. Rydin och I. Grönhagen, assessorn H. Ljungholm* och vice häradshövdingen J. Larson. T. f. fiskaler: G. Lundström och N. Petterson. T. f. notarie: G. Hellström.
Hovrätten över Skåne och Blekinge:
    I div.: hovrättsråden S. Bruzelius, A. Strandberg och J. Samuelson, assessorn E. Sandberg* och e. o. assessorn S. Petersson. T. f. fiskaler: H. Ericsson och H. Nohrlander. Notarie: S. Söderholm.
    II div.: hovrättsråden F. Kallenberg och T. Ljungman, assessorn N. Lundblad,* vice häradshövdingen Herman Wickström och stadsassessorn S. Lundgren. T. f. fiskaler: Hugo Wickström och E. Young. Notarie: E. Kock.
    Extra div.: hovrättsråden E. Schartau och G. Beskow,* häradshövdingen F. Ahlgren, assessorn I. Wieslander och vice häradshövdingen P. Hansson. T. f. notarie: O. Hesselgren.