Lediga befattningar såsom biträdande domare. Genom av Svea hovrätt utfärdade kungörelser hava befattningarna såsom biträdande domare i Oppunda och Villåttinge, Västerbottens norra och Jämtlands norra domsagorförklarats till ansökan lediga, beträffande sistnämnda domsaga under första halvåret 1921 och beträffande övriga domsagor under hela året. Kompetenta sökande skola snarast skriftligen anmäla sig hos hovrätten med företeende avstyrkta tjänsteförteckningar. (Se Post- och inr. tidn. d. 22 jan. 1921.)

 

    Lediga notarieplatser i domsagorna. I följande domsagor hava lediga notarieplatser anmälts hos redaktionen:
    Gällivare: förste och andre notarieplatserna att genast tillträdas. Utöver stadgat arvode fri bostad med värme och lyse. Adr. häradsh. Birger Malmström, Gällivare.
    Sunnerbo: förste notarieplatsen från d. 1 febr. Utöver stadgat arvode fri bostad med värme, lyse och städning. Adr. häradsh. Nils Munck af Rosenschöld, Ljungby.
    Gästriklands västra: förste notarieplatsen genast. Utöver stadgat arvode fri bostad i tingshuset. Adr. häradsh. Ragnar Grönhagen, Storvik.

NOTISER. 55    Västmanlands östra: förste notarieplatsen att genast tillträdas. Adr. häradsh. Anton Wetterling, Sala.
    Ingelstads och Järrestads: andre notarieplatsen att genast tillträdas. Utöver stadgat arvode fri bostad. Adr. häradsh. frih. Carl Cederström, Hammenhög.
    Falu: förste notarieplatsen att genast tillträdas. Utöver stadgat arvode fri bostad med värme och lyse. Adr. häradsh. Ernst Alinder, Falun.
    Ölands: förste och andre notarieplatserna att genast tillträdas. Adr. häradsh.
    H. Söderbaum, Borgholm.
    Själevads och Arnäs: förste notarieplatsen att genast tillträdas. Utöver stadgat arvode fri bostad. Adr. häradsh. Anders Hult, Örnsköldsvik.
    Västra Hälsinglands: andre notarieplatsen från d. 1 april eller dessförinnan. Utöver stadgat arvode fri bostad med värme, lyse och städning. Adr. häradsh. Hj. Himmelstrand, Ljusdal.