Juridiska examina höstterminen 1920. Juris kandidatexamen har under höstterminen 1920 avlagts


vid Uppsala universitet

den 15 sept. 1920 av:


    Uno Eng, göteb., f. i Göteborg 27/7 96, studentex. därst. 26/5 16. — Nils Erik Forsslöf, gästr.-häls., f. i Gävle 30/9 86, studentex. därst. 3/6 05. Eric Carl August Wahlberg, söderm.-närke, f. i Östra Wingåkers förs., Söderm. l. 16/12 94, studentex. i Sthm 10/5 13. — John Emanuel (Manne) Nikolaus Ulander, östg., f. i Nätra förs. Västern. l. 29/10 96, studentex. i Norrköping 15/5 15. Henrik Queckfeldt, söderm.-närke, f. i Jönköping 7/11 93, studentex. i Strängnäs 17/5 12. — Axel Karl Erik Ros, värml., f. i Rämens förs., Värml. l. 1/9 96, studentex. i Karlstad 8/6 14. — Adolf Wilhelm Mauritz Alexander von Post, östg., f. i Stora Malms förs, Söderm. 1. 7/3 94, studentex. i Norrköping 10/6 13.Folke Gustaf Hellgren, gottl., f. i Visby 25/4 95, studentex, därst. 16/6 13. Carl Elof Bergenholtz, kalm., f. i Misterhults förs., Kalmar l. 28/3 87, studentex. i Kalmar 2/6 08. — Torsten Ludvig Hammarström, smål., f. i Sthm 20/6 96, studentex. i Växjö 22/5 15. — Lars Edvard Set Wickman, söderm.-närke, f. i Strängnäs 1/6 95, studentex. därst. 16/6 13. — Kurt Wilhelm Espersson, smål., f. i Kristianstad 4/8 97, studentex. därst. 22/5 15;


den 30 okt. 1920 av:


    Einar Fredrik Herman Häckner, söderm.-närke, f. i Frustuna förs., Söderm. l. 12/2 93, studentex. i Nyköping 14/6 13. — Arvid Valter Herman Schulz, göteb., f. i Göteborg 16/12 97, studentex. därst. 27/5 16. — Astrid Julia Amélie Tottie, uppl., f. i Uppsala 17/9 96, studentex. därst. 27/5 15. — Gunhild Anna Elisabeth Johansson, östg., f. i Norrköping 9/8 95, studentex. i Uppsala 27/5 15. — Bo August Sigurd B:son Ribbing, sthm, f. i Ronneby 17/11 95, studentex. i Växjö 27/5 14, fil. kand. ex. 15/12 17. — Nils Jarl Benediktus Sunner holm, västm.dala, f. i Mariestad 17/6 98, studentex. i Falun 29/5 16. — Axel Carl Teodor Romberg, smål., f. i Jönköping 28/1 95, studentex. därst. 8/6 12, fil. kand. ex. 16/9. 14. — Ernst Erik Vilhelm Dahlström, västm.-dala, f. i Sala 24/8 94, studentex. i Örebro 22/5 14;


den 15 dec. 1920 av:


    Sven Allard, östg., f. i Tjällmo förs., Österg. 1. 6/7 96, studentex. i Linköping 18/5 14, fil. kand. ex. 27/3 18. — Carl Gustaf Teofron Dahlman, värm., f. i Karlstad 10/11 95, studentex. därst. 3/6 13. — Arvid Julius Elias Högberg, västm.dala, f. i Berga förs., Kronob. 1. 16/8 92, studentex. i Västerås 11/6 12. — Bertil Jakob Landberg, västg., f. i Vassända-Naglums förs., Älvsb. l. 8/2 95, studentex.i Vänersborg 5/6 15 — Fredrik Alexis Wimmercranz, norrl., f. i Alsens förs., Jämtl. l. 23/2 96, studentex. i Östersund 2/6 14. — Frithiof Petersson Hydbom, söderm.-närke, f. i Årdala förs., Söderml. l. 4/11 89, studentex. i Nyköping 17/6 08. — Knut Hans Karl Olivecrona, uppl., f. i Norrbärke förs., Kopparb. l. 25/10 97, studentex. i Uppsala 22/5 15. — Wolmar Erik E:son Sandell, söderm.-närke, f. i Uppsala 48 97, studentex. därst. 26/5 15;

56 NOTISER.vid Lunds universitet

den 15 sept. 1920 av:


    Sven Leonard Dahlberg, göteb., f. i Forserums förs., Jönköpings l. 11/7 91, studentex. i Göteborg 12/6 13. — Nils Daniel Olsson, hb., f. i Örkelljunga förs., Kristianstads l. 1894, studentex. i Lund 12/12 12. — Sten Gustaf Scherling värml., f. i Skien, Norge 18/10 97, studentex. i Lund 7/12 15, fil. kand. ex. därst. 31/5 17;


den 28 nov. 1920 av:


    Bertil Walram Wiberg, göteb., f. i Sthm 15/11 95, studentex. i Göteborg
    26/5 15;


den 15 dec. 1920 av:


    Adolf Bertil Andersson, hb., f. i Barkåkra förs., Malmöh. l. 17/1 94, studentex. i Hälsingborg 3/6 12. — Hans Johan Henrik Teodor Eklund, hb., f. i Sthm 7/2 99, studentex. i Hälsingborg 3/6 16;


vid Stockholms högskola

den 15 sept. 1920 av:


    Ernst Henrik Leche, f. i Karlskrona 23/7 97, studentex. i Sthm 11/5 15. — Nils Ludvig Ek, f. i Uddevalla 21/3 97, studentex. i Sthm 11/5 15. — Henning Patrik Augustin Westrin, f. i Döderhults förs., Kalmar l. 9/1 96, studentex. i Linköping 19/5 15. — Torsten Wilhelm Dufwa, f. i Sthm 12/8 95, studentex. därst. 14/5 14. — Broder Abraham Axel Stensson Leijonhufvud, f. i Kalmar 6/7 94, studentex. i Sthm 6/12 13. — Carl Ferdinand Jacobson, f. i Alnö förs., Västern. l. 21/6 84, studentex. i Sthm 8/12 11. — Albin Melcher Jacobson, f. i Alnö förs., Västern. l. 15/4 86, studentex. i Sthm 7/12 06. — Carl Matts Constantin Dannfelt Fallenius, f. i London 6/9 97, studentex. i Sthm 10/5 15;


den 6 nov. 1920 av:


    Gustaf Adolf Oscar Nils Bouveng, f. i Sthm 6/11 95, studentex. därst. 13/5 14. — Sten Axel Eugen Björklund, f. i Sthm 31/1 97, studentex. därst. 11/5 15.Curt Gottfrid Nordström, f. i Västerås 7/3. 96, studentex. i Sthm 11/5 15. — Folke Emanuel Drangel, f. i Horn förs., Österg. l. 27/3 90, studentex. i Linköping 14/6 11. — Herbert Lars Gustaf Tingsten, f. i Järfälla förs., Sthms l. 17/3 96, studentex. i Sthm 14/5 14, fil. kand. ex. i Uppsala 16/9 16, fil. lic. ex. därst. 15/9 19. — Olof Gabriel Thulin, f. i Sthm 23/2 97, studentex. därst. 11/5 15. — Henri Sadi Dubois, f. i Sthm 22/4 94, studentex. därst. 23/5 14. Gustav Nils Ragnar Dahlström, f. i Sundsvall 14/2 95, studentex. i Sthm 14/6 14. —Karl Harry Pousard, f. i Ekenäs, Finland 17/12 90, studentex. i Sthm 18/5 10.Anders Gustav Broberg, f. i Uddevalla 9/8 95, studentex. i Göteborg 9/12 14.Hugo Ragnar Svanfeldt, f. i Söderköping 8/3 94, studentex. i Växjö 26/5 14.Ivar Leonard Glimstedt, f. i Göteborg 8/9 94, studentex. därst. 2/6 14, fil.kand. ex. 31/6 17. — Anders Gustaf Ortetius, f. i Sthm 14/7 96, studentex. därst. 14/5 15. — Robert Vilhelm Gerard De Geer, f. i Skagershults förs., Örebro l. 27/8 93, studentex. vid Lundsbergs skola 5/6 13;


den 15 dec. 1920 av:


    Gösta Erik Swartling, f. i Sthm 17/5 98, studentex. därst. 10/6 16. — Gunnar Prawitz, f. i Gävle 25/3 98, studentex. i Sthm 12/5 17. — Bror Olof Paulini, f. i Norrköping 25/3 96, studentex. därst. 15/5 15. — Gustaf Emanuel Wahlberg, f. i Sthm 11/10 97, studentex. därst. 11/5 15. — Henrik Olschanski, f. i Oskarshamn 27/11 91, studentex. i Norrköping 17/6 11. — Göran Johan Fock, f. i Grolanda förs., Skarab. 1. 29/9 95, studentex. i Skara 27/5 14. — Hans (Nino) Fredrik Knagenhielm Karlsson, f. i Rom 3/7 97, studentex. i Sthm 10/5 15. — Folke Björck, f. i Skövde 14/12 95, studentex. i Skövde 27/5 14. — Baltzar Liborius von Mentzer, f. i Reftele förs., Jönköpings l. 8/10 96, studentex. i Jönköping 17/5 16. — Arnold Oskar Emanuel Olsson, f. i Mörbylånga förs., Kalmar 1. 10/9 95, studentex. i Sthm 14/5 14.
    Juris kandidatexamen har alltså avlagts: vid Uppsala universitet av 28, vid Lunds universitet av 6 och vid Stockholms högskola av 32 personer.
    Kansliexamen har under 1920 avlagts: vid Uppsala universitet av 16, vid Lunds universitet av 3 och vid Stockholms högskola av 14 personer.