Juridiska examina. Juris kandidatexamen har under höstterminen 1921 avlagts
vid Uppsala universitet
den 15 sept. 1921 av:
    Nils Olof Åkesson, uppl., f. i Kolbäcks förs., Västmanl. 1. 14/7 98, studentex. i Uppsala 25/5 16. — Sten Johan Ristell, uppl., f. i Sthm 11/2 93, studentex. i Uppsala 20/5 14. — Erik Vilhelm Johannes Hintze, östg., f. i Norrköping 2/198, studentex. därst. 16/5 16. — Klas Anton Åke Pontén, västg., f. i Herrljunga, Älvsb. 1., 27/10 95, studentex. i Borås 29/5 14. — Hampus Gunnar Alexander Hedbom, västm.-dala, f. i Uppsala 21/4 94, studentex. därst. 3/6 12. — Gustaf Fredrik Rundberg, göteb., f. i Göteborg 15/4 96, studentex. därst. 6/6 14. — Albert Ragnar Mattsson, göteb., f. i Göteborg 5/1 92, studentex. därst. 10/6 12;
den 5 nov. 1921 av:
    Staffan John Söderblom, gästrike-hälsinge, f. i Paris 14/7 00, studentex. i Uppsala 20/5 16. — Ragnar Nordström, östg., f. i Norrköping 19/4 96, studentex. därst. 15/5 15. — Johan Ruben Oswald Ljungwaldh, östg., f. i Gladhammar förs., Kalmar 1. 13/1 94, studentex. i Linköping 30/5 12, fil. kand. ex. 5/2 16. — Gustaf Fredrik Wallin, norrl., f. i Själevads förs., Västern. 1. 2/6 94, studentex. i Härnösand 3/6 13;
den 15 dec. 1921 av:
    Nils Oskar Ivar Nilsson Dam, kalm., f. i Ålems förs., Kalmar 1. 28/5 92, studentex. i Kalmar 19/5 10, fil. kand. ex. 31/1 13. — Sven Vilhelm Roth, värml., f. i Karlstad 4/8 91, studentex. därst. 8/6 09. — Hugo Andreas Söderström, norrl., f. i Bygdeå förs., Västerb. 1. 21/11 96, studentex. i Umeå 30/5 16. Bo Herbert Bosson Ribbing, sthm, f. i Eksjö, 8/7 97, studentex. i Växjö 21/515, fil. kand. ex. i Uppsala 1/11 19. — Frithiof Adelbert Johannes Folkardvon Scherling, sthm, f. i Rotterdam 19/12 96, avgångsex. därst. 1/7 15, fil. kand.ex. i Uppsala 3/11 17. — Oskar Gustav David Edlund, uppl., f. i Sthm 13/895, studentex. i Uppsala 25/5 14. — Karl Edgar Rosander, östg., f. i Åtvids förs., Österg. 1. 10/2 96, studentex. i Lund 7/6 17. — Karl Einar Hertzberg, västg., f. i Laxarby förs., Älvsb. 1. 22/4 91, studentex. i Skara 15/6 12;
vid Lunds universitet
den 15 sept. 1921 av:
    Gunnar Andreas Lundahl, hb., f. i Norra Vrams förs., Malmöh. 1. 30/12 97, studentex. i Hälsingborg 3/6 15. — Axel Herman Malmqvist, yst., f. i Ystad 9/795, studentex. därst. 15/5 13. — Heribert Fabian Reuterskiöld, krist., f. i Torrlösa förs., Malmöh. 1. 8/1 96, studentex. i Kristianstad 29/5 14. — Otto Kasper Schultz, bl., f. i Karlskrona 26/5 96, studentex. därst. 3/6 15;
den 1 nov. 1921 av:
    Oscar Anton Ahlbeck, ld, f. i Asks förs., Malmöh. 1. 30/12 91, studentex. i Lund 9/12 12. — Claës Gustaf Nils Wilhelm Landberg, ld, f. i V. Sallerups förs., Malmöh. 1. 1/6 94, studentex. i Lund 31/5 12. — Tomas Wilhelm Rönström, hb., f. i Gråmanstorps förs., Krist. 1. 21/5 97, studentex. i Hälsingborg 3/6 16. — Nils Louis Harald Whitefield, mlm., f. i Hoby förs., Krist. 1. 10/6 98, studentex. i Malmö 29/5 17. — Carl Idar Cornelius Åberg, mlm., f. i Malmö 22/11 94, studentex. därst. 10/12 14;
den 15 dec. 1921 av:
    Arne Gideon Wiberg, gb., f. i Stockholm 16/10 97, studentex. i Göteborg 27/516. — Sten Nils Gustaf Lindquist, mlm., f. i Malmö 16/5 98, studentex. i Sthm 11/5 16. — Nils Johan Karl Thorsten Gislander, mlm., f. i Malmö 25/4 99, studentex. därst. 29/5 17. — Erik Frithiof  Teodor Scholander, smål., f. i Förslövs förs., Krist. 1. 25/1 99, studentex. i Jönköping 23/5 17;

    150 NOTISER.
vid Stockholms högskola
den 15 sept. 1921 av:
    Erik Gustav Gunnar William Biörklund, f. i Malmö 21/6 98, studentex. i Skara 22/5 17, fil. kand. i Sthm 26/4 19. — Knut Emil Johan Lundberg, f. i Malmö 21/8 91, studentex. därst. 8/6 10, fil. kand. ex. i Lund 14/12 12. — Bernt Erik Frithiof Berndt, f. i Vadstena 30/7 97, studentex. i Sthm 10/5 16. — Set Alfred Tidstrand, f. i Sthm 6/5 96, studentex. därst. 14/5 14. — Ernst Aderlund, f. i Marum förs., Skarab. 1. 24/8 93, studentex, i Skara 26/5 14;
den 29 okt. 1921 av:
    Tage Brandt, f. i Sthm 24/9 94, studentex. därst. 9/5 13. — Folke Adelsohn, f. i Karlstad 11/4 96, studentex. därst. 8/6 14. — Ernst Gustaf (Gösta) Lagerbielke, f. i Sthm 4/9 97, studentex. därst. 12/5 15. — Åke Thure Essén, f. i Julita förs., Söderm. 1. 10/9 94, studentex. i Sthm 11/5 12. — Gustaf Håkan Undén, f. i Sthm 22/6 97, studentex. därst. 11/5 16;
den 15 dec. 1921 av:
    Arne Adelsohn, f. i Karlstad 8/8 99, studentex. därst. 12/5 17. — Bengt Harry Clarence Alvsten, f. i Ålems förs., Kalmar 1. 27/11 92, studentex. i Kalmar 5/613, fil. kand. ex. i Uppsala 29/5 18. — Nils August Bodin, f. i Länna förs., Söderml. 1. 26/8 98, studentex. i Sthm 10/5 17. — Severin Sven Christian Cavallin, f. i Sthm 25/7 98, studentex. därst. 9/5 17. — Kjell Folke Kjellsson, f. i Offerdals förs., Jämtl. 1. 25/4 96, studentex. i Östersund 27/5 15. — Birger Gustav Peter Lindén, f. i Sthm 1/10 99, studentex. därst. 14/5 18. — Erik Schütz, f. i Sthm 25/4 95, studentex. därst. 13/5 14. — John Alf Setterwall, f. i Sthm 24/596, studentex. därst. 15/5 16. — Ruth Elisa Naeima Stjernstedt, f. i Hultsfred 4/4 79, studentex. Sthm 10/12 97.
    Juris kandidatexamen har alltså avlagts: vid Uppsala universitet av 19, vid Lunds universitet av 13 och vid Stockholms högskola av 19 personer.
    Kansliexamen har under höstterminen 1921 avlagts: vid Uppsala universitet av 1, vid Lunds universitet av 5 och vid Stockholms högskola av 12 personer.
    Den 31 jan. 1921 avlades vid Stockholms högskola juris kandidatexamen förutom av de i Sv. J. T. 1921 s. 243 omnämnda jämväl av:
    Gunnar Wilhelm Sjögren, f. i Uppsala 15/11 95, studentex. i Sthm 14/5 14, fil. ämbetsex.. 14/12 16, fil. lic. ex. 3/11 17. — Einar Carl Anders Rosander, f. i Sthm 29/3 94, studentex. därst. 11/5 12, fil. kand. ex. 22/9 17. — Axel Gustaf Roland Printzsköld, f. i Nyköping 16/11 92, studentex. i Sthm 22/5 12. — Sven Byström, f. i Sthm 10/8 95, studentex. därst. 13/5 14;