VIKARIER OCH RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR I APRIL 1922.

 

Svea hovrätt.
Stockholms län.
    Norra Roslags domsaga: 1 not. L. O. Tillner, f. 92. J. K. 19.
    Mellersta Roslags: 1 not. Lars Wickman, f. 95, J. K. 20. — 2 not. Ivar Dam, f. 92, J. K. 21.
    Stockholms läns västra: 1 not. Sten Björklund, f. 97, J. K. 20. — 2 not. Gösta Berglund, f. 95, J. K. 18. — Fritz Arfwedson, f. 95, J. K. 20. — Harald Almqvist, f. 96, J. K. 20.
    Södra Roslags: bitr. domare Carl Patric Ossbahr, f. 93, J. K. 19. — 1 not. E. O. L. Behm, f. 90, J. K. 21.— 2 not. S. V. Roth, f. 91, J. K. 21. Gösta M. Påhlman, f. 95, J. K. 20. — Carl M. Gunne, f. 93, J. K. 20. — ErikL:son Bremberg, f. 92, J. K. 21. — J. M. Robert Borgström, f. 96, J. K. 21. — J. Ruben O. Ljungwald, f. 94, J. K. 21. — Sven Byström, f. 95. J. K. 21.—Helge T. H. Sundberg, f. 95, J. K. 20. Set Alfred Tidstrand, f. 91, J. K. 21. — Lennart A. G. Sellmann, f. 95, J. K. 21. N. Victor Wennerholm, f. 97, J. K. 21. — S. F. D. Carlborg, f. 91, J. K. 21.

    Sollentuna och Färentuna: 1 not. Viktor Carlson, f. 95, J. K. 18. — 2 not. Magnus Lundström, f. 95, J. K. 18. — Sven Cavallin, f. 98. J. K. 21.— Harald Källander, f. 95, .1. K. 21.
    Södertörns: bitr. domare Harald Löwenberg (t. o. m. 31/12), f. 95, J. K, 18. — 1 not. Simon Carlsson, f. 90, J. K. 15. — 2 not. Ivar Wilhelm Sjögren. f. 97, .1. K. 21. Julius Daelander, f. 80, J. K. 19. — Tage Brandt, f. 94, J. K. 21. — Ebbe Fries, f. 93, J. K. 20. — Ernst Gustaf (Gösta) Lagerbielke, f. 97, J. K. 21. — Anders Gustaf Ortelius, f. 96, J. K. 20. — Erik Hedelius, f. 94, J. K. 20. — Harald Bohme, f. 91, J. K. 18.
Uppsala län.
    Uppsala läns södra: 1 not. V. Zaméo Schmidt, f. 96, J. K. 21.
    Uppsala läns mellersta: 1 not. J. E. G. L. Almquist, f. 94, J. K. 19. — 2 not. K. H. K. Olivecrona, f. 97, J. K. 20. — H. A. Söderström, f. 96, J. K. 21.
    Uppsala läns norra: 1 not. Karl Olof Magnus Ekecrantz, f. 97. J. K. 20. —2 not. Nils Olof Åkesson, f. 98, J. K. 21.
Södermanlands län.
    Nyköpings: 1 not. Sven Börje Nordlund, f. 94, J. K. 20. — 2 not. Carl Henry Efraim Anckarman, f. 89, J. K. 21.
    Oppunda och Villåttinge: bitr. domare Kmanuel Edlund, f. 93, J. K. 17. — 1 not Axel Carl Teodor Romberg, f. 95, J. K. 20.—2 not. Axel Reinhold Eilard, f. 94, J. K. 21.
    Livgedingets: 1 not. Eric Wahlberg, f. 94, J. K. 20). — 2 not. Arne Wiberg, f. 97, J. K. 21.
Gottlands län.
    Gottlands norra: 1 not. Sture Malmgren, f. 90, J. K. 18.
    Gottlands södra: 1 not. Johan Waldt, f. 93, J. K. 21.
Värmlands län.
    Östersysslels: 1 not. Gösta Tor Adolf Widell, f. 96, J. K. 19. — 2 not. Oskar Wilhelm Cornelius Jenrik, f. 93, J. K. 21.
    Mellansysslets: 1 not. Karl Gustaf Amandus Bengtsson, f. 94, J. K. 19. — 2 not. Carl Gustaf Teofron Dahlman, f. 95, J. K. 20.
    Södersysslets: intet biträde.
    Nordmarks: 1 not. Andrew Berglinder-Rogers, f. 87, J. K. 20.

BITRÄDESFÖRHÅLLANDENA I RIKETS DOMSAGOR. 219    Jösse: 1 not. Johan Oscar Hagander, f. 96, J. K. 20. — 2 not. Per Ivan Östergren, f. 93, J. K. 21.
    Fryksdals: 2 not. Ragnar Nordström, f. 96, J. K. 21.
    Älvdals och Nyeds: 1 not. Baltzar von Mentzer, i. 96, J. K. 20. — 2 not. Folke Adelsohn, f. 96, J. K. 20.
Örebro län.
    Östernärkes: 1 not. Axel Karl Erik Ros, f. 96, J. K. 20. — 2 not. Oscar Anton Ahlbeck, f. 91, J. K. 21.
    Västernärkes: 1 not. Sten Jacob Helge Heurgren, f. 92, J. K. 19 — 2 not. Hans Fredrik Knagenhielm Karlsson, f. 97, J. K. 20.
    Nora: 1 not. Karl Gustaf Adolf Waldén, f. 97, J. K. 19. — 2 not. Nils Johan Karl Thorsten Gislander, f. 99, J. K. 21.
    Lindes: 1 not. Nils J. E. Quensel, f. 94, J. K. 20. — 2 not. S. Gösta L. Quensel, f. 96, J. K. 22.
Västmanlands län.
    Västmanlands södra: t. f. domh. v. hhvd. Erik Forssblud (vakansförordnande), f. 81, J. K. 09, v. hhvd. 22. — 1 not. Frithiof Hydbom, f. 89, J. K. 20.
    Västmanlands västra: 1 not. Jakob Simon Gustafsson, f. 90, J. K. 19.
    Västmanlands norra: 1 not. Herbert Sundström, f. 94, J. K. 20.
    Västmanlands östra: 1 not. Bo A. S. B:son Ribbing, f. 95, K. 20 — 2 not. Edgar Rosander, f. 96, J. K 21.
Kopparbergs län.
    Falu: bitr. domare Gustaf Erik Eksell, (t. o. m. 31/12), f. 94, J. K. 16. — 1 not. Gustaf Martin Frithiof Mellbin, f. 96, J. K. 21. — 2 not. Erik Vilhelm Johannes Hintze, f. 98, J. K. 21.
    Hedemora: 1 not. Bertil Landberg, f. 95, J. K. 20. — 2 not. Ivar Gosselman, f. 88, J. K. 22.
    Västerbergslag: t. f. domh. Herbert Fagerström (t. o. m. 30/4), f. 92, J. K. 17. — 1 not. Wollmar Erik Sandell, f. 97, J. K. 20. — 2 not. Hampus Gunnar Alexander Hedbom, f. 94, J. K. 21.
    Nås och Malungs: t. f. domh. Olof Vilhelm Ekman (t. o. m. 31/5 22), f. 92, J. K. 19. — 1 not. Nils Joel Benediktus Lennerholm, f. 98, J. K. 20. — 2 not. Gustaf Håkan Undén, f. 97, J. K. 21.
    Nedansiljan: 1 not. Torsten Wilhelm Dufwa, f. 95, J. K. 20. — 2 not. Helge E. Thomson, f. 97, J. K. 22.
    Ovansiljans: bitr. domare v. hhvd. Eskil Young (t. o. m. 15/6), f. 92, J. K. 14, v. hhvd. 22. — 1 not. Erik Dahlström, f. 94, J. K. 20. — 2 not. Gösta Welander, f. 96, J. K. 21.
Gävleborgs län.
    Gästriklands östra: 1 not. Erik Gustaf Beling, f. 93, J. K. 18.
    Gästriklands västrä: 1 not. Werner Jönsson, f. 90, J. K. 20.
    Bollnäs: 1 not. Ivar A. Lagergren, f. 92, J. K. 18. — 2 not. Erik Schütz, f. 95, J. K. 21.
    Sydöstra Hälsinglands: t. f. domh. Tord Sandström, f. 94, J. K. 17 (tjänstledig för jordregisterarbete). — Karl Arvid Swartling (t. f. domh. t. o. m. 30/6), f. 93, J. K. 17. 1 not. Johan Peder Uno Grönwall, f. 94, J. K. 19.
    Norra Hälsinglands: 1 not. Gustav Nils Ragnar Dahlström, f. 95, J. K. 20.
    Västra Hälsinglands: t. f. domh. v. hhvd Lennart Almqvist (vakansförordnande), f. 89, J. K. 12, v. hhvd. 22. — 1 not. Rudolf Larsson (jordregisterförordnande), f. 85, J. K. 16. — 2 not Ernst Aderlund, f. 93, J. K. 21.
Västernorrlands län.
    Medelpads västra: 1 not. Tage Gustaf Wärn, f. 96, J. K. 20. — 2 not. Gösta Fredrik Vilhelm Berggren, f. 98, J. K. 20.
    Medelpads östra: t. f. domh. v. hhvd. K. G. Jancke, f. 86, J. K. 08, v.hhvd. 19 (jordregisterarbete t. o. m. 15/5). — Petrus Grufman. f. 91, J. K. 17,(t. f. domh. t. o. m. 15/5) — 1 not. Ivar Glimstedt, f. 94, J. K. 20. — 2 not. Erik Gustaf Berg, f. 93, J. K. 21.
    Ångermanlands södra: bitr. domare Konrad Persson (t. o. m. 14/6), f. 95, J. K. 18. — 1 not. Gustaf Bäckman, f. 93, J. K. 20. — 2 not. Folke Kjelsson, f. 96, J. K. 21.

220 BITRÄDESFÖRHÅLLANDENA I RIKETS DOMSAGOR.    Ångermanlands mellersta: t. f. domh. Birger Björklöf (t. o. m. 5/6), f. 92, J. K. 17. — 1 not. Hilding Brändström, f. 93, J. K. 19. — 2 not. Stig Ödmark, f. 97, J. K. 21.
    Ångermanlands västra: 1 not. Bo Erik Christer Turén, f. 92, J. K. 18. — 2 not. Erik Grundén, f 96, J. K. 20.
    Nätra och Nordingrå: 1 not. Einar Oskar Alexander Thorvall, f. 91, J. K. 18.
    Själevads och Arnäs: 1 not. Nils Ludvig Ek, f. 97, J. K. 20. — 2 not. Gustaf Fredrik Wallin, f. 94. .1. K. 21.
Jämtlands län.
    Jämtlands östra: 1 not. B. Kjellson, f. 94, J. K. 20. — 2 not. O. G. 1). Edlund, f. 95, J. K. 21.
    Jämtlands norra: bitr. domare F. V. O. Strandberg (t. o. m. 2%), f. 96, J. K. 18. — 1 not. Sven Hultman, f. 96, J. K. 21. — 2 not. Sven Gustaf Malmstedt, f. 97, J. K. 22.
    Jämtlands västra: t f. domh. v. hhvd. T. Brandt (t. o. m. 9/6), f. 87, J. K. 12. — 1 not. Anders Broberg, f. 95, J. K. 20.
    Härjedalens: 1 not. Sven Arne Swedberg, f. 94, J. K. 19.
Västerbottens län.
    Umeå: 1 not. Robert Konrad Öhman, f. 95, J. K. 20. — 2 not. Ake Thure Essen, f. 94, J. K. 21.
    Västerbottens södra: 1 not Fredrik A. Wimmercranz, f. 96, J. K. 20.
    Västerbottens västra: intet biträde.
    Västerbottens mellersta: t. f. domh. v. hhvd. Arne Helgo Söderberg (underriksdagstiden), f. 88, J. K. 10, v. hhvd. 21.
    Västerbottens norra: bitr. domare Torsten Vilhelm Andersson (t. o. m. 31/12), f. 93, J. K. 18.— 1 not. Ernst Henrik Leche, f. 97, J. K. 20. — 2 not. John A. Setterwall, f. 96, J. K. 21.
Norrbottens län.
    Piteå: intet biträde.
    Luleå: 1 not. Gustaf Adolf Wallén, f. 92, J. K. 19. - 2 not. Torsten P:son Caap, f. 96, J. K. 21.
    Kalix: t. f. domh. v. hhvd. Folke Wiberg (t. o. m. 31/12), f. 85, J. K. 14, v. hhvd. 22. 1 not. L. Wohlstein, f. 97, .1. K. 19.
    Torneå: 1 not. Yngve Sjöstrand, f. 87, J. K. 19.
    Gällivare: 1 not. Gösta Neubergh, f. 94.

 

Göta hovrätt.
Östergötlands län.
    Kinda och Ydre: 1 not. Oskar A. Danielsson, f. 91. J. K. 21.
    Vifolka, Valkebo och Gullbergs: 1 not. Carl A. Rundquist, f. 94, 1. K. 19. 2 not. Gustaf Adolf O. N. Bouveng, f. 95, J. K. 20.
    Lysings och Göstrings: 1 not. Jöns Gustaf Konrad Svenson, f. 95, J. K. 19. — 2 not. Daniel Gotthold Johannes Wessén, f. 96, J. K. 19.
    Aska, Dals och Bobergs: 1 not. Henri Sadi-Dubois, f. 94. J. K. 20.
    Finsponga läns härads: 1 not. Axel Regnell, f. 95, J. K 20.
    Björkekinds, Östkinds, Bråbo och Hemmings: 1 not. John Emanuel Nikolaus Ulander, f. 96, J. K. 20. — 2 not. Hans Pontus Odelmark, f. 00, J. K. 22.
    Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds: t. f. domh. v. hhvd. Hjalmar Torell (under riksdagstiden), f. 82, .1. K. 07, v. hhvd. 18. — 1 not. 1. A. Hedenlund, f. 95, J. K. 17.
    Åkerbo, Bankekinds och Hanekinds: 1 not. Allan Oscar Ragne Carlsten, f. 94, .J. K. 19. — 2 not. Folke Gustaf Hellgren, f. 95, J. K. 20.
Jönköpings län.
    Tveta, Vista och Mo: bitr. domare Sven Sandwall, f. 94, J. K. 19. — 1 not. Ragnar Svanfeldt, f 94, J. K. 20. — 2 not. Bo Frick, f. 94, J. K. 21.
    Östra härads: 1 not. Gunnar Åhlander, f. 93, J. K. 18.
    Norra och Södra Vedbo: 1 not. Hans Fredrik Klinghammer, f. 93, J. K. 19. — 2 not. Folke Wärn, f. 90, J. K. 21.

BITRÄDESFÖRHÅLLANDENA I RIKETS DOMSAGOR. 221    Västra härads: 1 not. Carl Johannes Lindahl, f. 96, J. K. 19. — 2 not. Sten Johan Ristell, f. 93, J. K. 21.
    Östbo och Västbo: 1 not. Nils Daniel Olsson, f. 94, J. K. 20. — 2 not. Knut Eric Liliequist, f. 94, J. K. 21.
Kronobergs län.
    Östra Värends: 1 not. Einar Rosander, f. 94, J. K. 21 — 2 not. Sten Lindqvist, f. 98, J. K. 21.
    Mellersta Värends: t. f. domh. Herbert Ullman (t. o. m. 30/4), f. 92, J. K. 17.
    Västra Värends: t. f. domh. v. hhvd. Wilhelm Carl Lundmarker (t. o. m. 30/6), f. 84, J. K. 06, v. hhvd. 18. — 1 not. Carl Elof Bergenholtz, f. 87, J. K. 20. — 2 not. Claes Gustaf Nils Vilhelm Landberg, f. 94, J. K. 21.
    Sunnerbo: 1 not. Carl-Axel Skoog, f. 97, J. K. 19. — 2 not. Gunnar Lundahl, f. 97, J. K. 21.
Kalmar län.
    Tjusts: 1 not. Arvid Jacobson, f. 81, J. K. 05. — 2 not. Bertil Wiberg, f. 95, J. K. 20.
    Sevede och Tunaläns: 1 not. Henning Eklund, f. 99, J. K. 20. — 2 not. John Filip Gustafsson, f. 88, J. K. 19.
    Aspelands och Handbörds: 1 not. Knut Elis Elliot, f. 97. J. K. 19. — 2 not. Henrik Olschanski, f. 91, J. K. 20.
    Norra Möre och Stranda: 1 not. Olof Sandberg, f. 88, J. K. 19. — 2 not. Åke Sjögren, f. 97, J. K. 21.
    Södra Möre: intet biträde.
    Ölands: 2 not. Bengt Harry Clarence Alvsten, f. 92. J. K. 21.
Hallands län.
    Hallands läns södra: t. f. domh. v. hhvd. A. de Verdier (t. o. m. 30/6), f. 83, J. K. 07, v. hhvd. 18. — 1 not. Gösta Lindelöw, f. 96, J. K. 20. — 2 not. Axel Malmquist, f. 95, J. K. 21.
    Hallands läns mellersta: t. f. domh. v. hhvd. John Magnus Larson (vakansförordnande), f. 83, J. K. 07, v. hhvd. 18. — 1 not. Olof Gabriel Thulin, f. 97, J. K. 20. — 2 not. Carl Idar Cornelius Åberg, f. 94. J. K. 21.
    Hallands läns norra: 1 not. Gösta Jacobson, f. 93, J. K. 20. — 2 not. Uno Eng, f. 96, J. K. 20.
Göteborgs och Bohus län.
    Askims, Hisings och Sävedals: t. f. domh. Gunnar Stenström (t. o. m. 20/5), f. 93, J. K. 19. — 1 not. Paul Gunnar Gilén, f. 92, J. K. 20. — 2 not. Ragnar Mattsson, f. 92, J. K. 21. — Gustaf Rundberg, f. 96, J. K. 21.
    Inlands: intet biträde.
    Orust och Tjörns: intet biträde.
    Sunnervikens: 1 not. Gustaf Eriksson, f. 95, J. K. 19. — 2 not. Hans Krumlinde, f. 97, J. K. 21.
    Norrvikens: 1 not. Gösta H. F. Strandell, f. 95, J. K. 19. — 2 not. Eric G. G. Dunberger, f. 95, J. K. 21.
Älvsborgs län.
    Marks: 1 not. Fritz de Fine Licht, f. 94, J. K. 20. — 2 not. Nils Broström, f. 97, J. K. 20.
    Kinds och Redvägs: 1 not. Torsten Fredriksson, f. 94, J. K. 20. — 2 not. Arnold Olsson, f. 95, J. K. 20.
    Borås: 1 not. Nils Gösta Ekeroth, f. 91, J. K. 20. — 2 not. Arthur Wilhelm Gölven, f. 94, J. K. 19.
    Vättte, Ale och Kullings: 1 not. Fritz Skantze, f. 95, J. K. 20. — 2 not. Otto Schultz, f. 96, J. K. 21.
    Flundre, Väne och Bjärke: 1 not. Conrad Erik Hæger, f. 95, J. K. 20. — 2 not. Carl Hakon Boris Palm, f. 95, J. K. 21.
    Nordals, Sundals och Valbo: 1 not. Henning Westrin, f. 96, J. K. 20.
    Tössbo och Vedbo: 1 not. Olof Wiedel, f. 95, J. K. 19. — 2 not. Karl Einar Hertzberg, f. 91, J. K. 21.
Skaraborgs län.
    Vadsbo norra: 1 not. Gunnar Arvid Nilsson, f. 94, J. K. 19. — 2 not. Sven Arvid Thorpe, f. 89, J. K. 21.

222 BITRÄDESFÖRHÅLLANDENA I RIKETS DOMSAGOR.    Vadsbw södra: 1 not. Karl Einar Valdemar Ristedt. f. 95, J. K. 20. — 2 not. Göran Fock, f. 95, J. K. 20.
    Gudhems och Kåkinds: 1 not. Folke Björck, f. 95, J. K. 20. — 2 not. Nils Bodin, f. 98, J. K. 21.
    Vartofta och Frökinds: 1 not. Gösta Engzell, f. 97, J. K. 19.
    Skånings, Vilske och Valle: 1 not. Adolf Martin Hammar, f. 96, J. K. 21.
    Åse, Viste, Barne och Laske: 1 not. Sten Vallquist, f. 95, J. K. 19. — 2 not. Frithiof Adalbert Johannes Folkard von Scherling, f. 96, J. K. 21.
    Kinnefjärdings, Kinne och Kållands: 1 not. Kristian Fredrik von Sydow, f. 96, J. K. 18. — 2 not. Johan Paul Sundberg, f. 95. J. K. 19.

 

Hovrätten över Skåne och Blekinge.
Blekinge län.
    Östra härads: 1 not. Ragnar G. A. Folin, f. 95, J. K. 19.
    Medelstads härads: 1 not. Ernst Gregor Braune, f. 93, J. K. 17. — 2 not. Karl Härved Kockum, f. 95. J. K. 21.
    Bräkne härads: 1 not. Nils Carl Patrik Ellow, f. 89. J. K. 14.
    Listers härads: 1 not. Henrik Queckfeldt, f. 93, J. K. 20.
Kristianstads län.
    Ingelstads och Järrestads: 1 not. Hans Åkesson, f. 96, J. K. 21. — 2 not.Gunnar Dalgren, f. 97, J. K. 21.
    Gärds och Albo: 1 not. Folke Drangel, f. 93, J. K. 20. — 2 not. Heribert Reuterskiöld, f. 96, J. K. 21.
    Villands: 1 not. Gustaf Carlsson, f. 96, J. K. 20. — 2 not. Harald Nordholm, f. 97, J. K. 21.
    Östra Göinge: 1 not. Carl Thorsten Persson, f. 96. J. K. 18. — 2 not. Bror Olof Paulini, f. 96, J. K. 20.
    Västra Göinge: 1 not. Sigurd Irenæus Hånell, f. 95, J. K. 17. — 2 not.Karl Harry Nordblom, f. 92, J. K. 20. — Knut Vilhelm Espersson, f. 97, J. K. 20.
    Norra Asbo: 1 not. Helge Forkman, f. 95, J. K. 18. — 2 not. Gunnar Thomasson, f. 96, J. K. 20.
    Södra Åsbo och Bjäre: t. f. domh. v. hhvd. Casper Ehrenborg (t. o. m. 30/6), f. 89, J. K. 11, v. hhvd. 19 — 1 not. Hugo Olsson, f. 94, J. K. 21. — 2 not. Wilhelm Rönström, f. 97, J. K. 21.
Malmöhus län.
    Oxie och Skytts: 1 not. Carl Albert Bååth, f. 94, J. K. 20. — 2 not. Folke Bernhard Waldemar Holmberg, f. 97, J. K. 20.
    Torna och Bara: 1 not. Herman Baagøe, f. 95, J. K. 19. — 2 not. Arthur Ramfors, f. 95, J. K. 21. — Harald Whitefield, f. 98, J. K. 21.
    Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads: t. f. domh. v. hhvd. Johan Molt (t. o. m. 27/5), f. 90, J. K. 16. v. hhvd. 21. 1 not. Hugo Backman, f. 97, J. K. 19. — 2 not. Knut Möller, f. 96, J. K. 21.
    Färs härads: 1 not. Wilhelm Hederström, f. 96, J. K. 18. — 2 not. Erland Hagéus, f. 93, J. K. 21.
    Frosta och Eslövs: bitr. domare v. hhvd. Ebbe Hernlund (t. o. m. 31/12), f. 91, J. K. 14, (v. hhvd. 21). — 1 not. Edvard Törnwall, f. 93, J. K. 18. 2 not. Torsten Burrau, f. 98, J. K. 21.
    Rönnebergs, Onsjö och Harjagers: bitr. domare Anders Magnus Lind (t. o. m. 31/12), f. 92, J. K. 17. — 1 not. Nils Yngve Gustaf Malmquist, f. 96, J. K. 21. — 2 not. Erik Theodor Frithiof Scholander, f. 99, J. K. 21.
    Luggude: 1 not. Per Holger Ohlin, f. 96, J. K. 17. — 2 not. Per Axel Olof Rune, f. 98, J. K. 21.