Dödsfall. D. 26 maj 1922 avled v. häradshövdingen Hugo Victor Wennerholm. W. var född i Stockholm 1865, blev student i Uppsala 1882 och avlade hovrättsex. 1887. År 1890 utnämndes W. till v. häradshövding. W. var sedan 1898 ledamot av Sveriges advokatsamfund.
    D. 6 juni 1922 avled i Stockholm f. d. häradshövdingen friherre Rutger Fredrik Bennet. F. i Färlöf, Krist. 1., d. 2 febr. 1836 blev B. år 1854 student i Lund, där han år 1859 avlade hovrättsex. B. blev år 1864 v. häradshövding samt utnämndes år 1878 till häradshövding i Bräkne domsaga och 1886 till häradshövding i Ingelstads och Järrestads domsaga.
    Rådmannen Jöns Gustaf Thestrup, f. i Landskrona d. 12 juni 1843, har d. 15 juni 1922 avlidit. T. avlade studentex. i Lund år 1859 och hovrättsex. därstädes år 1863. Efter tingstjänstgöring under hovrätten över Skåne och Blekinge samt tjänstgöring såsom stadsnotarie och rådman i Landskrona utnämndes T. till rådman därstädes år 1870. T. innehade ett flertal kommunala förtroendeuppdrag samt var åren 1885 — 1896 ledamot av riksdagens andra kammare.