414 NOTISER.    Jordbruksdepartementet. K. M:t har d. 30 nov. 1922 till expeditionschef i jordbruksdepartementet förordnat t. f. expeditionschefen hovrättsrådet i Svea hovrätt Erik Martin Kellberg.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har d. 8 dec. 1922 till revisionssekreterare fr. o. m. d. 1 jan. 1923 utnämnt hovrättsrådet i Svea hovrätt Pehr Staffan Robert Rudolf Cederschiöld.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    d. 5 okt. 1922 till hovrättsråd i Svea hovrätt utnämnt assessorerna Philipp Joseph Aastrup och Ragnar Sigfrid Lundbergh;
    d. 13 okt. 1922 till hovrättsråd i Svea hovrätt utnämnt assessorn Lars Oscar Montelius;
    d. 24 nov. 1922 dels till hovrättsråd i Göta hovrätt utnämnt assessorn Alfred Emil Fredrik Sandström, därvid K. M:t tillika förklarat, att denna utnämning icke skulle utgöra hinder för Sandström att fortfarande vara ledamot av de blandade domstolarna i Egypten, dels till assessor i Svea hovrätt förordnat e. o. notarien Göran Jacob Theodor Tersmeden.

 

    Krigshovrätten. K. M:t har d. 27 sept. 1922 beviljat krigshovrättsrådet Arvid Gustaf Berencreutz avsked fr. o. m. d. 1 okt. 1922. I sammanhang härmed har K. M:t förordnat, att med åtgärder för förseende av krigshovrättsrådsämbetet med ordinarie innehavare skall anstå tills vidare och intilldess K. M:t annorlunda bestämmer.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    d. 24 nov. 1922 utnämnt revisionssekreteraren Yngve Georg Wisén att fr. o. m. d. 1 jan. 1923 vara häradshövding i Södra Roslags domsaga;
    d. 27 sept. 1922 till v. häradshövding vid Göta hovrätt förordnat e. o. notarien Birger Axelsson Lundberg; samt
    d. 27 okt. 1922 till v. häradshövding vid Göta hovrätt förordnat e. o. notarien Johan Wandén.

 

    Förslag till häradshövdingämbeten. På förslag till återbesättande av lediga häradshövdingämbetet i Mellersta Värends domsaga har Göta hovrätt d. 13 nov. 1922 uppsatt v. häradshövdingarna S. Bellinder, E. Björkman och H. Wickström i nu nämnd ordning.
    Svea hovrätt har
    d. 24 nov. 1922 på förslag till återbesättande av lediga häradshövdingämbetet i Gällivare domsaga uppfört v. häradshövdingarna J. M. Larsson, K. F. Appelberg och V. C. Lundmarker, samt
    s. d. på förslag till återbesättande av lediga häradshövdingämbetet i Jämtlands västra domsaga uppfört v. häradshövdingarna B. R. Zetterstrand. H. Wickström och E. Björkman.

 

    Inskrivningsdomare i Södra Roslags domsaga. Svea hovrätt har d. 20 sept. 1922 förordnat v. häradshövdingen Lennart Almquist att i egenskap av biträdande domare vara chef för inskrivningsavdelningen i Södra Roslags domsaga under tre år fr. o. m. d. 1 jan. 1923.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har genom särskilda beslut d. 25 aug. och d. 30 nov. 1922 medgivit, att borgmästarämbetena i Vadstena och Vimmerby finge återbesättas, och i sammanhang därmed fastställt lönestaten för rådhusrätterna och magistraterna i nämnda städer, därvid borgmästarlönen bestämts i fråga om Vadstena enligt 16:e lönegraden i gällande avlöningsreglemente för befattningshavare vid statsdepartement och vissa andra verk, tillhörande den civila statsförvaltningen, och i fråga om Vimmerby till 5,000 kr. jämte sportler, vilka hava beräknats till i medeltal 5,000 kr. om året.
    K. M:t har d. 8 dec. 1922 till borgmästare i Vadstena utnämnt e. o. notarien Nils Bertil af Ekenslam.

 

    De första kommunalborgmästarna. K. M:t har d. 24 nov. 1922 utnämnt stadsombudsmannen i Uddevalla Atle Harry Ljungberg att fr. o. m. d. 1 jan. 1923 vara kommunalborgmästare i Mölndal samt stadskamreraren i

NOTISER. 415Mjölby Axel Julius Andersson Sterne att likaledes fr. o. m. d. 1 jan. 1923 vara kommunalborgmästare i Mjölby.