UR GRANNLÄNDERNAS TIDSKRIFTER.

    Ugeskrift for Retsvæsen 1921 hft 3952: C. D. Rump, Umiddelbarhed i Retsplejen (s. 225—228); Oluf H. Krabbe, Om Simplificering af Strafferetsplejen (s. 228—230); Henry Ussing, Anm. av F. K. NEUBECKER: Finnlands Eherechtsreform (s. 230—231); Knud Jarner, Kan Værnetinget efter Rpl. § 248, 2 Stk. anvendes overfor svenske Undersaatter? (s. 233234); Kjeld Rørdam, Om Køberens Betalingspligt og Undersøgelsesret naar der er solgt kontant mod Konnossement (s. 234236); Karsten Meyer, Rabat (s. 237—238); V. Frandsen, Umiddelbarhed i Retsplejen (s. 241—243); Sigurd Hintz, Revisionen af Loven om Voldgift i Husdyrhandler (s. 243—245); Poul Skadhauge, Paternitetssager (s. 245—247); Jul. Lassen, Ivar Afzelius (s. 257); G. Jørgensen, Nævningernes Indsats i Landsrettens Domme (s. 258—263); Martin Sander, Retsplejelovens § 248 og »Mellemrigsloven» af 19 Februar 1861 § 6 (s. 263265); Knud Jarner, Bemærkning til foranstaaende Afhandling (s. 265—266); Kristian Sindballe, Noter til Læren om Afkræftelse (s. 266—282); Axel Petersen, Bemærkninger som Indledning til en Forhandlingom en Revision af Strafferetsplejen (s. 283—296); G. Svendstrup, Nogle Bemærkninger om Dommerembeder vid Underret udenfor København og Politimesterembeder (s. 297—314); K. M. Bernth, Umiddelbarhed i Retsplejen (s.314—317); Knud Jarner, Betænkning fra Udvalget til Revision af Børneloven og Plejebørnsloven (s. 317 — 319); Ø. Ahnfelt-Rønne, Den kommende Umyndighedslov (s. 320—325); Henry Ussing, Lovordningen af Vielse og Skilsmisse (s. 325—327); H. Munch-Petersen, Husdyrvoldgiftslovens Forlængelse (s. 329—331); Henry Ussing, Nogle Bemærkninger om Bestikkelse (Underhaandsprovision) og Misbrug af Fuldmagt (s. 331 — 335).