Juridiska examina höstterminen 1922. Juris licentiatexamen har d. 15/9 1922 vid Uppsala universitet avlagts av Halvar Gustaf Fredrik Sundberg. norrl., f. 19/8 94, studentex. i Sthlm 13/5 13, jur. kand. ex. i Uppsala d. 28/5 19.
    Juris kandidatexamen har under höstterminen 1922 avlagts

vid Uppsala universitet
den 15 sept. 1922 av:

    Göran Herman Hultin, gästr.-häls., f. i Skogs förs., Gävleb. 1. 15/5 97, studentex. i Gävle 17/5 15. — Karl Gösta Daniel Vallén, gästr.-häls., f. i Nora 11/12 96, studentex. i Gävle 17/5 15. — August Georg Olovsson, söderm.-nerke, f. i Örebro 95, studentex. i Karlstad 21/5 12. — Per Fridolf Carlsson Wildte, göteb., f. i Göteborg 2/8 96, studentex. därst. 28/5 15. — Axel Fredrik Forell, göteb., f. i Strömstad 1/2 95, studentex. i Göteborg 6/6 14. fil. ämb.-ex. 29/5 18;
den 4 nov. 1922 av:
    Erik Karl Ekstedt, västg., f. i Varnhems förs., Skarab. 1. 28/1 99, studentex.i Skara 7/6 18. — Johan Ragnar Wahlgren, smål., f. i Järeda förs., Kalmar 1. 1/2 00, studentex. i Eksjö 19/5 19. — Joel Efraim Lind, norrl., f. i Härnösand 3/7 95, studentex. i Östersund 2/6 14. — Bengt Olof Rodrik Åhrström, norrl., f. i Luleå 15/3 00, studentex. därst. 7/6 18;
den 15 dec. 1922 av:
    Karl Gunnar Kempe, västg., f. i Djurholms förs., Västerb. 1. 10/3 96, studentex. i Skara 2/6 16. — Bror Walter Behrman, söderm.-nerke, f. i Kung Karls förs.,

 

* Betyder Sv. J. T:s ombud å divisionen för insamling och urval av rättsfall.

 

NOTISER. 151Västm. 1. 22/5 00, studentex. i Örebro 21/5 18. — Erik Lindjo, västm.-dala, f. i Malungs förs., Kopparb. 1. 9/5 96, studentex. i Falun 27/5 16. — Per Erik Adolf Landén, smål., f. i Växjö 17/4 98, studentex. därst. 19/5 16 — Karl Petter Wessman, göteb., f. i Alingsås 12/4 98, studentex. i Göteborg 27/5 16. — Johan Fredrik Ramberg, göteb., f. i Göteborg 14/2 01, studentex. därst. 28/5 19. — Nils Karl Teodor Traung, värml., f. i Arvika 30/8 96, studentex. i Uppsala 20/5 16. — Carl Harald (Harry) Henschen, norrl., f. i Luleå 23/9 97, studentex. i Uppsala 20/5 16.
 

vid Lunds universitet
den 16 sept. 1922 av:

    Thorwald Emil Natanael Bergqvist, smål., f. i Nävelsjö förs., Jönk. 1. 1/12 99, studentex. i Växjö 22/5 17, fil. kand. ex. i Lund 31/5 19. — Ebbe Samuel Dymling, göteb., f. i Göteborg 29/8 94, studentex. i Halmstad 28/5 13, fil. kand. ex i Lund 16/12 18. — Gustaf Ingemar Hellquist, göteb., f. i Lund 4/9 96, studentex. i Göteborg 3/6 14, fil. kand. ex. i Lund 22/3 18. — Sune Eugène Hörndahl, Id., f. i Lund 25/12 91, studentex. därst. 6/6 11, fil. kand. ex. därst. 30/3 14. — Frank Gustaf Rodenberg, mlm., f. i Lund 2/3 92, studentex. i Malmö 15/6 12. — Malte Rutger Axelson Salomon, mlm., f. i Karlskrona 26/2 01, studentex. i Malmö 6/6 18. — Malte Ove Sommelius, hb., f. i Hälsingborg 3/2 96, studentex. därst. 26/5 13. — Christian Julius Söderström, göteb., f. i Göteborg 23/7 95, studentex. därst. 5/6 14;

den 31 okt. 1922 av:

    Axel Gunnar Behm, göteb., f. i Hälsingborg 6/1 98, studentex. i Göteborg 25/5 16. — Elof Arnold Wetterström, göteb., f. i Torps förs., Göteb. och Bohus 1. 19/4 93; studentex. i Göteb. 4/6 14;

den 15 dec. 1922 av:

    Christian Bengt Martin Lembke, ld., f. i Stentrohults förs., Kronob. 1. 5/7 00, studentex. i Lund 4/6 18. — Carl Oscar Edvin Linnell, smål., f. i Moheda förs., Kronob. 1. 3/12 87, studentex. i Lund 10/6 12, fil. kand. ex. därst. 27/3 20.

vid Stockholms högskola

den 15 sept. 1922 av:

    Ebbe Anders Altberg, f. i Lilla Malma förs., Söderm. 1. 25/1 96, studentex. i Sthlm maj 1915. — Sven Axel Fredrik Corin, f. i Malmö 29/5 99, studentex. i Sthlm 14/5 18. — Carl Ejnar Falk, f. i Åhus förs., Jönk. 1. 30/12 95, studentex. i Norrköping l5/5 16. — Carl Arvid Hedqvist, f. i Piteå 3/8 93, studentex. i Umeå 26/5 11. — Johan Arthur Johansson, f. i Kila förs., Värml. 1. 23/8 98, studentex. i Karlstad 19/5 17. — Gerd Schalling, f. Lavén, f. i Holmestads förs., Skarab. 1. 9/9 90, studentex. i Göteborg 12/6 08, fil. kand. i Uppsala 28/5 12. — Anders Åkerblom, f. i Ö. Emterviks förs., Värml. 1. 14/8 94, studentex. i Karlstad 2/6 13;

den 4 nov. 1922 av:

    Christer Fredrik Gemzell, f. i Motala 27/10 98, studentex. i Örebro 1/6 17. — Erik Hellstenius, f. i Sthlm 19/7 99, studentex. därst. 9/5 17. — Lars Gunnar Holmén, f. i Göteborg 28/11 98, studentex. därst. 30/5 17. — Tore Wilhelm Kullberg, f. Sthlm 28/9 99, studentex. därst. 11/5 17. — Gerard Cecil Lindström, f. i Sköllersta förs., Örebro 1. 16/5 98, studentex. vid Lundsbergs skola 18/5 16.

den 15 dec. 1922 av:

    Sven Ekbom, f. i Sthlm 14/6 00, studentex. i Härnösand juni 1918. — Clœs Gustav Johanson, f. i Rättviks förs., Kopp. 1. 7/7 98, studentex. i Falun maj 1917. — Ernst Folke Armand Lindahl, f. i Eksjö 29/7 01, studentex. i Sthlm 14/5 18. — Wilhelm Reinhold Moberg, f. i Malmö 19/11 98, studentex. i Sthlm 10/5 17. Jean Gustav Louis Olsson, f. i Mörbylånga förs., Kalmar 1. 24/4 00, studentex. i Sthlm 14/5 18. — Viktor Gösta Adolf von Rosen, f. i Vadsbro förs., Söderm. 1. 29/7 98, studentex. i Sthlm 11/5. 16. — Karl Peter Wedleff, f. i Wällufs förs., Malm. 1. 22/2 69, studentex. i Hälsingborg 30/5 90, jur. fil. ex. i Lund 15/4 93.
    Juris kandidatexamen har under höstterminen alltså avlagts: vid Uppsala universitet av 17, vid Lunds universitet av 12 och vid Stockholms högskola av 19 personer.
    Kansliexamen har under höstterminen avlagts vid Uppsala universitet av 3, vid Lunds universitet av 2 och vid Stockholms högskola av 8 personer.