Ny justitieminister. I den Tryggerska ministären, som utnämndes d. 19 april 1923, har såsom justitieminister inträtt professor B. Ekeberg. Se Sv. J. T. 1920 s. 379. I den nya regeringen sitta jämte justitieministern ytterligare fem jurister mot två i den avgående, nämligen, förutom statsministern, utrikesministern Hederstierna, försvarsministern Malmroth samt statsråden utan departement Hasselrot och Stridsberg.

 

    Ny president i Wasa hovrätt. Till president i Wasa hovrätt har d. 28 april 1923 utnämnts universitetsadjunkten jur. dr K. Y. B. Ignatius.

 

    J. O. och M. O. D. 17 febr. 1923 har till justitieombudsman återvalts revisionssekreteraren Berndt Nils Robert Lilienberg och till hans suppleant utsetts hovrättsrådet Gunnar Wilhelm Beskow. Samma dag har till militieombudsman återvalts revisionssekreteraren Gustaf Ferdinand Lindstedt och till hans suppleant hovrättsrådet John Arthur Samuelson.

 

    Riksdagens lagutskott. Såsom ordförande och vice ordförande i första lagutskottet hava i år fungerat borgmästaren Jakob Pettersson, Södertälje, och dåvarande överståthållaren C. Hederstierna. Sekreterare är e. o. hovrättsassessorn Per Santesson. I andra lagutskottet är häradshövdingen B. Petrén ordförande, vice häradshövdingen Hj. von Sydow vice ordförande och byråchefen S. Centerwall sekreterare.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har d. 27 april 1923 till revisionssekreterare utnämnt hovrättsrådet i Svea hovrätt Gunnar Martin Edvard Bendz.
    Hovrätterna. K. M:t har d. 25 maj 1923 till assessor i Svea hovrätt förordnat e. o. notarien Johan Olof Odencrants.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    d. 27 april 1923 till häradshövding i Aspelands och Handbörds domsaga utnämnt revisionssekreteraren Carl Cervin;
    d. 4 maj 1923 till häradshövding i Härjedalens domsaga utnämnt förordnade revisionssekreteraren, hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge frih. Torsten Knutsson Hummerhielm; samt
    d. 24 april 1923 till vice häradshövding vid Svea hovrätt förordnat e. o. notarien Karl-Fredrik Pfeiffer.