VIKARIER OCH RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR MARS 1923.

 

Svea hovrätt.

 

Stockholms län.

 

    Norra Roslags domsaga: 1 not. Lars Olof Tillner, f. 92, J. K. 19.
    Mellersta Roslags: 1 not. Ivar Dam, f. 92, J. K. 21.
    Stockholms läns västra: 1 not. Sten Björklund, f. 97, J. K. 20. — 2 not. Harald Almqvist, f. 96, J. K. 20. — Gunnar Björklund, f. 98, J. K. 21. — Ivar Strahl, f. 99, J. K. 22.
    Södra Roslags: t. f. domh. Ivar Hessius (t. o. m. 1/4)1, f. 93, J. K. 17. — 1 not. Erik Olof Leonard Behm, f. 90, J. K. 21. — Johan Ruben Osvald Ljungwald, f. 94, J. K. 21. — 2 not. Sven Wilhelm Roth, f. 91, J. K. 22. Carl Pontus Gustaf von Plomgren, f. 98, .J. K. 22. — Gösta M. Påhlman, f. 95, J. K. 20. — Carl Mikael Gunne, f. 93, J. K. 20. — Johan Magnus Robert Borgström, f. 96, J. K. 21. — Helge Torkel Harald Sundberg, f. 95, J. K. 20.— Set Alfred Tidstrand, f. 96, J. K. 21. — Nils Alfred Ragnar Angeberg, f. 95, J. K. 22. — Alvar Robert Martin Thorburn, f. 94, J. K. 22.
    Sollentuna och Färentuna: 1 not. Einar Rosander, f. 94, J. K. 21. — 2 not. Johan A. E. Nordenfalk, f. 97, J. K. 22.  Adolf von Rosen, f. 98, J. K. 22.

    Södertörns: bitr. domare Harald Löwenberg, f. 95, J. K. 18. — 1 not. Ivar Sjögren, f. 97, J. K. 21. — 2 not. Gösta Lagerbielke, f. 97, J. K. 21. — Gösta Swartling, f. 98, J. K. 20. — Ebbe Fries, f. 93, J. K. 20. — Harald Bohme, f. 91, J. K. 18. — Sven Corin, f. 99, J. K. 22.  Sven Cavallin, f. 98, J. K. 21. — Gerard Lindström, f. 98. J. K. 22. — Nils Försslöf, f. 86, J. K.20. — Harald Källander, f. 95, J. K. 21. — Gerd Schalling, f. 90, J. K. 22.

Uppsala län.

    Uppsala läns södra: 1 not. Hugo Andreas Söderström, f. 96, J. K. 21. — 2 not. Claes Gustaf Johansson, f. 98, J. K. 22.
    Uppsala läns mellersta: 1 not. K. H. K. Olivecrona, f. 97, J. K. 20. — 2 not. C. H. Henschen, f. 97, J. K. 22.
    Uppsala läns norra: 1 not. Nils Olof Åkesson, f. 98, J. K. 21. — 2 not. Nils Carl Teodor Traung, f. 96, J. K. 22.

Södermanlands län.

    Nyköping: 1 not. Carl Henry Efraim Anckerman, f. 89, J. K. 21. — 2 not. Johan Ragnar Wahlgren, f. 00, J. K. 22.
    Oppunda och Villåttinge: bitr. domare Emanuel Edlund, f. 93, J. K. 17. — 1 not. Axel Reinhold Eilard, f. 94, J. K. 21. — 2 not. Sven Gustaf Ragnar (Claes) Cederblad, f. 88, J. K. 22.
    Livgedingets: 1 not. Henrik Queckfeldt, f. 93, J. K. 20. — 2 not. Arne Gideon Wiberg, f. 97, J. K. 21.

Gottlands län.

    Gottlands norra: 1 not. Arne Nils Gustaf Schedin, f. 99, J. K. 21.
    Gottlands södra: 1 not. Johan Albert Waldt, f. 93, J. K. 21.
Värmlands län.
    Östersysslets: 2 not. Erik Lindjo, f. 96, J. K. 22.
    Mellansysslets: 1 not. Karl Gustaf Amandus Bengtsson, f. 94, J. K. 19. — 2 not. Carl Gustaf Teofron Dahlman, f. 95, J. K. 20.

 

1 Därefter t. o. m. 30/6 Herbert Fagerström, f. 92. J. K. 17.

 

BITRÄDESFÖRHÅLLANDENA I RIKETS DOMSAGOR. 213    Södersysslets: 1 not. Rudolf Teodor Larsson f. 85, J. K. 16. — 2 not. Johan Artur Johansson, f. 98, J. K. 22.
    Nordmarks: 1 not. Folke Björck, f. 95, J. K. 20. — 2 not. Oskar Gustaf David Edlund, f. 95, J. K. 21.
    Jösse: 1 not. Per Ivan Örtengren, f. 93, J. K. 21. — 2 not. Elof Arnold Wetterström, f. 93, J. K. 22.
    Fryksdals: 1 not. Ragnar Nordström, f. 96, J. K. 21. — 2 not. Carl Herman Detlof Harry Hector, f. 98, J. K. 22.
    Älvdals och Nyeds: 1 not. Baltzar Liborius von Mentzer, f. 96, J. K. 20.— 2 not. Folke Adelsohn, f. 96, J. K. 21.

Örebro län.

    Östernärkes: 1 not. Gösta Axel Welander, f. 96, J. K. 21. — 2 not. Oscar Ahlbeck, f. 91, J. K. 21.
    Västernärkes: t. f. domh. v. hhvd. Otto Emil Karlsson, (t. o. m. 31/12), f. 84, J. K. 08, v. hhvd. 18. — 1 not. Hans Fredrik Knagenhielm Karlsson, f. 97, J. K. 20. — 2 not. Thorwald Erik Natanael Bergquist, f. 99, J. K. 22.
    Nora: 1 not. Carl Gustaf Adolf Waldén, f. 97, J. K. 19. — 2 not. Einar Engelbrekt Stenberg, f. 83, J. K. 21.
    Lindes: 1 not. S. G. L. Quensel, f. 96, J. K. 22.

Västmanlands län.

    Västmanlands södra: 1 not. Frithiof Petersson Hydbom, f. 89, J. K. 20. — 2 not. Erik Åke Edvardsson, f. 97, J. K. 22.
    Västmanlands västra: 1 not. Folke Tersmeden, f. 92, J. K. 19.
    Västmanlands norra: 1 not. Erik Gezelius, f. 95, J. K. 22.
    Västmanlands östra: 1 not. Bo A. S. Boson Ribbing, f. 95, J. K. 20.— 2not. Karl Edgar Rosander, f. 96, J. K. 21. — Kurt K. A. Funkqvist, f. 98,J. K. 22.

Kopparbergs län.

    Falu: t. f. domh. Bo Erik Christer Turén (t. o. m. 30/6), f. 92, J. K. 18. — Bitr. domare Gustaf Martin Frithiof Mellbin, f. 96, J. K. 21. — 1 not. Erik Wilhelm Johannes Hintze, f. 98, J. K. 21. — 2 not. Nils August Bodin, f. 98, J. K. 21.
    Hedemora: t. f. domh. v. hhvd. Olof Håkansson (t. o. m. 30/6), f. 90, J. K.12. — 1 not. Bertil Landberg, f. 95, J. K. 20. — 2 not. Ivar Gosselman, f. 88, J. K. 22.
    Västerbergslags: t. f. domh. Torsten Andersson, (t. o. m. 29/4), f. 93, J. K. 18.— 1 not. Hampus Gunnar Alexander Hedbom, f. 94, J. K. 21. — 2 not. Per Einar Elsin, f. 97, J. K. 22.
    Nås och Malungs: 1 not. Gustaf Håkan Undén, f. 97, J. K. 21. — 2 not. Karl Gösta Daniel Vallén, f. 96, J. K. 22.
    Nedansiljan: 1 not. Torsten Wilhelm Dufva, f. 95, J. K. 20. — 2 not. Helge E. Thomson, f. 97, J. K. 22. — Jacques Gustaf Adolf de Laval, f. 96, J. K. 23.
    Ovansiljan: t. f. domh. v. hhvd. Eskil Gustaf Young, (t. o. m. 30/6), f. 92, J. K. 14. — Bitr. domare Karl-Fredrik Pfeiffer. f. 93, J. K. 15, v. hhvd.23. — 1 not. Ernst Erik Vilhelm Dahlström, f. 94, J. K. 20. — 2 not. Ragnar Adolf Öhman, f. 98, J. K. 21.

Gävleborgs län.

    Gästriklands östra: 1 not. V. Z. Schmidt, f. 96, J. K. 21. — 2 not. C. J. Eldblom, f. 92, J. K. 22.
    Gästriklands västra: 1 not. Anders Gustaf Ortelius, f. 96, J. K. 20.
    Bollnäs: 2 not. Carl Arvid Hedqvist, f. 93, J. K. 22.
    Sydöstra Hälsinglands: t. f. domh. v. hhvd. Folke Wiberg (t. o. m. 31/12), f. 85, J. K. 11, v. hhvd. 22. — 1 not. Elis Peter Harald Söderström, f. 96, J. K. 17. — 2 not. Jean Gustaf Louis Olsson, f. 00, J. K. 22.
    Norra Hälsinglands: t. f. domh. Karl Arvid Swartling (t. o. m. 30/6), f. 93, J. K. 17. — 2 not. Bror Walter Behrman, f. 00, J. K. 22.
    Västra Hälsinglands: 1 not. Ernst Aderlund, f. 93, J. K. 21. — 2 not. Erik Hellstenius, f. 99, J. K. 22.

 

Västernorrlands län.

    Medelpads västra: 1 not. Gösta Berggren, f. 98, J. K. 20. — 2 not. Martin Lindheimer, f. 98, J. K. 23.
    Medelpads östra: t. f. domh. v. hhvd. K. G. Jancke (t. o. m. 31/12), f. 86, J. K. 08, v. hhvd. 19. — 2 not. Henrik Jansson, f. 99, J. K. 22.
    Ångermanlands södra: bitr. domare Bo Sederblad (t. o. m. 30/6), f. 94, J. K. 18. — 1 not. Folke Kjelsson, f. 96, J. K. 21. — 2 not. Ebbe Altberg, f. 96, J. K. 22. — Sven Ekbom, f. 00, J. K. 22.
    Ångermanlands mellersta: 1 not. Stig Ödmark, f. 97, J. K. 21. — 2 not. Sten Johan N:son Ristell, f. 93, J. K. 21. — Manne Pettersson, f. 98, J. K. 23.
    Ångermanlands västra: 1 not. Sten Gustaf Scherling, f. 97, J. K. 20. — 2 not. Erik Gundén, f. 96, J. K. 20.
    Nätra och Nordingrå: intet biträde.
    Själevads och Arnäs: 1 not. Axel Forell, f. 95, J. K. 22.

Jämtlands län.

    Jämtlands östra: 1 not. Sven Gustaf Malmstedt, f. 97, J. K. 22.
    Jämtlands norra: bitr. domare Fritz Skantze, f. 95, J. K. 20. — 1 not. Sven Herman Adolf Avellan Hultman, f. 96, J. K. 21. — 2 not. Sven Johan Nilsson, f. 98, J. K. 23.
    Jämtlands västra: 1 not. Arvid Jacobson, f. 81, J. K. 05.
    Härjedalens: t. f. domh. v. hhvd. Torsten Brandt, f. 87, J. K. 12, v. hhvd. 20. — 1 not. C. W. Backman, f. 91, J. K. 12.

Västerbottens län.

    Umeå: 1 not. Robert Konrad Öhman, f. 95, J. K.
    Västerbottens södra: 1 not. Fredrik Alexis Wimmercranz, f. 96, J. K. 20.
    Västerbottens västra: 1 not. Ernst Henrik Leche, f. 97, J. K. 20.
    Västerbottens mellersta: t. f. domh. Petrus Grufman (under riksdagstiden), f. 91, J. K. 17.
    Västerbottens norra: bitr. domare Johan Birger Björklöf, f. 92, J. K. 17. - 1 not. Karl Sigurd Hedensjö, f. 98, J. K. 22.

Norrbottens län.

    Piteå: 1 not. Einar Häckner, f. 93, J. K. 20. — 2 not. Bengt Åhrström, f. 00, J. K. 22.
    Luleå: 1 not. G. Torsten Caap, f. 96, J. K. 21.
    Kalix: t. f. domh. v. hhvd. Ragnar Seldén (t. o. m. 31/12), f. 83, J. K.v. hhvd. 18. — 1 not. L. Wohlstein, f. 97, J. K. 19.
    Torneå: t. f. domh. v. hhvd. Birger Jacobsson (t. o. m. 31/12), f. 90, J. K. 15, v. hhvd. 21. — 1 not. Yngve Gustaf Ferdinand Sjöstrand, f. 87, J. K. 19.
    Gällivare: 1 not. Nils Jarl Benediktus Sunnerholm, f. 98, J. K. 20. — 2 not. Gustaf Fredrik Wallin, f. 94, J. K. 21.

Göta hovrätt.
Östergötlands län.

    Kinda och Ydre: 1 not. Oskar Danielsson, f. 91, J. K. 21. — 2 not. Gunnar Behm, f. 98, J. K. 22.
    Vifolka, Valkebo och Gullbergs: 1 not. Gustaf Adolf Bouveng, f. 95, J. K.20. — 2 not. Per Fridolf Wildte, f. 96, J. K. 22.
    Lysings och Göstrings: 1 not. Daniel Gotthold Johannes Wessén, f. 96,J. K. 19.
    Aska, Dals och Bobergs: 1 not. Henri Sadi Dubois, f. 94, J. K. 20. — 2 not. Christer Gemzell, f. 98, J. K. 22.
    Finspånga läns härads: 1 not. Ragnar Dahlström, f. 95, J. K. 20.
    Björkekinds, Östkinds, Lösings, Bråbo och Memmings: 1 not. K. Eric Liljeqvist, f. 94, J. K. 21. — 2 not. Nils V. Wennerholm, f. 97, J. K. 21.
    Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds: 1 not. Oskar Jenrik, f. 93, J. K. 21.
    Åkerbo, Bankekinds och Hanekinds: 1 not. Folke Gustaf Hellgren, f. 95, J. K. 20. — 2 not. Gustaf Erik Almén, f. 93, J. K. 19.

Jönköpings län.

    Tveta, Vista och Mo: bitr. domare Ragnar Svanfeldt, f. 94, J. K. 20. — 1 not. Nils Lindberg, f. 97, J. K. 22. — 2 not. Gunnar Kempe, f. 96, J. K. 22.

 

BITRÄDESFÖRHÅLLANDENA I RIKETS DOMSAGOR. 215    Östra härads: 1 not. Axel Carl Teodor Romberg, f. 95, J. K. 20.
    Norra och Södra Vedbo: 1 not. Hans Fredrik Klinghammer, f. 93, J. K. 19. — 2 not. Karl Georg Lindberg, f. 97, J. K. 23.
    Västra härads: 1 not. Carl Johannes Lindahl, f. 96, J. K. 19. — 2 not. Carl Oskar Edvin Linnell, f. 87, J. K. 22.
    Östbo och Västbo: 1 not. Nils Daniel Olsson, f. 94, J. K. 20. — 2 not. Georg Olovsson, f. 95, J. K. 22.

Kronobergs län.

    Östra Värends: bitr. domare v. hhvd. Birger Lundberg, f. 90, J. K. 16,v. hhvd. 22. — 1 not. Sten Nils Gustaf Lindquist, f. 98, J. K. 21. — 2 not. Carl Gustaf Ingemar Hellquist, f. 96, J. K. 22.
    Mellersta Värends: 1 not. Claës Landberg, f. 94, J. K. 21.
    Västra Värends: t. f. domh. v. hhvd. G. A. Ottosson (t. o. m. 9/6), f. 76, J. K. 05, v. hhvd. 18. — 1 not. Carl-Elof Bergenholtz, f. 87, J. K. 20. —2 not. Ragnar Wilhelm Kihlgren, f. 99, J. K. 22.
    Sunnerbo: 1 not. Gunnar Andreas Lundahl, f. 97, J. K. 21. — 2 not. Christian Bengt Martin Lembke, f. 00, J. K. 22.

Kalmar län.

    Tjusts: 1 not. Bertil Wiberg, f. 95, J. K. 20. — 2 not. Jarl Lindeberg, f. 01, J. K. 22.
    Sevede och Tunaläns: 1 not. Ernst Koch, f. 97, J. K. 20. — 2 not. Richard Laurin, f. 93, J. K. 22.
    Aspelands och Handbörds: t. f. domh. v. hhvd. Arvid Arbman (t. o. m. 12/5), f. 82, J. K. 08, v. hhvd. 18. — 1 not. Henrik Olschanski, f. 91, J. K. 20. — 2 not. Peter Andrew Fries, f. 96, J. K. 23.
    Norra Möre och Stranda: 1 not. Åke David Sjögren, f. 97, J. K. 21. — 2 not. Per Erik Adolf Landén, f. 98, J. K. 22.
    Södra Möre: 1 not. Knut Elis Elliot, f. 97, J. K. 19.
    Ölands: t. f. domh. v. hhvd. G. Glifenberg, (t. o. m. 9/6), f. 85, J. K. 13, v. hhvd. 22. — 1 not. Bengt Alvsten, f. 92, J. K. 21.

Hallands län.

    Hallands läns södra: t. f. domh. v. hhvd. Johan Wandén (t. o. m. två dagar efter riksdagens avslutande), f. 89, J. K. 14, v. hhvd. 22. — 1 not. Axel Herman Malmquist, f. 95, J. K. 21. — 2 not. Ebbe Samuel Dymling, f. 94, J. K. 22.
    Hallands läns mellersta: t. f. domh. Olof Thulin (t. o. m. 27/5), f. 97, J. K. 20. — 1 not. Gunnar Prawitz, f. 98, J. K. 20.
    Hallands läns norra: 1 not. Uno Eng, f. 96, J. K. 20. — 2 not. Osborne Losman, f. 96, J. K. 22.

Göteborgs och Bohus län.

    Askims, Hisings och Sävedals: bitr. domare Paul Gunnar Gilén, f. 92, J. K. 20. — 1 not. Albert Ragnar Mattsson, f. 92, J. K. 21. — 2 not. Harry Mauritz Emanuel Lindberg, f. 94, J. K. 22. — Johan Fredrik Ramberg, f. 01, J. K. 22.
    Inlands: intet biträde.
    Orust och Tjörns: intet biträde.
    Sunnervikens: 1 not. Hans Krumlinde, f. 97, J. K. 21. — 2 not. Carl Eric Ahlgren, f. 00, J. K. 22.
    Norrvikens: 1 not. Eric Dunberger, f. 95, J. K. 21. — 2 not. Tore Eneroth, f. 98, J. K. 22.

Älvsborgs län.

    Marks: 1 not. Nils Broström, f. 97, J. K. 20. — 2 not. Håkan Nilsson, f. 99, J. K. 22.
    Kinds och Redvägs: 1 not. Arnold Olsson, f. 95, J. K. 20. — 2 not. Erik Ekstedt, f. 99, J. K. 22.
    Borås: 1 not. Arthur Wilhelm Göhrn, f. 94, J. K. 19. — 2 not. Sven August Gerhard Gesterling, f. 99, J. K. 21.
    Vättle, Ale och Kullings: 1 not. Otto Schultz, f. 96, J. K. 21. — 2 not. Karl Wessman, f. 98, J. K. 22.
    Flundre, Väne och Bjärke: 1 not. Carl Hakon Boris Palm, f. 95, J. K. 21. — 2 not. Georg Dellborg, f. 97, J. K. 22.
    Marks: 1 not. Nils Broström, f. 97, J. K. 20. — 2 not. Håkan Nilsson, f. 99, J. K. 22.
    Kinds och Redvägs: 1 not. Arnold Olsson, f. 95, J. K. 20. — 2 not. Erik Ekstedt, f. 99, J. K. 22.
    Borås: 1 not. Arthur Wilhelm Göhrn, f. 94, J. K. 19. — 2 not. Sven August Gerhard Gesterling, f. 99, J. K. 21.
    Vättle, Ale och Kullings: 1 not. Otto Schultz, f. 96, J. K. 21. — 2 not. Karl Wessman, f. 98, J. K. 22.

 

216 BITRÄDESFÖRHÅLLANDENA I RIKETS DOMSAGOR.    Nordals, Sundals och Valbo: t. f. domh. v. hhvd. C. E. Lagergren (t. o. m. 31/12), f. 74, J. K. 99, v. hhvd. 18. — 1 not. Arvid Östberg, f. 95, J. K. 18. 

Tössbo och Vedbo: 1 not. Karl-Einar Hertzberg, f. 91, J. K. 21.

Skaraborgs län.

    Vadsbo norra: 1 not. Gunnar Arvid Nilsson, f. 94, J. K. 19. — 2 not. Sven Arvid Thorpe, f. 89, J. K. 21.
    Vadsbo södra: 1 not. Göran Fock, f. 95, J. K. 20. — 2 not. Curt Lorentz Arvid O:son Ekdahl, f. 98, J. K. 21.
    Gudhems och Kåkinds: 1 not. Gustaf Fredrik Rundberg, f. 96, J. K. 21. — 2 not. Wilhelm Reinhold Moberg, f. 98, J. K. 22.
    Vartofta och Frökinds: 1 not. Harald Nordholm, f. 97, J. K. 21. — 2 not. Henry Olin, f. 99, J. K. 23.
    Skånings, Vilske och Valle: 1 not. Adolf Martin Hammar, f. 96, J. K. 21. Åse, Viste, Barne och Laske: 1 not. Frithjof Folkard von Scherling, f. 96, J. K. 21. — 2 not. Tore Vilhelm Kullberg, f. 99, J. K. 22.
    Kinnefjärdings, Kinne och Kållands: 1 not. Johan Paul Sundberg, f. 95, J. K. 19. — 2 not. Eric Berndt, f. 97, J. K. 21.

Hovrätten över Skåne och Blekinge.
Blekinge län.

    Östra härads: 1 not. Ragnar Georg Albert Folin, f. 95, J. K. 19. — 2 not. Elsa Julia Elliot, f. 98, J. K. 23.
    Medelstads härads: 1 not. Carl Herved Kockum, f. 95, J. K. 21. — 2 not. Christian Julius Söderström, f. 95, J. K. 22.
    Bräkne härads: 1 not. John Tage Brandt, f. 94, J. K. 21. Listers härads: 1 not. John Filip Gillmarck, f. 88, J. K. 19.

Kristianstads län.

    Ingelstads och Järrestads: 1 not. Hans Åkesson, f. 96, J. K. 21. — 2 not. Gunnar Dalgren, f. 97, J. K. 21.
    Gärds och Albo: 1 not. Folke Drangel, f. 93, J. K. 20. — 2 not. Folke Psilander, f. 01, J. K. 23.
    Villands: 1 not. Kurt Wilhelm Espersson, f. 97, J. K. 20.
    Östra Göinge: 1 not. Bror Olof Paulini, f. 96, J. K. 20. — 2 not. Albert Henric Wilhelm Dufberg, f. 92, J. K. 22.
    Västra Göinge: 1 not. Carl Harry Nordblom, f. 92, J. K. 20. — 2 not. Gunnar Nilsson, f. 98, J. K. 19. — Gustaf Adolf Paulson, f. 94, J. K. 22.
    Norra Åsbo: 1 not. Gunnar Thomasson, f. 96, J. K. 20. — 2 not. Frank Gustaf Rodenberg, f. 92, . J. K. 22.
    Södra Åsbo och Bjäre: 1 not. Hugo Olsson, f. 94, J. K. 21. — 2 not. Wilhelm Rönström, f. 97, J. K. 21.

Malmöhus län.

    Oxie och Skytts: 1 not. Folke Bernhard Waldemar Holmberg, f. 97, J. K.20. — 2 not. Bror Axel Folke Per Rosengren. f. 99, J. K. 22.
    Torna och Bara: 1 not. Arthur Ramfors, f. 95, J. K. 21. — 2 not. Einar Anderberg, f. 99, J. K. 22.
    Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads: t. f. domh. v. hhvd. Casper Ehrenborg (t. o. m. 31/5), f. 89, J. K. 11, v. hhvd. 19. — 1 not. Hugo Backman, f.97, J. K. 19. — 2 not. Knut Möller, f. 96, J. K. 21.
    Färs härads: 1 not. Wilhelm Edvard Wiktor Hederström, f. 96, J. K. 18.— 2 not. Erland Hagéus, f. 93, J. K. 21.
    Frosta och Eslövs: bitr. domare v. hhvd. Ebbe H:son Hernlund (t. o. m. 30/6), f. 91, J. K. 15, v. hhvd. 21. — 1 not. Nils Yngve Gustaf Malmquist, f. 96, J K. 21. — 2 not. Malte Rutger Axelsson Salomon (t. o. m. 31/3), f. 01, J. K. 22; därefter Per Ivar Hedener, f. 95, J. K. 22.
    Rönnebergs, Onsjö och Harjagers: bitr. domare Sigurd Irenæus Hånell, f. 95, J. K. 17. — 1 not. Per Thorsten Gider, f. 96, J. K. 22. — 2 not. Erik Teodor Frithiof Scholander (fr. o. m. 3/4), f. 99, J. K. 21.
    Luggude: t. f. domh. (t. o. m. 6/4), Per Holger Ohlin, f. 96, J. K. 17. — 1 not. Tage Walter Lundqvist, f. 98, J. K. 20. — 2 not. Per Rune, f. 98, J. K. 21.