342 NOTISER.    Häradsrätterna. K. M:t har d. 27 juli 1923
    dels utnämnt revisionssekreteraren Karl Johan Daniel Schlyter att fr. o. m. d. 1 aug. 1923 vara häradshövding i Askims, Västra och Östra Hisings samt Sävedals härads domsaga,
    dels ock beviljat häradshövdingen i Vifolka, Valkebo och Gullbergs härads domsaga Gustaf Hjalmar Bergh avsked från häradshövdingämbetet fr. o. m. d. 8 aug. 1923.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har d. 5 juli 1923 till vattenrättssekreterare vid Västerbygdens vattendomstol fr. o. m. d. 20 aug. 1923 tills vidare till utgången av år 1924 förordnat vice häradshövdingen Per Hansson.

 

    Lagberedningen. K. M:t har
    dels d. 2 aug. 1923 förordnat assessorn i Svea hovrätt Erik Valle B:son Lind att fr. o. m. d. 15 i samma månad vara sekreterare i lagberedningen,
    dels ock d. 8 aug. 1923 förklarat, att hovrättsrådet Lindhagens utnämning till revisionssekreterare icke skall verka rubbning i honom tidigare meddelat uppdrag att vara ledamot av lagberedningen.

 

    Lantmäteristyrelsen. K. M:t har d. 1 sept. 1923 beviljat generaldirektören i lantmäteristyrelsen Gustaf Grefberg för fullgörande av uppdraget att vara ledamot i fastighetsregisterkommissionen ledighet från generaldirektörsämbetet fr. o. m. d. 1 sept. 1923 t. o. m. d. 30 juni 1924 samt förordnat förutv. statsrådet, revisionssekreteraren Torsten Nothin att under samma tid uppehålla nämnda ämbete.

 

    Departementen. K. M:t har d. 1 sept. 1923 till statssekreterare i socialdepartementet efter justitierådet Tiselius förordnat byråchefen i medicinalstyrelsen Sigurd Ribbing.
    S. d. har K. M:t förordnat byråchefen för lagärenden i socialdepartementet, hovrättsrådet Carl Willand Aschan att fr. o. m. d. 1 okt. 1923 tills vidare under den tid statssekreteraren A. Beskow förvaltar landshövdingbeställningen i Norrbottens län uppehålla statssekreterartjänsten i nämnda departement.

 

    Lediga notarieplatser i domsagorna.1 följande domsagor hava lediga notarieplatser anmälts hos redaktionen:
    Östra härads, Blekinge län: förste notarieplatsen ledig fr. o. m. d. 1 jan. 1924. Fri bostad med värme och lyse. Adr. häradsh. John Blad, Lyckeby.
    Jämtlands norra: förste notarieplatsen ledig att genast tillträdas. Adr. häradsh. E. Leijonhufvud, Östersund.
    Askims, Hisings och Sävedals: aspirant å notarieplats genast. Adr. häradshövdingen, Tingshuset, Göteborg.

 

    Juridiska examina vårterminen 1923. Juris licentexamen har avlagts: vid Uppsala universitet d. 30/5 1923 av Einar Henrik Heimer, f. i Torekov, Krist. l., 15/9 92, studentex. i Hälsingborg 7/6 11, jur. kand. ex. i Lund 31/5 16; vid Lunds universitet d. 28/5 1923 av Karl Hillgård, f. i Trönninge förs. Hallandsl. 27/8 93, studentex. i Halmstad 25/5 12, jur. kand. ex. i Lund 15/12 16. För juris doktorsgrad disputerade H. d. 29/5 23 på grund av en avhandling medtitel "Bidrag till läran om säljarens stoppningsrätt", och Johan Gustaf Åkerman, f. i Wien 4/3 88, studentex. i Sthlm 18/5 08, jur. kand. ex. i Uppsala 13/12 13. För juris doktorsgrad disputerade Å. d. 30/5 på grund av en avhandling med titel "Realkapital und Kapitalzins". H. och Å. promoverades till juris doktorer 31/5 23.
    Juris kandidatexamen har under vårterminen 1923 avlagts
vid Uppsala universitet den 8 mars 1923 av:
    Kristian Fredrik Karl Hjalmar von Sydow, västg., f. i Sthlm 5/6 99, studentex. i Vänersborg 7/6 17. — Klas Olof Ericson, söderm.-nerike, f. i Flen, Söderm.

 

1 De prenumeranter, som mellan häftenas publicering önska vinna kännedom om nyanmälda lediga notarieplatser, erhålla mot insändande till red. av dubbelt postporto omgående meddelande härom.

NOTISER. 3431. 7/12 97, studentex. i Nyköping 8/6 17. — Fritz Albert Collert, göteb., f. i Göteborg 5/2 99, studentex. därst. 27/5 18. — Ewert Erik Halvard Holmberg, göteb., f. i Tvååkers förs. Hallands l. 15/11 00, studentex. i Göteborg 27/5 18;
den 12 april 1923 av:
    Gustaf Axel Valdemar Westin, gästr-häls., f. i Los förs. Gävleb. l. 18/9 96, studentex. i Gävle 2/6 14;
den 30 maj 1923 av:
    Tor Elis Samuel Loodin, gästr.-häls., f. i Gävle 18/3 96, studentex. därst. 17/5 15. — Axel Laurentius Axelman, östg., f. i Geneva, I. U., U. S. A. 15/11 96, studentex. i Sthlm 19/6 14. — Erik Albin Hägerdal, östg., f. i Kristdala förs. Kalmar l. 15/7 99, studentex. i Lund 10/6 18. — Axel Erik Viktor Swartling, östg., f. i Kvillinge förs. Östg. l. 28/7 00, studentex. i Norrköping 27/5 18. — Anders Fredrik Björkman, söderm.-nerike, f. i Vagnhärads förs. Söderm. l. d. 19/8 89, studentex., i Nyköping 15/6 08. — Henrik Axel Enhörning, västm.-dala, f. i Västerås 13/2 99, studentex. därst. 6/6 17. — Markus Bertil Linder, västm.-dala, f. i Leksandsförs. Kopparbergs l. 31/3 92, studentex. i Falun 19/5 11, fil. kand. ex. i Uppsala 2/2 14. — Johan Ruben Nyman, västm.-dala, f. i Västerås 7/7 86, mogenhetsex. därst. 24/5 04. — Karl Elof Lindgren, smål., f. i Luleå 29/8 99, studentex. i Jönköping 22/5 18. — Gösta Engström, göteb., f. i Hjo 13/1 00, studentex. i Göteborg 27/5 18. — Oskar Gösta Philip Wilkens, göteb. f. i Göteborg 3/2 00, studentex. därst. 24/5 19. — Rolf Johan Didrik Mächel, värml., f. i Karlstad 4/4 97, studentex. därst. 7/6 15.
vid Lunds universitet den 31 jan. 1923 av:
    Harald Emanuel Eriksson, värml., f. i Fellingsbro förs. Örebro l. 20/9 94, studentex. i Lund 28/5 15. — Per Wilhelm Julius Persson, mlm., f. i Gammalstorp förs. Blekinge l. 29/5 01, studentex. i Malmö 30/5 19. — Olof Henry Olin, mlm., f. i Malmö 21/10 99, studentex. därst. 30/5 19. — Folke Carl Magnus Otto Psilander, krist., f. i Lund 21/3 01, studentex. i Kristianstad 1/6 18;
den 13 mars 1923 av:
    Bertil Nikolaus Berg von Linde, hb., f. i Svalövs förs. Malm. l. 28/7 97, studentex. i Lund 25/5 17. — Åke Gustaf Viggo Braunstein, hb., f. i Hälsingborg 26/7 00, studentex. därst. 21/5 19. — Peter Andrew Fries, göteb., f. i Brooklyn, Nordamerikas för.-stater 3/10 96, studentex. i Göteborg 2/6 17. — Gösta Hentz, smål., f. i Karlshamn 7/12 96, studentex. i Växjö 25/5 14. — Sven Johan Nilsson, yst., f. i Vanstads förs. Malm. l. 15/1 98, studentex. i Lund 9/6 17. — Herman Einar Ragnar Runquist, hbg., f. i Brunflo förs. Jämtlands l. 2/8 98, studentex. i Landskrona 4/6 17;
den 23 april 1923 av:
    Anders Victor Hugo Anderberg, mlm., f. i Fosie förs. Malm. l. 15/1 88, studentex. i Malmö 31/5 06. — Johan Oscar Ragnar Andersson, mlm., f. i Malmö 16/6 95, studentex. därst. 17/5 13. — Håkan Knut Otto Bondeson, göteb., f. i Älvshögs förs. Hallands l. 27/3 99, studentex. i Lund 11/12 16. — Gustaf Karl Amandus Cederberg, klm, f. i Wissefjärda förs. Kalmar l. 4/4 93, studentex. i Kalmar 4/4 12. — Tage Vilhelm Karl Gynnerstedt, klm, f. i Kalmar 2/1 00, studentex. därst. 27/5 18. — Erik Gustaf Hedensiö, hbg., f. i Hälsingborg 9/10 97, studentex. därst. 30/5 17. — Carl Herman Övden, sml., f. i V. Torsås förs. Kronob. l. 22/7 92, studentex. i Lund 6/6 17;
den 31 maj 1923 av:
    Carl Willy Bergström, mlm., f. i Malmö 22/2 98, studentex. därst. 29/5 17. — Nils Erik Carlsson, göteb., f. i Slöinge förs. Hallands l. 20/8 94, studentex. i Lund 6/6 16. — Torsten Leonard Fröberg, göteb., f. i Örgryte förs. Göteb. o. Bohus l. 2/3 97, studentex. i Göteborg 27/5 16. — Bo Elis Berndtsson Hasselrot, mlm., f. i Sthlm 15/1 01, studentex. i Malmö 31/5 19. — Ivar Hilding Hege, ldf. i Tygelsjö förs. Malmöh. l. 19/7 95. studentex. i Lund 29/5 15. — Karin Jisca Gunilla Jacobson, göteb., f. i Falkenberg 25/12 95, studentex. i Göteborg 2/6 15. Carl Henning Henningsson, hbg., f. i Malmö 8/8 95, studentex. i Hälsingborg

 

344 NOTISER.26/5 13. — Nils Georg Henning Magnusson, hbg, f. i Haus förs. Malmöh. l. 8/895, studentex. i Hälsingborg 26/5 13. — Nils Laurentius Nielsen, norrl., f. i Söderhamn 5/7 88, mogenhetsex. i Hudiksvall 22/5 08. — Rolf Carl Bruno Rodenberg, mlm., f. i Hörby förs. Malmöh. l. 6/10 98, studentex. i Malmö 30/5 17. — Anders Erik Wolmer Simonsson, krist., f. i Kiaby förs. Krist. l. 12/6 95, ftudentex. i Hälsingborg 26/5 13. — Carl Johan Magnus Bertil Wickman, ld.,f. i Lund 23/10 01, studentex. därst. 3/6 18. — Nils Allan Christer Wirgin, smål., s. i Malmö 8/9 01, studentex. i Jönköping 21/5 19.
vid Stockholms Högskola den 31 jan. 1923 av:
    Elsa Julia Elliot, f. i Karlskrona 10/12 98, studentex. i Sthlm 14/5 17. — Karl Georg Lindberg, f. i Eksjö 23/4 97, studentex. i Vexiö 22/5 17. — Carl Alfred Martin S:son Lindheimer, f. i Hammarby förs., Sthlms l. 14/8 98, studentex. i Sthlm 10/5 16. — Manne Ferdinand Petterson, f. i Överluleå förs. i Norrb. l. 3/4 98,studentex. i Umeå 8/6 17;
den 10 mars 1923 av:
    Jacques Gustaf Adolf de Laval, f. i Sthlm 18/10 96, studentex. därst. 14/5 14, fil. kand. ex. därst. 15/12 17. — Julius Botvid J:son Hawor, f. i Sundsvall 28/797, studentex. i Sthlm 9/5 17. — Stig Abraham Bo Löfgren, f. i Sthlm 15/10 99. studentex. därst. 18/5 18. — Arvid Rudling, f. i Sthlm 23/4 99, studentex. därst. 18/5 18. — Carl Olof Gösta Sandeborg, f. i Sthlm 12/4 99, studentex. därst. 9/5 17. — Erik Gustav Söderlund, f. i Sollefteå 24/11 99, studentex. i Sthlm 14/5 18.Karl Alfred Westholm, f. i Väster-Fernebo förs., Västm. l. 25/6 99, studensex. i Falun maj 1918;
den 21 april 1923 av:
    Olof Allan Abenius, f. i Sthlm 16/5 98, studentex. därst. 15/5 16. — Åke Bylander, f. i Sthlm 27/9 98, studentex. därst. 13/5 18. — Hans Felix Böhme, f. i Sthlm 14/10 98, studentex. därst. 9/5 17. — Bertil Karl Georg Hagström, f. i Sthlm 9/5 98, studentex. därst. 11/5 16, fil. kand. ex. i Uppsala 31/5 19. — Sven Folke Arvid Löwing, f. i Eskilstuna 13/4 99, studentex. i Sthlm 14/5 17. —Karl Gunnar Myrdal, f. i Orsa 6/12 98. studentex. i Sthlm 15/5 18. — Anders Norrman, f. i Sthlm 1/4 01, studentex. därst. 9/5 19. — Semmy Josef Schidorsky,f. i Sthlm 21/11 99, studentex. därst. 13/5 18. — Carl Adolf Folke Widstrand, f. i Sthlm 3/3 00, studentex. i Eskilstuna 31/5 18;
den 29 maj 1923 av:
    Ivar Carl Edvard Blanck, f. i Sthlm 29/1 96, studentex. därst. 14/5 14, ekonom. ex. vid Handelshögskolan därst. 4/4 17. — Erik Allan Ekelund, f. i Sthlm 2/100, studentex. därst. 13/5 18. — Hans Percival (Percy) Gullstrand, f. i Sthlm 23/8 98, studentex. därst. 2/6 16. — Sune Waldemar Holm, f. i Uddevalla 18/402, studentex. därst. maj 1920, fil. kand. ex. i Sthlm 31/10 21. — Gunnar Fredrik Johnsson, f. i Malmö 9/6 98, studentex. därst. 20/5 16. — Erik Wilhelm Lagerbielke, f. i Sthlm 17/5 99, studentex. därst. maj 1917. — Sten Melander, f. i Sthlm 11/11 95, studentex. därst. 15/5 14. — Erik Gustaf Hugo Norman, f. i Sthlm 12/9 96, studentex. därst. 16/5 14, fil. kand. ex. i Uppsala maj 1917. — Fritz Valdemar Fredrik C. G. von Rosen, f. i Sthlm 30/7 99, studentex. vid Lundsbergs skola 6/6 18. — Bengt Axel Arvid Matthias Steuch, f. i Sthlm 7/10 95, studentex. därst. 13/5 13. — Knut Olof Strömberg, f. i Göteborg 25/3 98, studentex. i Sthlm 10/5 17. — Anders Henrik Axel Tidner, f. i Sthlm 14/5 99, studentex. därst. 9/5 17. — Erik Zethelius, f. i Sthlm 6/10 99, studentex. därst. 10/5 17.
    Juris kandidatexamen har under vårterminen alltså avlagts: Vid Uppsala universitet av 17 vid Lunds universitet av 30 och vid Stockholms högskola av 33 personer.
    Kansliexamen har under vårterminen avlagts vid Uppsala universitet av 5, vid Lunds universitet av 2 och vid Stockholms högskola av 14 personer.