UR SVENSKA TIDSKRIFTER.


    Statsvetenskaplig tidskrift 1922 hft 2—5: Robert Malmgren, Föredragande i tillförordnad regering (s. 77—89); Densamme: Begreppet förtroendeämbetsmän (s. 133 — 137); Fredrik Lagerroth, Ett grundlagsbrott och dess motivering. Om tillkomsten av 1857 års regentskap (s. 173 — 210); Anna Wicksell, Konstitutionella frågor vid Nationernas Förbunds tredje församling (s. 365—384); Albert Ernberg, Minoritetsrevisor enligt lagen om aktiebolag (s. 401—420).
    Svenska Stadsförbundets tidskrift 1922 hft 5—8: Knut Dahlberg', Ett och annat om stadsplanelagstiftningen (s. 251—256); Gunnar Fant, Juristens uppgifter i kommunalförvaltningen (s. 256—262); S. Linnér, Förslaget till polisväsendets omorganisation (s. 481—488).
    Tidskrift för den svenska pensionsförsäkringen 1922 hft 7: Om sterilisering av sinnesslöa, sinnessjuka och fallandesjuka (s. 126—132).
    Nordisk försäkringstidskrift 1922 hft 4: Paul Bergholm, Om fallissemang och lagstiftningsåtgärder inom holländsk livförsäkring (s. 574—605); Th. Schilling, Depotkontrakter i Transportforsikringen (s. 606—613); Erik Löfgren. Ur kritiken mot utkasten till lag om försäkringsavtal (s. 614 -631).
    Nordisk tidskrift 1922 hft 7: Georg Andrén, Anm. av LEIF KIHLBERG: Den svenska ministären under ståndsriksdag och tvåkammarsystem intill 1905 års totala ministerskifte (s. 509—514).
    Sociala meddelanden 1922 hft 11 —12: Socialstyrelsens utredning och förslag rörande lagstiftningen om arbetstidens begränsning (s. 891—898); Revisionen av hyreslagstiftningen (s. 899—906, 1923 hft 1 s. 18—25); Invandringslagstiftningen i Förenta staterna (s. 912—915); Wilhelm Jansson, Lagen om ungdomsvård i Tyskland (s. 1023—1026).