Tjänstlediga revisionssekreterare. Följande tjänstlediga revisionssekreterares befattningar uppehållas för närvarande av nedannämnda vikarier:1

 

 

    1 Det uppdrag, på grund varav tjänstledighet åtnjutes, angives inom parentes efter varje namn.

NOTISER. 163A. Bagges (sjölagstiftning) av G. Siljeström, N. Lilienbergs (justitieombudsman) av K. Fagerlin, N. Gärdes (vattenrättsdomare) av Å. Hartelius, E. Stenbecks (lagberedningen) av H. Forsberg, R. von Kochs (barnavårdsutredningen) av H. Elliot, B. Hasselrots (statsråd) av G. Ramstedt, T. Nothins (t. f. generaldirektör) av J. Smith, G. Lindstedts (militieombudsman) av H. Forssman, R. Eklunds (försäkringslagstiftningskommittén) av L. Ekberg, G. Bendz' (patronatsrättsnämnden) av O. Hæggström, A. Lindhagens (lagberedningen) av L. Odéen och E. Geijers (biträder i justitiedep:t) av O. Montelius.