NOTISER. 165    Juridiska examina höstterminen 1923. Juris kandidatexamen har under höstterminen 1923 avlagts
vid Uppsala universitet
den 15 sept. 1923 av:
    Fritiof Hilding Björne, norrl., f. i Själevads förs. Västernorr f 1. 25/8 00, studentex. i Härnösand 27/5 19. — Lars Erik Wilhelm Börjesson, göteb., f. i Örby förs. Älvsb. l. 28/10 98, studentex. i Göteborg 1/6 17. — Sten Gunnar Vilhelm Eklycke, smål., f. i Helleberga förs. Kronob l. 3/4 98, studentex. i Kalmar 24/5 16. — Erik Torsten Vinberg, västg., f. i Skövde 14/9 00, studentex. därst. 8/6 18. — Fredrik Gerhard Muhl, västg., f. i Borås 9/10 95, studentex. därst. 9/6 15. — Karl Harry Vilhelm Jacobson, västg., f. i Gällstads förs. Älvsb. l. 7/1 00, studentex. i Skara 7/6 18. — Einar Henrik Restad, östg., f. i S:t Johannis förs. Österg. l. 13/10 95, studentex. i Norrköping 15/10 15. — Gustav Erik Valdemar Ljung, östg., f. i Norrköping 26/11 99, studentex. därst. 16/5 16.Gösta Abraham Lind, östg., f. i Norrköping 12/7 98, studentex. därst. 16/5 16. — Nils Olof Hjalmar Rosenius, gästr.-häls., f. i Ockelbo förs. Gävleb. l. 10/7 98, studentex. i Uppsala 20/5 16. — Jan Eric Georg Ludvig Almquist, sthm., f. i Sthm 16/10 94, studentex. därst. 14/5 12;
den 27 okt. 1923 av:
    Ragnar Krumlin, sthm., f. i Sthm 4/4 97, studentex. därst. 10/5 16, fil. kand 14/9 18, fil. lic. 30/10 20. — Hjalmar Gustaf Torbjörn Söderström, sthm., f. i Sthm 19/2 98, studentex. därst. 3/6 16. — Nils Hjalmarsson Grafström, gästr.-häls., f. i Vaxholm 12/7 01, studentex. i Sthm 10/5 91. — Karl Edgar Rolf Pettersson, söderm.-närk., f. i Örebro 6/3 94, studentex. därst. 12/6 13. — Nils Felix Knapp, gästr.-häls., f. i Hudiksvall 14/1 98, studentex. därst. 21/5 17;
den 15 dec. 1923 av:
    Hans Axel Albrekt Ihre, sthm., f. i Ekerö förs. Sthm s 5/7 99, studentex. i Sthm 13/5 18. — Vilhelm Bertil Kugelberg, sthm, f. i Sthm 31/6 00, studentex. därst. 14/5 18. — Johan Gustaf Richard Kettner, uppl., f. i Östra Löfsta förs. Upps. l. 13/1 99, studentex. i Uppsala 28/5 18. — Einar Magnus Nilsson, uppl.,f. i Uppsala 13/1 99, studentex. därst. 28/5 18. — Carl Ivar Berggren, gästr. häls., f. i Gävle 7/12 97, studentex. därst. 15/5 16. — Erik Vilhelm Stenkil, östg., f. i Vadstena 14/7 90, studentex. i Linköping 25/s 10, fil. ämbetsex. 8/4 15, fil. lic.-ex. 15/9 19. — Nils Arvid Reinhold Sundell, östg., f. i Åsbo förs.Österg. l. 28/7 92, studentex. i Norrköping 25/5 12. — Bror Roland Alvin, östg., f. i Nås förs. Kopparb. l. 29/4 00, studentex. i Linköping 18/5 18. — Anders Gustaf Bergström, västml.-dala, f. i Voxna förs. Gävleb. l. 23/10 00, studentex. i Falun 3/6 19. — Erik Gunnar Bomgren, västml.-dala, f. i Nora 4/9 02, studentex. i Västerås 18/5 20. — Enar Lars Eckerberg, västml.-dala, f. i Kung Karls förs. Västmanl. l. 28/7 00, studentex. i Västerås 21/5 18. — Nils Otto Oest, västml.-dala, f. i Västerås 16/10 98, studentex. därst. 6/6 17. — Johan Fredrik Dahl, smål., f. i Växjö 19/8 95, studentex. därst. 22/5 15. — Eskil Oskar Rosengren, göteb., f. i Göteborg 22/7 99, studentex. därst. 24/5 19. — Sigurd Gustaf K:son Wildte, göteb., f. i Göteborg 16/9 00, studentex. därst. 27/5 19;
vid Lunds universitet
den 15 sept. 1923 av:
    Ernst Lundblad, hb., f. i Ottarps förs. Malmöh. l. 13/9 96, studentex. i Landskrona 3/6 16. — Knut Norrman, ld., f. i Lackalänga förs. Malmöh. 29/2 96, studentex. i Lund 25/5 15;
den 1 nov. 1923 av:
    Otto Arvid Rosengren, smål., f. i Svenljunga förs. Älvsb. l. 9/6 98, studentex. i Växjö 25/5 18. — Curt d'Orchimont, göteb., f. i Göteborg 1/6 98, studentex. därst. 30/5 18. — Evald Henrik Petri Kvistberg, hb., f. i Höganäs förs. Malmöh. l. 3/10 91, studentex. i Hälsingborg 21/5 19. — Carl Gunnar Nilsson, yst., f. i Södra Åsums förs. Malmöh. l. 6/6 95, studentex. i Ystad 10/6 15;

166 NOTISER.    den 15 dec. 1923 av:
    Alvin Birger Owesson, mlm., f. i Malmö 17/4 90, studentex. i Lund 4/6 19.Per Elis Melander, ld., f. i Lund 28/6 99, studentex. därst. 4/6 18. — Carl August Davidsson, krist., f. i Everöds förs. Krist. l. 11/7 99, studentex. i Lund 25/5 17;
vid Stockholms högskola
den 15 sept. 1923 av:
    Harald Erik Folke, f. i Yungschim, Kina, 9/1 96, studentex. i Sthm 18/3 15.Hans Jakob Gerard de Geer, f. i Skagershult förs. Örebro l. 18/3 99, studentex. i Sthm 14/5 18. — Gösta Hedengren, f. i Sthm 29/4 99, studentex. därst. 24/5 18. — Helmer Gustaf Helmertz, f. i Sthm 5/7 95, studentex. därst. 10/5 15.Nisse Vilhelm Janson, f. i Sthm 13/7 00, studentex. därst. 13/5 18;
den 3 nov. 1923 av:
    Ivar Maximilian Belinki, f. i Sthm 29/3 98, studentex. i Västerås 6/6 18. — Carl Erik Hagbergh, f. i Sthm 11/6 00, studentex därst. 10/5 19. — Lars Filip Einar Melldahl, f. i Rogberga förs. Jönköp. l. 19/12 96, studentex. i Sthm 11/5 16. — Gösta Rikard Sellergren, f. i Sthm 30/8 94, studentex. därst. 8/12 13. — Aron Wolff Werner, f. i Halmstad 26/5 98, studentex. i Göteborg 27/5 16;
den 15 dec. 1923 av:
    Nils Arvid Teodor Beckman, f. i Sthm 30/10 02, studentex. därst. 15/5 20. —Karl Vilhelm Carlsson, f. i Sundsvall 2/8 96, studentex. därst. 22/5 15. — Nils Oskar Dillén, f. i Sthm 23/3 00, studentex. därst. 9/5 19. — Klas Jonas Yngve Häckner, f. i Frustuna förs. Söderm. l. 9/8 95, studentex. i Linköping 18/5 14.Anders Elis Lande, f. i Mönsterås förs. Kalmar l. 18/8 95, studentex. i Sthm 12/5 15. — Karl Jakob Lundholm, f. i Sthm 27/1 97, studentex. därst. 12/5 15. — Gustav Ragnar Mellin, f. i Gränna landsförs. Jönköpings l. 21/7 98, studentex. i Jönköping 18/5 18. — Nils August Wahlgren, f. i Sthm 18/5 96, studentex. därst. 12/5 15. — Nils G. Valentin, f. i Sthm 20/6 02, studentex. därst. 15/5 20. — Fredrik Wretman, f. i Sthm 30/8 99, studentex. därst. 14/5 18.
    Juris kandidatexamen har under höstterminen alltså avlagts: vid Uppsala universitet av 31, vid Lunds universitet av 9 och vid Stockholms högskola av 20 personer.
    Kansliexamen har under höstterminen avlagts vid Uppsala universitet av 4, vid Lunds universitet av 4 och vid Stockholms högskola av 5 personer.