VIKARIER OCH RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETSDOMSAGOR MARS 1924.

 

Svea hovrätt.

 

Stockholms län.
    Norra Roslags domsaga: 1 not. Lars Olof Tillner, f. 92, J. K. 19.
    Mellersta Roslags: 1 not. Anders Broberg, f. 95, J. K. 20. — 2 not. Stig Löfgren, f. 99, J. K. 23.
    Stockholms läns västra: 1 not. Harald Almqvist, f. 96, J. K. 20. — 2 not. Gunnar Biörklund, f. 98, J. K. 21. — Erik Lagerbielke, f. 99, J. K. 23.
    Södra Roslags: chef för inskrivningsavd. v. hhvd. Lennart Axel Ludvig Almqvist, f. 89, J. K. 12, v. hhvd. 22. — 1 not. Johan Ruben Osvald Ljungwaldh, f. 94, J. K. 21. — Carl Gustaf Pontus von Plomgren, f. 98, J. K.22. — 2 not. Alvar Robert Martin Thorburn, f. 94, J. K. 22. — Ivar Carl Edvard Blanck, f. 96, J. K. 23. — Knut Olof Strömberg, f. 98, J. K. 23. —Anders Åkerblom, f. 94, J. K. 22. — Erik Gustaf Hugo Norman, f. 96, J. K.23. — Bertil Vilhelm Kugelberg, f. 00, J. K. 23. — Anders Norrman, f. 01,J. K. 23. — Karl Gustaf Albert Psilander, f. 00, J. K. 24.
    Sollentuna och Färentuna: bitr. domare Herbert Fagerström, f. 92, J. K.17. — 1 not. Johan A. E. Nordenfalk, f. 97, J. K. 22. — 2 not. Harald E. Folke, f. 96, J. K. 23. — Hj. G. Tore Söderström, f. 98, J. K. 23. — Lars Filip Einar Melldahl, f. 96, J. K. 23. — C. Erik Hagbergh, f. 00, J. K. 23. Södertörns: bitr. domare, v. hhvd. Arne Söderberg, f. 88, J. K. 10, v. hhvd.21. — 1 not. Gösta Lagerbielke, f. 97, J. K. 21. —2 not. Gerhard Lindström,f. 98, J. K. 22. — Gerd Schalling, f. 90, J. K. 22. — Erik Hedelius, f. 94, J. K.20. — J. Karlgren, f. 97, J. K. 18. — Sven Byström, f. 95, J. K. 21. — ÅkeBylander, f. 98, J. K. 23. — Nils Jansson, f. 00, J. K. 23. — Nils Valentin, f. 02, J. K. 23. — Sven Corin, f. 99, J. K. 22. — Nils Forsslöf, f. 86, J. K. 20.

Upp sala län.
    Uppsala läns södra: 1 not. Hugo Andreas Söderström, f. 96, J. K. 21. —2 not. Claes Gustaf Johansson, f. 98, J. K. 22.
    Uppsala läns mellersta: 1 not. Carl Harald (Harry) Henschen, f. 97, J. K.22. — 2 not. Einar Magnus Nilsson, f. 99, J. K. 23.
    Uppsala läns norra: 1 not. Nils Olof. Åkesson, f. 98, J. K. 21. — 2 not. Nils Carl Teodor Traung, f. 96, J. K. 22. — Johan Gustaf Richard Kettner,f. 99, J. K. 23.

Södermanlands län.
    Nyköping: 1 not. Carl Henry Efraim Anckarman, f. 89, J. K. 21. —2 not. Johan Ragnar Wahlgren, f. 00, J. K. 22.
    Oppunda och Villåttinge: bitr. domare v. hhvd. Folke Wiberg, f. 85, J. K.11, v. hhvd. 22. — 1 not. Sven Gustaf Ragnar (Claes) Cederblad, f. 88, J. K.22. — 2 not. Enar Lars Eckerberg, f. 00, J. K. 23.
    Livgedingets: 1 not. Arne Gideon Wiberg, f. 97, J. K. 21. — 2 not. Erik Vilhelm Stenkil, f. 90, J. K. 23.

Gottlands län.
    Goltlands norra: 1 not. Arne Nils Gustaf Schedin, f. 99, J. K. 21.
    Gottlands södra: 1 not. Johan Albert Waldt, f. 93, J. K. 21. — 2 not. Gustaf Ragnar Mellin, f. 98, J. K. 23.

Värmlands län.
    Östersysslets: 1 not. Sten Scherling, f. 97, J. K. 20. — 2 not. Erik Lindjo, f. 96, J. K. 22.
    Mellansysslets: 1 not. Carl Gustaf Teofron Dahlman, f. 95, J. K. 20. — 2 not. Rolf Jonas Didrik Mæchel, f. 97, J. K. 23. — Arne Gösta Valfrid Fredenmark, f. 96, J. K. 24.

236 BITRÄDESFÖRHÅLLANDENA I RIKETS DOMSAGOR.    Södersysslets: 1 not. Johan Arthur Johansson, f. 98, J. K. 22. — 2 not. Helmer Gustaf Helmertz, f. 95, J. K. 23.
    Nordmarks: 1 not. Oskar Gustaf David Edlund, f. 95, J. K. 21. — 2 not. Klas Jonas Yngve Häckner, f. 95. J. K. 23.
    Jösse: 1 not. Nils Alfred Ragnar L:son Angeberg, f. 95, J. K. 22. — 2 not. Nils Eric Carlsson, f. 94, J. K. 23.
    Fryksdals: 1 not. Ragnar Nordström, f. 96, J. K. 21. — 2 not. Carl Herman Detlof Harry Hector, f. 98, J. K. 22. — Christian Fredrik Carl Hjalmar von Sydow, f. 99, J. K. 23.
    Älvdals och Nyeds: 1 not. Folke Adelsohn, f. 96, J. K. 21. — 2 not. Cyril Enar Gustaf Lindblom, f. 00, J. K. 22.

Örebro län.
    Östernärkes: 1 not. Gösta Axel Welander, f. 96. J. K. 21. — 2 not.Einar Olof Raoul Werner, f. 99, J. K. 22. — Carl Edgar Rolf Petterson, f. 94,J. K. 23.
    Västernärkes: t. f. domh. v. hhvd. Otto Emil Karlsson (t. o. m. 31/12), f. 84, J. K. 08, v. hhvd. 18. — 1 not. Arne Adelsohn, f. 99, J. K. 21. — 2 not. Nils Otto Oest, f. 98, J. K. 23.
    Nora: t. f. domh. Bo Sederblad (under vakanstiden), f. 94, J. K. 18. —1 not. Einar Engelbrekt Stenberg, f. 83, J. K. 21. — 2 not. Anders VictorHugo Anderberg, f. 88, J. K. 23.
    Lindes: 1 not. S. G. L. Quensel, f. 96, J. K. 22. — 2 not. N. O. H. Rosenius, f. 98, J. K. 23.

Västmanlands län.
    Västmanlands södra: 1 not. Erik Åke Edvardsson, f. 97, J. K. 22. — 2 not.Henrik Axel Enhörning, f. 99, J. K. 23.
    Västmanlands västra: t. f. domh. Folke Tersmeden (t. o. m. 8/6), f. 92,J. K. 19. — 2 not. Nils Sundell, f. 92, J. K. 23.
    Västmanlands norra: 1 not. Erik Gezelius, f. 95, J. K. 22. — 2 not. Axel Axelman, f. 96, J. K. 23.
    Västmanlands östra: 1 not. Karl Edgar Rosander, f. 96, J. K. 21. — 2 not. Kurt K. A. Funkqvist, f. 98, J. K. 22.

Kopparbergs län.
    Falu: bitr. domare Carl Axel Wilhelm Haraldsson (t. o. m. 30/6), f. 84, J. K. 12. — Bo Erik Christer Turén, jordregiserförordn., f. 92, J. K. 18.— 1 not. Erik Wilhelm Johannes Hintze, f. 98, J. K. 21. — 2 not. Nils August Bodin, f. 98, J. K. 21.
    Hedemora: 1 not. Ivar Gosselman, f. 88, J. K. 22. — 2 not. Anders Björkman, f. 89, J. K. 23.
    Västerbergslags: t. f. domh. Hampus Gunnar Alexander Hedbom, (t. o. m.19/4), f. 94, J. K. 21. — Per Einar Elsin (fr. o. m. 20/4), f. 97, J. K. 22. — 1 not. Johan Alfred Christian Fahlcrantz, f. 98, J. K. 22.
    Nås och Malungs: 1 not. Karl Gösta Daniel Vallen, f. 96, J. K. 22. — 2 not. Karl Jakob Sundholm, f. 97, J. K. 23.
    Nedansiljan: 1 not. Helge E. Thomson, f. 97, J. K. 22. — 2 not. Jacque Gustaf Adolf de Laval, f. 96, J. K. 23. — Axel Hans Wilhelm Hjalmarson Bennich, f. 95, J. K. 18.
    Ovansiljan: t. f. domh. (vid jordregistret) v. hhvd. Eskil Gustaf Young,(t. o. m. 30/6), f. 92, J. K. 14, v. hhvd. 22. — V. hhvd. Karl-Fredrik Pfeiffer, (t. o. m. 30/6), f. 93, J. K. 15, v. hhvd, 23. — Bitr. domare Nils Olof Bärnheim, f. 94, J. K. 19. — 1 not. Ragnar Adolf Öhman, f. 98, J. K. 21. —2 not. Erik Allan Ekelund, f. 00, J. K. 23.

Gävleborgs län.
    Gästriklands östra: 1 not. V. Z. Schmidt, f. 96, J. K. 21. — 2 not. S. G. V.Eklycke, f. 98, J. K. 23.
    Gästriklands västra: 1 not. Anders Gustaf Ortelius, f. 96. J. K. 20.
    Bollnäs: 1 not. Carl Bror Hedqvist, f. 93, J. K. 22. — Thorsten Gislander, f. 99, J. K. 21.

BITRÄDESFÖRHÅLLANDENA I RIKETS DOMSAGOR. 237Sydöstra Hälsinglands: 1 not. Elis Peter Harald Söderström, f. 96, J. K.17. — 2 not. Niels Nielsen, f. 88, J. K. 23.

 

Norra Hälsinglands: 1 not. Erik Gösta Swartling, f. 98, J. K. 20. — 2 not. Bror Walter Behrman, f. 00, J. K. 22. — Nils Felix Knapp, f. 98, J. K. 23.

 

Västra Hälsinglands: t. f. domh. Ernst Aderlund (t. o. m. 16/5), f. 93, J. K.21. — 1 not. Erik Hellstenius, f. 99, J. K. 22. — 2 not. Carl Ivar Berggren,f. 97, J. K. 23.

Västernorrlands län.
    Medelpads västra: t. f. domh. v. hhvd. S. Luterkort (t. o. m. 31/12), f. 84, J. K. 07, v. hhvd. 19. — 1 not. Martin S:son Lindheimer, f. 98, J. K. 23. —2 not. Einar Engelstedt, f. 00, J. K. 23. — Vilhelm Carlsson, f. 96, J. K. 23.
    Medelpads östra: t. f. domh. v. hhvd. K. G. Jancke (t. o. m. 31/12), f. 86, J. K. 08, v. hhvd. 19. — 1 not. Henrik Jansson, f. 99, J. K. 22. — 2 not. Folke Löwing, f. 99, J. K. 23.
    Ångermanlands södra: 1 not. Folke Kjelsson, f. 96, J. K. 21. — 2 not. Ebbe Altberg, f. 96, J. K. 22. — Sven Ekbom, f. 00, J. K. 22. — Frithiof Hilding Björne, f. 00, J. K. 23.
    Ångermanlands mellersta: 1 not. C. Bååth, f. 94, J. K. 20. —2 not. Manne Pettersson, f. 98, J. K. 23.
    Ångermanlands västra: 1 not. Eric Grundén, f. 96, J. K. 20. — 2 not. Julius B. Hawor, f. 97, J. K. 23.
    Nätra och Nordingrå: 1 not. Bertil Watram Wiberg, f. 95, J. K. 20.
    Själevads och Arnäs: 1 not. Axel Forell, f. 95, J. K. 22. — 2 not. Erik Börjeson, f. 98, J. K. 23.

Jämtlands län.
    Jämtlands östra: 2 not. Anders Henrik Axel Tidner, f. 99, J. K. 23.
    Jämtlands norra: bitr. domare Petrus Grufman, f. 91, J. K. 17.—1 not. Rudolf Teodor Larsson, f. 85, J. K. 16. — 2 not. Sven Johan Nilsson, f. 98, J. K. 23.
    Jämtlands västra: 1 not. Arvid Jacobsson, f. 81, J. K. 05. — 2 not. Valdemar Westin, f. 96, J. K. 23.
    Härjedalens: 1 not. C. W. Backman, f. 91, J. K. 12. — 2 not. A. E. W. Simonson, f. 95, J. K. 23.

Västerbottens län.
    Umeå: 1 not. Bertil Karl Georg Hagström, f. 98, J. K. 23.
    Västerbottens södra: 1 not. Hans Felix Böhme, f. 98, J. K. 23.
    Västerbottens västra: 1 not. Carl Åberg, f. 94, J. K. 21. — 2 not. Gösta Frånberg, f. 99, J. K. 24.
    Västerbottens mellersta: t. f. domh. Henrik Hultén (under riksdagstiden) f.91, J. K. 13.
    Västerbottens norra: bitr. domare Johan Birger Björklöf, f. 92, J. K. 17.— 1 not. Karl Sigurd Hedensjö, f. 98, J. K. 22. — 2 not. Hans Axel Albrecht Ihre, f. 99, J. K. 23.

Norrbottens län.
    Piteå: 1 not. Einar Häckner, f. 93, J. K. 20. — 2 not. Herman Övden, f. 92, J. K. 23.
    Luleå: t. f. domh. v. hhvd. Birger Jacobson (t. o. m. 30/6), f. 90, J. K. 15,v. hhvd. 21. — 1 not. G. Torsten Caap, f. 96, J. K. 21. — 2 not. C. Sture Lindström, f. 99, J. K. 24.
    Kalix: t. f. domh. v. hhvd. Ragnar Seldén (t. o. m. 31/12), f. 83, J. K. 08,v. hhvd. 18. — 1 not. G. Wallin, f. 94, J. K. 21.
    Torneå: 1 not. Yngve Gustaf Ferdinand Sjöstrand, f. 87, J. K. 19.
    Gällivare: 1 not. N. J. B. Sunnerholm, f. 98, J. K. 20.

Göta hovrätt.

Östergötlands län.
    Kinda och Ydre: 1 not. Axel Gunnar Behm, f. 98, J. K. 22. — 2 not. Ivar Hilding Hege, f. 95, J. K. 23.
    Mjölby: 1 not. Daniel Gotthold Johannes Wessén, f. 96, J. K. 19. — 2 not. Erik Fristedt, f. 99, J. K. 22. — Per Fridolf Wildte, f. 96, J. K. 22.

238 BITRÄDESFÖRHÅLLANDENA I RIKETS DOMSAGOR.Aska, Dals och Bobergs: 1 not. Christer Gemzell, f. 98, J. K. 22. — 2 not. Bror Roland Alvin, f. 00, J. K. 23.

 

Finspånga läns härads: 1 not. Baltzar Liborius von Mentzer, f. 96, J. K. 20.

 

Björkekinds, Östkinds, Lösings, Bråbo och Memmings: 1 not. Nils V. Wennerholm, f. 97, J. K. 21. — 2 not. Gösta Lind, f. 98, J. K. 23.

 

Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds: t. f. domh. v. hhvd. Emil Severin (under riksdagstiden), f. 89, J. K. 13, v. hhvd. 23. — 1 not. Oskar Jenrik, f. 93, J. K. 21. — 2 not. Åke Essén, f. 94, J. K. 21.

 

Linköpings: 1 not. Johan Peder Uno Grönvall, f. 94, J. K. 20. — 2 not. Erik Gustaf Hedensjö, f. 97, J. K. 23.

Jönköpings län.
    Tveta, Vista och Mo: bitr. domare v. hhvd. Gunnar Lundström, f. 85, J. K. 14, v. hhvd. 22. — 1 not. Nils Lindberg, f. 97, J. K. 22. — 2 not. Gunnar Kempe, f. 96, J. K. 22.
    Norra och södra Vedbo: 1 not. Karl Georg Lindberg, f. 97, J. K. 23.
    Östra härads: 1 not. Axel Carl Teodor Romberg, f. 95, J. K. 20. — 2 not.Karl Alfred Westholm, f. 99, J. K. 23.
    Västra härads: 1 not. Carl Oskar Edvin Linnell, f. 87, J. K. 22.
    Östbo och Västbo: 1 not. Georg Olovsson, f. 95, J. K. 22. — 2 not. Lars Erik Hård af Segerstad, f. 99, J. K. 22.

Kronobergs län.
    Östra Värends: bitr. domare v. hhvd. Birger Lundberg, f. 90, J. K. 16, v. hhvd. 22. — 1 not. Carl Gustaf Ingemar Hellqvist, f. 96, J. K. 22. — 2 not. Harald Emanuel Eriksson, f. 94, J. K. 23.
    Mellersta Värends: 1 not. Claes Landberg, f. 94, J. K. 21. — 2 not. Johan Fredrik Dahl, f. 95, J. K. 23.
    Västra Värends: t. f. domh. v. hhvd. Carl Lundmarker (under vakanstiden), f. 84, J. K. 06, v. hhvd. 18. — 1 not. Carl Elof Bergenholtz, f. 87, J. K. 20. — 2 not. Ragnar Wilhelm Kihlgren, f. 99, J. K. 22.
    Sunnerbo: bitr. domare v. hhvd. Herbert Ullman, f. 92, J. K. 17, v. hhvd. 23. — 1 not. Gunnar P. Lundahl, f. 97, J. K. 21. — 2 not. Torsten Fröberg, f. 97, J. K. 23.

Kalmar län.
    Norra och Södra Tjusts: 1 not. Per Rune, f. 98, J. K. 21. — 2 not. Jarl Lindeberg, f. 01, J. K. 22.
    Sevede och Tunaläns: 1 not. Richard Laurin, f. 93, J. K. 22. — 2 not. Gunnar Bomgren, f. 02, J. K. 23.
    Aspelands och Handbörds: 1 not. Henrik Olschanski, f. 91, J. K. 20. — 2 not. Peter Andrew Fries, f. 96, J. K. 23.
    Norra Möre och Stranda: 1 not. Åke David Sjögren, f. 97, J. K. 21. — 2 not. Per Erik Adolf Landén, f. 98, J. K. 22.
    Södra Möre: intet biträde.
    Ölands: t. f. domh. v. hhvd. G. Glifenberg (t. o. m. 3/5), f. 85, J. K. 12,v. hhvd. 22. — 1 not. Bengt Alvsten, f. 92, J. K. 21.

Hallands län.
    Hallands läns södra: t. f. domh. v. hhvd. Hjalmar Torell (t. o. m. 31/5), f. 82, J. K. 07, v. hhvd. 18. — 1 not. Ebbe Samuel Dymling, f. 94, J. K.22. — 2 not. Curt d'Orchimont. f. 98, J. K. 23.
    Hallands läns mellersta: t. f. domh. v. hhvd. Johan Wandén, (t. o. m. 27/5),f. 89, J. K. 14, v. hhvd. 22. — 1 not. Gunnar Prawitz, f. 98, J. K. 20.2 not. Gudmund Welinder, f. 98, J. K. 22.
    Hallands läns norra: 1 not. Osborne Losman, f. 96, J. K. 22. — 2 not. Fritz Collert, f. 99, J. K. 23.

Göteborgs och Bohus län.
    Askims, Hisings och Sävedals: bitr. domare Bernhard Claës Hjalmar Bergström, f. 92, J. K. 19. — Partiell vikarie för bitr. domaren Albert Ragnar Mattsson, f. 92, J. K. 21. — 1 not. Gunnar Fredrik Johnsson, f. 98, J. K. 23. — 2 not. Johan Fredrik Ramberg, f. 01, J. K. 22. — Eskil Oskar Rosengren, f. 99, J. K. 23. — Gunnar Jonatan Dellborg, f. 99, J. K. 24. —Oskar Gösta Philip Wilkens, f. 00, J. K. 23.

BITRÄDESFÖRHÅLLANDENA I RIKETS DOMSAGOR. 239Inlands: 1 not. H. Whitefield, f. 98, J. K. 21.

 

Orust och Tjörns: 1 not. Elof Wetterström, f. 93, J. K. 22.

 

Sunnervikens: 1 not. Hans Krumlinde, f. 97, J. K. 21.— 2 not. Sven Rönnquist, f. 00, J. K. 22.

 

Norrvikens: 1 not. Tore Eneroth, f. 98, J. K. 22. — 2 not. Erik Ljung, f.99, J. K. 23.

Älvsborgs län.
    Marks: 1 not. Håkan Nilsson, f. 99, J. K. 22. — 2 not. Aron Werner, f. 98, J. K. 23.
    Kinds och Redvägs: 1 not. Erik Ekstedt, f. 99, J. K. 22. — 2 not. Otto Rosengren, f. 98, J. K. 23.
    Borås: 1 not. Thorsten Gislander, f. 99, J. K. 21. — 2 not. Nils August Wahlgren, f. 96, J. K. 23.
    Vättle, Ale och Kullings: 1 not. Otto Schultz, f. 96, J. K. 21. — 2 not. Karl Wessman, f. 98, J. K. 22.
    Flundre, Väne och Bjärke: 1 not. Georg Dellborg, f. 97, J. K. 22. — 2 not. Einar Restad, f. 95, J. K. 23.
    Nordals, Sundals och Valbo: 1 not. Sten Lindquist, f. 98, J. K. 21. 2 not. Hans Odelmark, f. 00, J. K. 22.
    Tössbo och Vedbo: 1 not. Karl-Einar Hertzberg, f. 91, J. K. 21. — 2 not. Stig Furster, f. 99, J. K. 22.

Skaraborgs län.
    Vadsbo norra: 1 not. Gunnar Arvid Nilsson, f. 94, J. K. 19. — 2 not. Bertel Markus Linder, f. 92, J. K. 23.
    Vadsbo södra: 1 not. Curt Lorents Arvid O:son Ekdahl, f. 98, J. K. 21.
    Gudhems och Kåkinds: 1 not. Wilhelm Reinhold Moberg, f. 98, J. K. 22.— 2 not. Erik Torsten Winberg, f. 00, J. K. 23.
    Vadsbo södra: 1 not. Curt Lorents Arvid O:son Ekdahl, f. 98, J. K. 21.
    Vartofta och Frökinds: 2 not. Henry Olin, f. 99, J. K. 23.
    Skånings, Vilske och Valle: 1 not. Oscar Ahlbeck, f. 91, J. K. 21. —2 not. Olof Abenius, f. 98, J. K. 23.
    Åse, Viste, Barne och Laske: 1 not. Frithiof Folkard von Scherling, f. 96, J. K. 21. — 2 not. Tore Vilhelm Kullberg, f. 99, J. K. 22.
    Kinnefjärdings, Kinne och Kållands: 1 not. Eric Berndt, f. 97, J. K. 21. —2 not. Erik Zethelius, f. 99, J. K. 23.

Hovrätten över Skåne och Blekinge.

Blekinge län.
    Östra härads: 1 not. Ragnar Georg Albert Folin, f. 95, J. K. 19.
    Medelstads härads: 1 not. Carl Herved Kockum, f. 95, J. K. 21. — 2 not.Christian Julius Söderström, f. 95, J. K. 22.
    Bräkne härads: 1 not. John Tage Brandt, f. 94, J. K. 21.
    Listers härads: t. f. domh. v. hhvd. Ebbe H:son Hernlund (under vakansen), f. 91, J. K. 15, v. hhvd. 21. — 1 not. John Gillemarck, f. 88, J. K.19. — 2 not. Birger Bengtsson, f. 99, J. K. 22.

Kristianstads län.
    Ingelstads och Järrestads: 1 not. Gunnar Dalgren, f. 97, J. K. 21. —2 not. Einar Runqvist, f. 98, J. K. 23. — Birger Owesson, f. 90, J. K. 23.
    Gärds och Albo: 1 not. Torsten Burram, f. 98, J. K. 21. — 2 not. Folke Psilander, f. 01, J. K. 23.
    Villands: 1 not. Kurt Wilhelm Espersson, f. 97, J. K. 20.
    Östra Göinge: 1 not. Albert Henric Wilhelm Dufberg, f. 92, J. K. 22. — 2not. Carl Olof Gösta Sandeborg, f. 99, J. K. 23.
    Västra Göinge: 1 not. Gunnar Nilsson, f. 98, J. K. 19. — 2 not. Gustaf Adolf Paulsson, f. 94, J. K. 22. — Hans Percival (Percy) Gullstrand, f. 98,J. K. 23.
    Norra Åsbo: 1 not. Gunnar Thomasson, f. 96, J. K. 20. — 2 not. Frank Gustaf Rodenberg, f. 92, J. K. 22.
    Södra Asbo och Bjäre: 1 not. Wilhelm Rönström, f. 97, J. K. 21.— 2 not. Ernst Lundblad, f. 96. J. K. 23.

240 BITRÄDESFÖRHÅLLANDENA I RIKETS DOMSAGOR.Malmöhus län.
    Oxie och Skytts: 1 not. Folke Bernhard Waldemar Holmberg, f. 97, J. K. 20.— 2 not. Axel Folke Per Rosengren, f. 99, J. K. 22. — Oscar Ragnar Andersson, f. 95, J. K. 23. — Carl Willy Bergström, f. 98, J. K. 23.
    Torna och Bara: 1 not. Einar Anderberg, f. 99, J. K. 22. — 2 not. Carl Davidsson, f. 99, J. K. 23.
    Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads: t. f. domh. v. hhvd. Johan Molt (t. o. m. 11/5), f. 90, J. K. 16, v. hhvd. 21. — 1 not. Knut Möller, f. 96, J. K.21. — 2 not. Joël Laurin, f. 99, J. K. 22.
    Färs härads: 1 not. Erland Hagéus, f. 93, J. K. 21. — 2 not. Carl Gunnar Nilsson, f. 95, J. K. 23.
    Frosta och Eslövs: t. f. domh. (under vakansen) v. hhvd. Casper Ehrenborg, f. 89, J. K. 11, v. hhvd. 19. — Bitr. domare v. hhvd. Ernst Hugo Nohrlander, f. 92, J. K. 15, v. hhvd. 23. — 1 not. Per Ivar Hedener, f. 95, J. K. 22. — 2 not. Rolf Rosenberg, f. 98, J. K. 23.
    Rönnebergs, Onsjö och Harjagers: bitr. domare John Herbert Peter Sjögren, f. 90, J. K. 17. — 1 not. Per Thorsten Gider, f. 96, J. K. 22. — 2 not. Erik Theoder Frithiof Scholander, f. 99, J. K. 21.
    Luggude: 1 not. Tage Walter Lundqvist, f. 98, J. K. 20. — 2 not. Arvid Rudling, f. 99, J. K. 23. — Åke Braumstein, f. 00, J. K. 23.