Tjänstlediga häradshövdingar. Följande ordinarie häradshövdingar åtnjuta på grund av offentligt uppdrag längre tjänstledighet.
    Under Svea hovrätt: C. E. Bengtsson, greve H. Hamilton och N. Quennerstedt (samtliga vattenrättsdomare).
    Under Göta hovrätt: H. von Sydow (vattenrättsdomare) och H. Söderbaum (adjungerad ledamot i hovrätten).
    Dessutom åtnjuta under riksdagstiden ledamöterna av riksdagens första kammare W. Linder, H. Rogberg. A. Åkerman och B. Petrén samt ledamoten av andra kammaren Th. af Ekenstam för utövande av uppdraget såsom riksdagsman erforderlig ledighet.

 

    Vice häradshövdingarnas tjänstgöring. Följande vice häradshövdingar under Svea hovrätt uppehålla för närvarande häradshövdingämbete i nedannämnda domsagor, nämligen: O. Karlsson i Väster-Närkes doms. (hhvd. vattenrättsdomare), R. Seldén i Kalix doms. (hhvd. vattenrättsdomare), K. Jancke i Medelpads östra doms. (hhvd. vattenrättsdomare), T. Brandt i Norra Roslagsdoms. (hhvd. tjl. på grund av sjukdom), E. Forssblad i Uppsala läns södradoms. (ämb. vakant), F. Wiberg i Luleå doms. (hhvd. tjl. på grund av sjukdom), H. Beckman i Medelpads västra doms. (hhvd. tjl. på grund av sjukdom) och T. Sandström i Västerbottens mellersta doms. (ämb. vakant).
    F. Appelberg och K. F. Pfeiffer äro t. f. vattenrättssekreterare i resp. Österbygdens och Norrbygdens vattendomstolar. L. Almqvist innehar förordnande som inskrivningsdomare i Södra Roslags doms. S. Luterkort, vilken är ledamot av riksdagens första kammare, innehar under riksdagstiden icke något domarförordnande. E. Björkman, H. Forsberg och G. Åberg äro t. f. revisionssekreterare.
    Förordnanden såsom biträdande domare innehavas av B. Jacobsson. A. H. Söderberg, E. Young, C. J. von Essen, C. A. V. Haraldsson och H. Fagerström.
    Följande vice häradshövdingar under Göta hovrätt uppehålla häradshövdingämbeten: C. A. Norelius i Nordals, Sundals och Valbo härads doms. (hhvd. vattenrättsdomare), C. Lundmarker i Finspånga läns härads doms. (ämb. vakant), G. Ottosson i Ölands doms. (hhvd. adj. i hovr.), A. Arbman i Hallandsläns mellersta doms. (hhvd. riksdagsman), Hj. Torell i Hallands läns södradoms. (hhvd. riksdagsman), G. Glifenberg i Norra och Södra Vedbo häradsdoms. (hhvd. riksdagsman) och E. Severin i Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds härads doms. (hhvd. riksdagsman). Av övriga vice häradshövdingar under hovrätten är S. Odéen förordnad revisionssekreterare, J. Wandén och G. Lundström äro vattenrättssekreterare i resp. Söderbygdens och Västerbyg-

NOTISER. 157dens vattendomstolar samt H. Wullt, B. Lundberg och H. Ullman biträdande domare.
    Av vice häradshövdingarna under hovrätten över Skåne och Blekinge äro C. Ehrenborg och J. Molt biträdande domare. H. Nohrlander uppehåller häradshövdingämbetet i Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads härads doms.(hhvd. riksdagsman).