Biträdande domare. Till biträdande domare under första halvåret 1925 hava förordnats:
    Av Svea hovrätt: i Sollentuna och Färentuna härads doms. vice häradshövdingen H. Fagerström, i Södertörns doms. vice häradshövdingen A. H. Söderberg, i Oppunda och Villåttinge härads doms. vice häradshövdingen B. Jacobsson, i Falu doms. vice häradshövdingen C. A. V. Haraldsson, i Ovan-Siljansdoms. vice häradshövdingen E. Young, i Jämtlands norra doms. vice häradshövdingen C. J. von Essen och i Västerbottens norra doms. e. o. notarien B. Björklöf.
    Av Göta hovrätt: i Askims, Västra och Östra Hisings samt Sävedals häradsdoms. e. o. not. S. Nordlund, i Östra Värends doms. vice häradshövdingen B. Lundberg, i Tveta, Vista och Mo härads doms. vice häradshövdingen H. Wullt samt i Sunnerbo härads doms. vice häradshövdingen H. Ullman.
    Av hovrätten över Skåne och Blekinge: i Rönnebergs, Onsjö och Harjagers härads doms. vice häradshövdingen C. Ehrenborg och i Västra Göinge härads doms. vice häradshövdingen J. Molt.

 

    Hovrätternas divisionsindelning. Hovrätternas indelning till tjänstgöring å de olika divisionerna är tillsvidare under vårsessionen följande:

Svea hovrätt:

Första huvudavdelningen:

    Hovrättsrådet Hörstadius' division: hovrättsråden G. W. Hörstadius, V.Petrén* och G. Holmberg samt assessorerna N. Piehl och A. Montelius. T. f. fiskal: A. Thelin. Bitr. fiskal: H. Larsson. Notarie: F. Drake.
    Hovrättsrådet Weidenhielms division: hovrättsråden C. Weidenhielm och S. Bjurner, assessorerna K. Lamm* och K. Hedström samt e. o. assessorn O. Tillner. T. f. fiskal: I. Hessius. Bitr. fiskal: H. Larsson. Notarie: A. Lindgren.
    Hovrättsrådet Strömmans division: hovrättsråden T. Strömman, friherre H. von Rosen och Ph. Aastrup samt assessorerna O. Bäcksin och J. O. Odencrants*. T. f. fiskal: K. Nissen. Bitr. fiskal: J. Hagander. Notarie: C.Lundqvist.
    Hovrättsrådet von Oelreichs division, tillika vattenöverdomstol: hovrättsråden A. von Oelreich, friherre A. Giertta, C. Mörner* och O. Hæggström samt assessorn F. W. Killander. I vattenöverdomstolen tjänstgör även kammarrådet T. Wohlin. T. f. fiskal: S. Lindby. Bitr. fiskal: N. Quensel.
    Friherre af Ugglas' division: hovrättsråden friherre M. af Ugglas, friherre A. Staël von Holstein* och H. Wikander samt assessorerna P. von Ehrenheim och E. Hörstadius. T. f. fiskal: R. Nordenadler. Bitr. fiskal: J. Hagander. Notarie: N. Elliot.

Andra huvudavdelningen:

    Hovrättsrådet Lagerbielkes division: hovrättsråden J. Lagerbielke, H. Himmelstrand och A. Johansson, assessorerna A. T. Salén* och J. Tersmeden samt e. o. assessorn B. Thuresson. T. f. fiskal: S. Afzelius. Bitr. fiskal: N. Quensel. Notarie: F. Ihrfelt.
    Hovrättsrådet Kiellanders division: hovrättsrådet L. Kiellander och H. Glimstedt samt assessorerna J. Sjögren*, S. Turén och G. Hagendahl. T. f. fiskal: M. Zuhr. Bitr. fiskal: T. Wärn. Notarie: E. J. Nilsson.
    Hovrättsrådet Lemkes division: hovrättsråden J. H. Lemke, S. Ström* och H. Leijon samt assessorerna B. Scherdin och N. Ljunggren. T. f. fiskal: E. Säll. Bitr. fiskal: T. Wärn. Notarie: E. Magnusson.

 

* Betyder Sv. J. T:s ombud å divisionen för insamling och urval av rättsfall.

158 NOTISER.Extra divisionerna:

    9:de divisionen: hovrättsråden A. Renström, F. W. Grönwall och E. Drangel*assessorn A. V. Rosengren samt e. o. assessorn H. Andersson. Referentfiskaler: M. Wijnblad och S. Lindeberg. T. f. notarie: B. Sabelström.
    10:de divisionen: hovrättsråden J. A. Billman och G. Olin, assessorn R Broms samt e. o. assessorerna G. Eklund* och A. Thelin. Referentfiskaler: S. Nyström och K. Persson. T. f. notarie: B. Sabelström.
    Biträdande fiskaler utan fast indelning äro dessutom T. Strandberg, F. Rudewall, G. Strandell. O. Löwenberg, O. Ekecrantz och L. A. Skoog.

Göta hovrätt:

    I div.: hovrättsråden friherre H. Wrede, C. M. Ericsson och J. Herrlin samt assessorerna R. Gyllenswärd* och B. Öhlin. T. f. fiskaler: S. Vallqvist och F. Drangel. Notarie: W. Lavén.
    II div.: hovrättsråden H. Zetterberg, A. Olsén och A. Lindman* samt assessorerna R. Petré och friherre E. Leijonhufvud. T. f. fiskaler: T. Fredriksson och F. Klinghammar. T. f. notarie: friherre G. Leijonhufvud.
    III div.: hovrättsråden A. Nordin, G. Fischer och O. Löthner*, assessorn H. Ljungholm och e. o. assessorn P. G. Lindström. T. f. fiskaler: G. Engzell och G. A. Bouveng. Notarie: A. Linderholm.
    IV div.: hovrättsråden E. Kellgren, H. Hjertén och B. Palmgren, assessorn O. Lundin* och e. o. assessorn T. Gullström. T. f. fiskaler: G. A. Eriksson och G. Gilén. Notarie: I. Wieslander.

Extra divisionen:

    Hovrättsråden R. Lejman, C. Rydin och B. Aurell, häradshövdingen H. Söderbaum och assessoren H. Schneider*. Amanuens: E. Rosander.

Hovrätten över Skåne och Blekinge:

    I div.: hovrättsråden F. Kallenberg, A. Strandberg och T. Ljungman, assessorerna H. Ericsson* och O. Hesselgren samt e. o. assessorn G. Dahlman. T. f. fiskal: C. L. Werner. Bitr. fiskal: H. Backman. Notarie: E. Kock.
    H div.: hovrättsråden S. Bruzelius, E. Schartau och G. Beskow*, assessorn H. Wickström samt e. o. assessorerna K. Ulfsparre och O. Alsén. T. f. fiskal: G. Carlsson. Bitr. fiskal: H. Olsson. Notarie: S. Söderholm.