pNOTISER. 87    Häradsrätterna. K. M:t har d. 31 dec. 1924 transporterat och förordnat häradshövdingen i Ångermanlands västra domsaga Axel Robert Gotthard Nyrén att vara häradshövding i Marks domsaga.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har d. 5 dec. 1924 förordnat dels vice häradshövdingen Karl-Fredrik Pfeiffer att fr. o. m. d. 1 jan. 1925 tillsvidare, t. o. in. utgången av år 1927 vara vattenrättssekreterare vid Norrbygdens vattendomstol, dels ock vattenrättsamanuensen Johannes Olof Valdemar Gadd att fr. o. m. d. 1 jan. 1925 tillsvidare t. o. m. utgången av år 1927 vara vattenrättssekreterare vid Mellanbygdens vattendomstol.

 

    Fångvårdsstyrelsen. K. M:t har d. 21 nov. 1924 förordnat ledamoten av riksdagens första kammare häradshövdingen i Hallands läns södra domsaga Assar Emanuel Åkerman och ledamoten av riksdagens andra kammare banvakten Anders Andersson i Råstock att tillsvidare till utgången av år 1927 vara fångvårdsfullmäktige.

 

    Ledig notarieplats i domsaga. I nedannämnda domsaga har ledig notarieplats anmälts hos redaktionen:
    Västerbottens mellersta: förste notarieplatsen ledig att genast tillträdas av tingsmeriterad notarie. Adr. v. häradsh. Sandström, Ånäset.

 

    Juridiska examina höstterminen 1924. Juris kandidatexamen har under vårterminen 1924 avlagts

 

vid Uppsala universitet

den 15 sept. 1924 av:
 

    Sven Arvid Hagström, uppl., f. i Uppsala 2/10 00, studentex. därst. 1/6 18.Hans Erik Ottoson Norell, gästr.-häls., f. i Gävle 28/5 01, studentex. därst. 31/5 19. — Josef Bror Albert Alvin, östg., f. i Norrköping 30/8 98, studentex. därst. 16/5 16. — Olof von Unge, östg., f. i Norrköping 21/2 99, studentex. därst. 6/6 17. — Ernst Bertil Söderpalm, västg., f. i Skara 25/9 00, studentex. därst. 26/5 19. — Knut Johan Jacob Hagströmer, söderm.-närike, f. i Norrtälje 23/10 99, studentex. i Nyköping 29/5 18. — Bengt Grapengiesser, värml., f. i Avesta förs. Kopparb. 1. 9/12 98, studentex. i Karlstad 18/5 17. — Erik Hilding Rumar, norrl., f. i Stensele förs. Västerb. l. 30/6 97, studentex. i Umeå 10/6 18. — Karl Björner, norrl., f. i Bjärtrå förs. Västern. l. 23/10 95, studentex. i Härnösand1/6 17;

 

den 27 okt. 1924 av:

    Claes Ture Wersäll, västg., f. i Sthm 12/8 83, studentex. i Skara 14/2 01. — Sven Gustaf Björkman, söderm.-närike, f. i Lidingö förs. Sthms l. 13/2 00, studentex. i Strängnäs 21/5 19. — Göran Teodor Traung, värml., f. i Arvika 5/2 98, studentex. i Uppsala 19/5 17;

 

den 15 dec. 1924 av:

    Nils Gustaf Köhler, gästr.-häls., f. i Hudiksvall 6/4 02, studentex. därst. 18/5 20. — Torsten Alfred Emil Fredriksson, östg., f. i Kärna förs. Österg. l. 30/12 00, studentex. i Linköping 17/5 19. — Per Johan Hemberg, västg., f. i Skövde 3/6 00, studentex. därst. 8/6 18. - Kurt Abraham Laurentius Alinder, västm.dala, f. i Haparanda 15/9 98, studentex. i Sthm 12/12 18. — Olof Alfred Morén, västm.-dala, f. i Gagnefs förs. Kopparb. l. 14/12 97, studentex. i Uppsala 28/5 20. — Gunnar Karl Johan Wik, västm.-dala, f. i Falu Stora Kopparb. förs. Kopparb. l. 23/5 00, studentex. i Härnösand 27/5 19. — Axel Olof Edvin Rylander, smål., f. i Flisby förs. Jönk. l. 19/8 00, studentex. i Eksjö 31/5 20. — Anders Erik Thore, göteb., f. i Göteborg 4/10 97, studentex. därst. 27/5 16. —Nils Friberg, kalm., f. i Sthm 12/9 95, studentex. i Visby 10/6 15. — Johan Martin Wahlbäck, värml., f. i Åmå 10/11 01, studentex. i Karlstad 17/5 19. — Sven Carl Georg Hedborg, norrl., f. i Skellefteå landsf. Västerb. l. 18/5 98, studentex. i Härnösand 27/5 19;

88 NOTISER.vid Lunds universitet

den 31 okt. 1924 av:

    Oscar Natanael Welin-Berger, östg., f. i Västervik 26/2 94, studentex. i Karlstad 15/12 13. fil. kand. ex. i Lund 15/12 16. — Anders Gunnar Lindskog, värml.,f. i Falun 10/9 00, studentex. i Lund 3/6 18, fil. kand. ex. därst. 14/3 21. — Otto Robert Wangson, klm., f. i Örebro 9/5 93, studentex. i Malmö 17/5 13. — Karl Gustav Grummecke, Id., f. i Högsby förs. Kalmar l. 26/12 97, studentex. i Lund 10/6 18. — Göthe Emanuel Gordon Nilsen, yst., f. i Högseröds förs. Malmöh. l. 11/11 01, studentex. i Lund 27/5 20. — Karl Erik Sohlman, smål.,f. i Sthm 24/1 89, studentex. i Växjö 10/6 09;

den 15 dec. 1924 av:

    Nilo Fride Georg Antoni, värml., f. i Linköping 13/6 97, studentex. i Kristianstad 21/5 17. — Knut Bergwall, östg., f. i Norrköping 11/11 01, studentex. därst. 16/6 19. — Folke Höijer, smål., f. i Rydaholms förs. Jönk. l. 20/10 04, studentex. i Växjö 17/5 21. — Ferdinand Kaminkowitz, mlm, f. i Malmö 17/10 99, studentex. därst. 4/6 20. — Nils Johansson, klm., f. i Kalmar 23/11 93, studentex. därst. 1/6 12. — Nils Bernhard Gottfrid Möller, Id, f. i Ilstorps förs. Malmöh. l. 29/6 01, studentex. i Lund 26/5 19. — Nils Bonde Rydhagen, krist., f. i Hörröds förs. Krist. l. 3/11 99, studentex. i Lund 27/5 20. Edvard Alfred Sangberg, krist.,f. i Kristianstad 26/10 02, studentex. därst. 6/6 21. — Bror Erik Sjöholm, smål.,f. i Växjö 18/10 98, studentex. därst. 17/5 19. — Kjell Otto Stoltz, mlm., f. i Örtofta förs., Malmöh. l. 29/1 02, studentex. i Malmö 23/5 21. — Lars Otto Edvard Gösla Wrede, bl., f. i Ronneby 5/12 99, studentex. i Lund 9/6 17;

vid Stockholms högskola

den 15 sept. 1924 av:

    Karl Bertil Emanuel Carlé, f. i Göteborg 12/10 97, studentex. därst. 28/5 16. Bengt Fogelberg, f. i Sthm 20/9 00, studentex. därst. 9/5 19. — August Hermman v. Hartmansdorff, f. i Sthm 3/9 99, studentex. i Djursholm 17/5 18. — Rudolf Richard Johann Koci, f. i St André-Wördern, Österrike, 26/3 97, studentex. i Klosterneuburg 1915, doktor juris vid univ. i Wien 4/7 21. — Gunnar Bengt Teodor Lindh, f. i Gävle 4/9 01, studentex. därst. 19/5 20. — Karl August Wallgren, f. i Gävle 5/8 96. studentex. i Sthm 11/5 15;

den 8 nov. 1924 av:

    Thure Harald Christian Bünger, f. i Alingsås 21/7 01, studentex. i Lund 18/6 19. — Nils Henry Werner Ehrnford, f. i Lund 10/12 99, studentex. i Malmö 6/6 18. — Gustaf Alexander Johanson, f. i Skellefteå landsf. Västerb. l. 16/5 96, studentex. i Lund 10/12 18. — Anders Konrad Jeremias Lund, f. i Viby förs. Örebro l. 26/6 83, studentex. i Sthm 6/12 13. — Sven Justus Augustin Montelius, f. i Sthm 17/11 99, studentex. i Sthm 18/5 18. Karl Gösta Henrik Sandstedt, f. i Wirserum 6/8 00, studentex. i Karlskrona 31/5 19. — Matilda (Mattis) Fredrika Tengberg, f. Antoni, f. i Kristianstad 23/9 89, studentex. i Hälsingborg 26/5 09, fil. kand. ex. i Lund 31/3 15;

den 15 dec. 1924 av:

    Sten Detlof Harald Almer, f, i Sthm 19/7 02, studentex. därst. 13/5 19. — Gösta Fredrik Fabian Carlander, f. i Sthm 23/8 01, studentex. därst. 14/5 20. — Nils Folke Clementson, f. i Malmö 12/6 98, studentex. i Sthm 7/5 17.Josef Samuel Granér, f. i Motala 19/1 95, studentex. i Sthm 17/6 19. — Gunnar Fredrik Hägglund, f. i Östersund 7/6 96, studentex. därst. 27/5 15. — Curt Ivan Gustaf August Nordmwall, f. i Sthm 25/7 00, studentex. därst. 12/5 19. — Sture Olof Edvinsson von Zweigbergk, f. i Västanfors förs. Västm. l. 11/4 99, studentex. i Västerås 22/5 18.
    Juris kandidatexamen har under höstterminen 1924 alltså avlagts: vid Uppsala universitet av 23, vid Lunds universitet av 17 och vid Stockholms högskola av 21 personer.
    Kansliexamen har under vårterminen avlagts vid Uppsala universitet av 8, vid Lunds universitet av 4 och vid Stockholms högskola av 8 personer.