Längre vikariatförordnanden i domsagor. Förutom ovannämnda vice häradshövdingar innehava följande personer längre förordnanden att förvalta häradshövdingämbete under Svea hovrätt, nämligen t. f. hovrättsfiskalerna T. Wärn och K. Elliot i resp. Medelpads västra doms. (hhvd tjl. på gr. av sjukdom) och Livgedingets doms. (hhvd tjl. för fullgörande av offentligt uppdrag).

 

    Biträdande domare. Såsom biträdande domare tjänstgöra under första halvåret 1926: i Sollentuna och Färentuna härads domsaga vice häradshövdingen L. O. Tillner och i Södertörns domsaga e. o. notarien H. Larsson. Se i övrigt Sv. J. T. 1925 s. 503.

 

    Lediga notarieplatser i domsagor. I nedanstående domsagor hava lediga notarieplatser anmälts hos redaktionen:
    Gästriklands västra: Förste notarieplatsen ledig genast. Fri bostad, värme och lyse. Adr. häradsh. Ragnar Grönhagen, Gävle.
    Västmanlands västra: Förste notarieplatsen ledig genast. Adr. häradsh. Olof Wallin, Köping.
    Luleå: Förste notarieplatsen ledig genast. Adr. vice häradsh. Folke Wiberg, Gammelstad.
    Uppsala läns södra: Förste notarieplatsen ledig fr. o. m. d. 4 mars 1926. Sökande skall hava förrättat ett allmänt tingssammanträde eller åtminstone vara behörig att utan inskränkning förvalta häradshövdingämbete. Förordnandet, som avser tiden t. o. m. d. 30 juni 1926 kommer att medföra skyldighet att hålla två till fyra allmänna sammanträden med undantag för tremanstingsmål och ärenden samt att möjligen någon tid förvalta häradshövdingämbetet. Adr. t. f. domhavanden Erik Forssblad, Enköping.
    Ölands: Förste notarieplatsen ledig genast. Adr. häradsh. Söderbaum, Borgholm.