110 NOTISER.    Hovrätternas divisionsindelning. Hovrätternas indelning till tjänstgöring å de olika divisionerna är under vårsessionen 1926 tillsvidare följande:

 

Svea hovrätt:

Första huvudavdelningen:

    Hovrättsrådet Hörstadius' division: hovrättsråden G. W. Hörstadius, V.Petrén* och G. Holmberg, assessorn A. Montelius samt e. o. assessorn I. Hessius; t. f. fiskal: R. Nordenadler (vikarie S. Björklund); bitr. fiskal: E. Braune; notarie: F. Drake.
    Hovrättsrådet Weidenhielms division: hovrättsråden C. Weidenhielm och S. Bjurner, assessorerna K. Lamm* och K. Hedström samt e. o. assessorn N. O. Bärnheim till ½, därefter F. Tersmeden; t. f. fiskal: J. Hagander; bitr. fiskal: S. Scherling; notarie: A. Lindgren.
    Hovrättsrådet von Oelreichs division, tillika vattenöverdomstol: hovrättsråden A. von Oelreich, friherre A. Giertta och C. Mörner* samt e. o. assessorerna A.Thelin och E. Säll. I vattenöverdomstolen tjänstgör även kammarrådet Th.Wohlin. T. f. fiskal: S. Nyström; bitr. fiskal: S. Scherling; notarie: E. Ljungberg.
    Hovrättsrådet friherre af Ugglas division: hovrättsråden friherre M. af Ugglas, friherre A. Staël von Holstein* och E. Drangel, assessorn E. Hörstadius och e. o. assessorn S. Lindby; t. f. fiskal: H. Hultén (vikarie O. Ekecrantz); bitr. fiskal: Z. Schmidt; notarie: N. Elliot.
    Hovrättsrådet friherre von Rosens division: hovrättsråden friherre H. von Rosen och Ph. Aastrup, assessorerna O. Bäcksin och J. O. Odencrants* samt e. o. assessorn A. Swartling; t. f. fiskal: M. Wijnbladh; bitr. fiskal: H. F. K:m Karlsson; notarie: C. Lundquist.

 

Andra huvudavdelningen:

    Hovrättsrådet Lagerbielkes division: hovrättsråden J. Lagerbielke, Hj. Himmelstrand och A. Johansson samt assessorerna P. von Ehrenheim, J. Tersmeden och B. Thuresson*; t. f. fiskal: N. O. Bärnheim (vikarie E. Leche); bitr. fiskal: H. F. K:m Karlsson; notarie: F. Ihrfelt.
    Hovrättsrådet Kiellanders division: hovrättsråden L. Kiellander, H. Glimstedt och J. Sjögren*, assessorn G. Hagendahl och e. o. assessorn E. Turén; t. f. fiskal: S. Lindeberg; bitr. fiskal: E. Braune; notarie: E. Nilsson.
    Hovrättsrådet Lemkes division: hovrättsråden J. H. Lemke och S. Ström*samt assessorerna N. Piehl, N. Ljunggren och M. Zuhr; t. f. fiskal: K. Persson; bitr. fiskal: Z. Schmidt; notarie: E. Magnusson.

 

Extra divisionerna:

    9:de div.: hovrättsråden A. Renström, F. W. Grönwall och H. Leijon,assessorn S. Afzelius* och e. o. assessorn K. Nissen; referentfiskaler: F. Rudewall och G. Strandell; t. f. notarie: B. Sabelström.
    10:de div.: hovrättsråden J. A. Billman och G. Olin, assessorerna A. V. Rosengren och G. Eklund* samt e. o. assessorn R. T. Larsson; referentfiskaler: T. Strandberg och N. Quensel; t. f. notarie: B. Sabelström.
    Förordnande såsom biträdande fiskal utan fast indelning innehaves av ovannämnda vikarier Ekecrantz, Leche och Björklund samt O. Thulin.

 

Göta hovrätt:

 

    I div.: hovrättsråden friherre H. Wrede, C. M. Ericsson och J. Herrlin, assessorn H. Schneider* och e. o. assessorn T. Gullström. T. f. fiskaler: G. Gilén och N. Broström. Notarie: W. Lavén.
    II div.: hovrättsråden H. Zetterberg, A. Olsén och A. Lindman*, assessorn R. Petré och e. o. assessorn G. Eriksson. T. f. fiskaler: F. Drangel och N.Broström. Notarie: friherre G. Leijonhufvud.
    III div.: hovrättsråden A. Nordin, G. Fischer, O. Löthner* och H. Ljungholm samt assessorn P. G. Lindström. T. f. fiskaler: F. Klinghammer och C.Romberg. Notarie: A. Linderholm.
    IV div.: hovrättsråden E. Kellgren, H. Hjertén och B. Palmgren samt asses-

 

* Betyder Sv. J. T:s ombud å divisionen för insamling och urval av rättsfall.

 

NOTISER. 111sorerna O. Lundin* och B. Öhlin. T. f. fiskaler: G. A. Bouveng och C. Romberg. Notarie: I. Wieslander.
Extra divisionen:
    Hovrättsråden R. Lejman, C. Rydin och B. Aurell, assessorn friherre E. Leijonhufvud* och e. o. assessorn T. Fredriksson, T. f. fiskaler: S. Vallqvist och T. Dufwa. Amanuens: F. Björck.

 

Hovrätten över Skåne och Blekinge:

    I div.: hovrättsråden F. Kallenberg, A. Strandberg och T. Ljungman, assessorerna O. Hesselgren* och G. Dahlman samt e. o. assessorn C. Werner. T. f. fiskal: G. Nilsson. Bitr. fiskal: P. Rune. Notarie: E. Kock.
    II div.: hovrättsråden S. Bruzelius, E. Schartau och G. Beskow*, assessorn O. Alsén samt e. o. assessorerna K. Ulfsparre och G. Carlsson. T. f. fiskal: H. Backman. Bitr. fiskal: F. Holmberg. Notarie: S. Söderholm.