Juridiska examina höstterminen 1925. Juris kandidatexamen har underhöstterminen 1925 avlagts

vid Uppsala universitet
den 15 sept. 1925 av:

    Per Olof Gunnar Stig J:son Werner, sthm, f. i Sthm 17/3 03, studentex. i Östersund 21/5 20. — Claes Otto Wersäll, västm.-dala, f. i Falun 3/6 00, studentex. i Västerås 6/6 19. — Nils Gustaf Lundblad, söderml.-närke, f. i Strängnäs 6/12 95, studentex. därst. 14/5 17. — Carl Arvid Berggren, göteb., f. i Sthm 2/10 01, studentex. i Göteborg 24/5 19. — Sven Ludvig Ingemar Ernberg, f. i Kristianstad 11/12 97, studentex. i Göteborg 27/5 16. — Claes Elis Ljung, göteb., f. i Fritsla förs. Älvsb. l. 18/9 00, studentex. i Göteborg 24/5 19;

den 31 okt. 1925 av:

    Anders Waldemar Flodström, västm.-dala, f. i Falun 5/10 99, studentex. därst. 17/5 18. — Sten Haraldsson Schött, östg., f. i Linköping 16/9 99, studentex. därst. 18/5 18. — Otto Fredrik Ludvig Lorichs, västm.-dala, f. i Hede förs. Västml. l. 29/8 02, studentex. i Västerås 18/5 20. — Folke E. Andersson, östg., f. i Varvs förs. Österg. l. 12/7 00, studentex. i Linköping 18/5 18. — Nils Gösta Rundgren, norrl., f. i Gudmundrå förs. Västern. l. 30/3 00, studentex. i Härnösand 27/5 19. — Johan Ludvig Arne Åmell, norrl., f. i Säbrå förs. Västern. l. 2/10 98, studentex. i Härnösand 27/5 19. — Jonas Erik Sivertson, norrl., f. i Lockne förs. Jämtl. l. 9/12 99, studentex. i Östersund 3/6 21. — Hans Carlsson Sundström, uppl., f. i Bollnäs förs. Gävleborgs l. 3/11 98, studentex. i Söderhamn 19/5 17. — Sven Viktor Gullström, värml., f. i Karlstad 12/1 01, studentex. därst. 16/5 19. — Johan Gustaf Nordstrand, norrl., f. i Sundsvall 9/11 01, studentex. därst. 8/6 20;
den 15 dec. 1925 av:
    Sven Gunnar Brundin, uppl., f. i Älvkarleby förs. Uppsala l. 13/5 01, studentex. i Uppsala 28/5 18. — Carl Arvid Emil Lundbäck, gästr. -häls., f. i Valboförs. Gävleb. l. 11/10 02, studentex. i Gävle 19/5 20. — Stig Otto Lorenz Gustafsson Kaijser, östg., f. i Landskrona 14/1 01, studentex. i Linköping 25/5 21. — Per Filip Sebastian Tham, västg., f. i Landskrona 26/4 03, studentex. i Skövde 2/6 22. — Karl Lennart Hjalmar Nylander, söderml.-närke, f. i Edefors förs. Norrb. l. 4/9 01, studentex. i Växjö 9/6 20. — Erik Waldemar Atterfelt, göteb., f. i Göteborg 15/6 91, studentex. därst. 10/6 12. — Allan Viktor Evers, göteb., f. i Nysunds förs. Örebro l. 22/3 01, studentex. i Göteborg 24/5 19. — Fritz Harry Johansson, gottl., f. i Sthm 27/1 00, studentex. i Visby 1/6 19;

vid Lunds universitet
den 16 sept. 1925 av:

    Nils Ivar Berglund, mlm., f. i Malmö 25/7 02, studentex. därst. 5/6 20. —Nils Olle Larsson, mlm., f. i Hvellinge förs. Malmöh. l. 6/3 98, studentex. i Lund 17/6 19. — Martin Bernhard Malm, krist., f. i Glimåkra förs. Krist. l.6/8 00, studentex. i Lund 27/5 20. — Gunnar Gösta Hampus Kjällman, ld., f. i Kävlinge förs. Malmöh. l. 18/6 00, studentex. i Lund 1/6 20. — Nils Torsten Valter Bramstång, göteb., f. i Varberg 24/6 02, studentex. i Halmstad 5/6 20;

 

112 NOTISER.den 7 okt. 1925 av:

    Rolf Johan Gillis Ahlström, sm., f. i Jönköping 14/12 99, studentex. i Lund 17/6 19. — Gösta Otto Werner Lindman, hb., f. i Hälsingborg 10/11 89, studentex. därst. 11/6 08. — Walter Per Ossian Merwün, mlm., f. i N. Mellbyförs. Krist. l. 29/11 91, studentex. i Halmstad 14/6 11;

den 21 nov. 1925 av:

    Hans Wilhelm Germund Brodin, mlm., f. i Malmö 20/3 02, studentex. däst. 4/6 20. — Elam Wihlgott Tunhammar, mlm., f. i Limhamns förs. Malmöh. l. 18/1 03, studentex. i Malmö 21/5 21. — Karl Eber Natanael Lindblad, hb., f. i Söderåkra förs. Kalmar l. 11/5 95, studentex. i Kalmar 20/5 14;

den 15 dec. 1925 av:

    Henry Elam Richard Davidsson, sm., f. i Bäckaby förs. Jönköpings l. 27/4 00, studentex. i Växjö 18/5 22. — Ernst Hugo Frithiof Hederström, ld., f. i Växjö 23/4 98, studentex. i Lund 27/5 16. — Ingvar Albert Lindell, sm., f. i Växjö landsf. Kronob. l. 23/8 04, studentex. i Växjö 19/5 22. — Gottfrid Birger Middelsten, yst., f. i Borrby förs. Krist. l. 11/6 82, mogenhetsex. i Lund 6/12 07.Erik Gunnar Alfred Nordling, gb., f. i Lidköping 8/8 00, studentex. i Halmstad 5/6 20. — Knut Henrik Norström, yst., f. i Malmö 13/11 04, studentex. i Ystad 31/5 22. — Emil Sigurd Ryde, hb., f. i Hälsingborg 27/5 04, studentex. därst. 1/6 22. — Carl Fredrik Max de Sharengrad, mlm., f. i Lomma förs. Malmöh. l. 9/7 98, studentex. i Malmö 30/5 17. — Tore Sven Paul Svenby, mlm., f. i Malmö 24/9 02, studentex. därst. 4/9 20. — Arvid Emil Wenker, sm., f. i Gällaryds förs. Jönköpings l. 19/1 99, studentex. i Lund 2/6 19. — Sune Charles Gustaf Wetterlundh. vg., f. i Vänersborg 11/2 04, studentex. därst.7/6 22;

vid Stockholms högskola 

den 15 sept. 1925 av:

    Karl Axel Sigurd Bäckman, f. i Linköping 10/1 02, studentex. därst. 24/5 21.Lorentz Herman Göranson, f. i Sthm 2/6 96, studentex. därst. 12/5 15. —Edward Gustaf Jonsell, f. i Trosa 17/9 01, studentex. i Eskilstuna 17/5 20. —Birger Rudling, f. i Jönköping 7/5 01, studentex. i Sthm 13/5 19. — Ane Gustaf Cecil Törnqvist, f. i Nässjö 3/11 97, studentex. i Jönköping 22/5 18. — Oscar Bertil Gunnar Waldau, f. i Karlskrona 28/3 88, mogenhetsex. därst. 30/5 08;

den 7 nov. 1925 av:

    Björn Olof Dalström, f. i Visby 26/9 88, studentex. i Sthm 17/6 19. — Ernst Olof Ekström, f. i Mariestad 30/3 97, studentex. i Örebro 12/5 16. — John Filip Jonell, f. i Malung 1/5 98, studentex. i Falun 30/5 17. — Urban Natanael Kihlman, f. i Göteborg 13/11 98, studentex. därst. 30/5 17. — Rolf Fredrik Lidin, f.i Sthm 29/9 00, studentex. därst. 17/5 19. — Fritz Carl Louis Stackelberg, f. i Sthm 31/5 99, studentex. i Linköping 18/5 17. — Axel Einar William van de Velde, f. i Sthm 8/2 99, studentex. därst. 10/5 17. — Märta Wikström, f. i Söderhamn 30/9 87 studentex. i Sthm 18/6 18. — Bertil Wirseen, f. i Göteborg 5/2 02, studentex. därst. 27/5 20;

den 15 dec. 1925 av:

    Marguerite Traugott, f. i Sthm 17/8 98, studentex. i Djursholm 17/5 18. — Brit von Sydow, f. i Skövde 12/8 02, studentex. i Göteborg 21/5 21. — Eric Borell, f. i Sthm 30/12 99, studentex. därst. 15/5 19. — Bertel Carl Adolf Rennerfelt, f. i Arvika 6/6 02, studentex. i Sthm 13/5 21. — Johan Gunnar Gustafson Sandström, f. i Västervik ⅔ 02, studentex. i Sthm 11/5 20. — Hilmer Nicodemus Sandberg, f. i Sthm 1/6 96, studentex. därst. 12/5 15.
    Juris kandidatexamen har under höstterminen 1925 alltså avlagts: vid Uppsala universitet av 24, vid Lunds universitet av 22 och vid Stockholmshögskola av 21 personer.
    Kansliexamen har under höstterminen 1925 avlagts vid Uppsala universitet av 8, vid Lunds universitet av 6 och vid Stockholms högskola av 1 personer.